Luonnonmullistuksien seurauksena valtavat rakeet, ydinsotien seurauksena kolmas osa maata sekä puita paloi ja kaikki vihanta ruoho. Maailman suurin rae havaittiin Yhdysvalloissa, Nebraskan osavaltiossa 22.06.2003 ja rakeen halkaisija oli peräti 18 cm. Suomessa suuren jäärakeen halkaisija on ollut 7 cm. Suurikokoiset rakeet ovat olleet ongelmana mm. Keski- ja Etelä- Euroopassa, Kiinassa sekä Intiassa. Suuret rakeet ovat tappaneet karjaa sekä ihmisiä ja tuhonneet laajoja viljelyksiä.

 

Ilm.8:1-5

"Ja kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä. Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle; silloin syntyi ukkosenjylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä."

Kun Johannes näkee Karitsan avaavan seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli tuntia (v.92- käännös). Koko Taivas seurasi jännityksen vallassa, täydellisen hiljaisuuden vallitessa, mitä tulisi tapahtumaan. Sitten Johannes näki seitsemän enkeliä joille annettiin pasuunat. Näin Kristuksen avaama seitsemäs sinetti aloitti uuden näkysarjan - pasuunoiden ajan, jolloin maa-planeetta saa kokea ennennäkemättömiä tapahtumasarjoja ennen kaiken päättymistä, ennen kaiken ennalleen asettamista. Tapahtumasarja, jota edelsi Taivaassa noin puolen tunnin hiljaisuus, etenisi täydellisesti Jumalan käsikirjoituksen mukaan, kuten kaikki tässä maailmankaikkeudessa - kaikki on Pyhän Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen hallinnassa, kaikki on tarkoin suunniteltu jo ennen kuin yksikään ihminen asutti tätä maa-planeettaa (Ef.1:11, Room.8:29).

Pasuunoita käytettiin Vanhassa Testamentissa sodan sekä rauhan aikana ilmoittamaan Jumalan kansalle tapahtumista, jotka erityisellä tavalla koskettaisivat sitä. Aivan erityinen merkitys pasuunoilla oli suuren sovituspäivän suhteen: kun pasuunoihin puhallettiin, kansa tiesi valmistautua vuotuiseen tilinpäätökseen. Oinaan sarvista valmistettuihin pasuunoihin puhallettiin kymmenen päivää ennen suurta sovituspäivää, ja tämän jälkeen pasuunoiden äänet ilmoittivat lähestyvästä tapahtumasta - viimeinen, pitkä pasuunaan puhallus kajahti ilmoille suuren sovituspäivän päättyessä pasuunan soidessa yhtäjaksoisesti niin pitkään kuin puhaltaja kykeni ylläpitämään ääntä. Kun taivaalliset pasuunat soivat, on se ihmiskunnalle merkki lähestyvästä tilinteonpäivästä - Kristus tulee tuomitsemaan jumalattoman maailman ja antamaan Isänsä siunatuille sen Valtakunnan, joka on Pyhille tarkoitettu (Matt.25:34). Jokainen pasuunan puhallus muistuttaa ajan lyhyydestä sekä kutsuu ihmisiä parannukseen - armonaika ei ole vielä päättynyt, vielä on mahdollista tehdä parannus Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kun viimeinen, seitsemäs pasuuna on kajauttanut ilmoille äänensä - silloin maailmaa kohtaavat Jumalan seitsemän vitsausta ja armonaika on ohi.

Johannes näkee enkelin, joka laittaa suitsukkeita pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, jonka jälkeen tämä sama enkeli heitti suitsutusastian, jonka oli täyttänyt alttarin tulella, maan päälle: silloin syntyi ukkosenjylinää, ääniä, salamoita sekä maanjäristystä. Yksikään rukous ei ole ollut turha, jokaisella rukouksella on ollut merkitystä - Kaikkivaltias Pyhä Jumala on kuullut kaikkien Häneen turvaavien rukoukset. Johanneksen saama näky uskovien rukouksista, jotka hyväntuoksuisina nousivat Jumalan eteen, osoittavat kuinka Korkein on kuullut kansansa huokaukset (Apt.7:34) sekä jokaisen pyynnön ja anomuksen (Apt.10:31, Luuk.1:13, Sak.10:6, Snl.15:29). Jumala ei ole ollut välinpitämätön kansansa kurjuudesta saatikka vastoinkäymisistä, sillä jokainen rukous, jonka Jumalaan turvaava on maanpäällä lausunut, on takuuvarmasti kuultu Taivaassa - Jumala on luvannut pitää huolta omistaan ja sen Hän on tekevä. Samalla tavalla kuin Kaikkivaltias oli nähnyt kansansa kurjuuden Egyptissä: (Apt.7:34) ja vapauttanut heidät, samalla tavalla tulee Kaikkivaltias kerran Kristuksessa Jeesuksessa vastaamaan Pyhiensä rukouksiin lopunajan tapahtumissa: rukoukset saavat aikaan maanpäällä ukkosenjylinää, ääniä, salamoita ja maanjäristystä. Jumalan tuomiot ovat vastausta Pyhien rukouksiin - oikeudenmukaisuus tulee tapahtumaan ja Korkein on Kristuksessa Jeesuksessa tuomitseva jumalattomat sekä puhdistamaan maa-planeetan tulella (2 Piet.3:7).

Samalla tavalla kuin profeetta Elian rukouksen vaikutuksesta Jumala lähetti tulen taivaasta tuhoamaan jumalattomia (2 Kun.1:10) sekä samalla tavalla kuin Korkein lähetti tulen Daavidin rukousten tähden uhrialttarille (1 Aik..21:26) on Jumala Pyhien rukousten tähden viskaava maapäälle ukkosenjylinää, ääniä, salamoita sekä maanjäristystä. Jumala vastaa Hänen omiensa rukouksiin tulella taivaasta, kuten hän teki Kuningas Salomonille: " Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin; sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti." (2 Aik.7:1-3). Jeesukseen Kristukseen uskovien rukouksella on merkitystä, sen osoittaa Johanneksen saama näky Taivaasta - Korkein vastaa tulella uskovien anomuksiin sekä pyyntöihin, kaikki on Pyhän Jumalan käsissä.

Jumalan lapsi Kristuksessa Jeesuksessa laittaa täyden luottamuksensa Korkeimpaan, yksikään rukous ei ole turha eikä yksikään pyyntö mene kuuroille korville - Jumala valvoo Korkeudesta kaikkia tämän maailman tapahtumia (Ps.53:3). Kun Johanneksen näyssä enkeli heittää maanpäälle suitsutusastian, joka on täynnä alttarin tulta, on se vastaus Jumalan Pyhien rukoukseen: "Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa" (Matt.6:9-10). Kun Jumalan tuomiot kohtaavat tätä maailmaa, kun Karitsan viha kohtaa kaikkea jumalattomuutta - silloin Jumala Kristuksessa Jeesuksessa ottaa vallan myös maan päällä niin kuin Taivaassa. Kun tuomion maljat vuodatetaan jumalattoman maailman ylle, silloin maailmankaikkeuden Isän Valtakunta tulee kaikessa mahtavuudessaan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa" (Ilm.21:3). Jumala on kuullut kansansa rukoukset ja tullut vapauttamaan omansa: "Minä olen nähnyt kansani kurjuuden...ja kuullut heidän huokauksensa, ja minä olen astunut alas vapauttamaan heidät" (Apt.7:34). Jumalan viha kohtaa kaikkea jumalattomuutta, ja siksi Johannes näkee näyssään suitsutusastian heittämisen seuraukset - syntyi ukkosenjylinää, ääniä, salamoita sekä maanjäristystä. Kaikki tapahtuu Jumalan ennalta suunniteltujen tarkkojen käsikirjoitusten mukaan ja siksi Kristukseen Jeesukseen luottamuksensa laittanut voi lailla Daavidin (Ps.91:1-16) elää todeksi kaikkien tapahtumien keskellä Jumalan rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi (Fil.7:4). Kun Kaikkivaltias Pyhä Jumala Kristuksessa Jeesuksessa astuu alas vapauttamaan kansaansa, kun vitsaukset kohtaavat tätä jumalatonta maailmaa kuten aikoinaan Egyptiä (2 Moos.11:1), voi jokainen Jeesukseen Kristukseen luottamuksensa laittanut olla turvallisin mielin - Herra on kuullut kansansa rukoukset ja vapautus on pian lähellä. Jokainen vitsaus joka kohtaa tätä jumalatonta maailmaa vie lähemmäksi hetkeä jolloin Kristus tulee noutamaan omiansa ja siksi jokainen Häneen uskova riemuitsee sydämestään: "Amen, tule, Herra Jeesus!" (Ilm.21:20). Jumalan Pyhien rukouksilla on merkitystä - sen tulevat toteennäyttämään tulevaisuuden tapahtumat, kun Karitsan vihaa kohtaa tätä maailmaa.

Ilm.8:6-13

"Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi, ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. Ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänellä: "Voi, voi, voi maan päällä asuvaisia niiden jäljellä olevain pasunain äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa!"

Johannes näkee ensimmäisen enkelin puhaltavan pasuunaan ja tämän seurauksena tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata ja puita paloi sekä kaikki vihanta ruoho. Ensimmäinen pasuuna muistuttaa paljon vitsausta, joka kohtasi aikoinaan Egyptin kansaa: "Niin Mooses ojensi sauvansa taivasta kohti, ja Herra antoi jylistä ja lähetti rakeita, ja tulta iski maahan. Näin Herra antoi sataa rakeita yli Egyptin maan. Ja rakeita tuli, ja tulta leimahteli rakeiden keskellä. Raesade oli ylen ankara, niin ettei sellainen ollut kohdannut koko Egyptin maata siitä ajasta saakka, jolloin se tuli asutuksi. Ja rakeet löivät maahan kaikkialla Egyptin maassa kaiken, mitä kedolla oli, sekä ihmiset että karjan; ja rakeet tuhosivat kaikki maan kasvit ja pirstoivat kaikki kedon puut. (2 Moos.9:23-25). Jumala oli kuullut kansansa huokaukset Egyptin orjuudessa ja Mooseksen välityksellä alkoi tekemään valmisteluja kansansa vapauttamiseksi. Samalla tavalla Kaikkivaltias on nyt lopunaikana kuullut Häneen uskovien huokaukset sekä valitukset tämän orjuuttavan pahan maailman keskeltä ja Kristuksessa Jeesuksessa tulee vapauttamaan Häneen uskovat uuteen Jerusalemiin - pois orjuuden pesästä ikuiseen Jumalan kirkkauteen. Nyt eivät vitsaukset ja Jumalan tuomion maljat kohtaa vain yhtä kansaa, kuten muinaisuudessa Egyptiä, vaan koko maailmaa.

Tämän maailman jumala, saatana, käyttäytyy aivan samalla tavalla kuin Mooseksen aikainen Egyptin faarao; mitä lähempänä Jumalan kansan vapautus on, sitä rajummin se hyökkää Jumalan kansaa vastaan (2 Moos.5:5-23, Ilm.12:12). Kun Jumala antoi sataa Egyptin maahan rakeita joiden seassa tuli leimahteli, ei se saanut Egyptin faaraota muuttamaan mieltään, kuten ei tämän maailman hallitsijakaan muutu vitsauksien tähden jotka maata kohtaavat suopeaksi Jumalan kansalle. Jumala kuitenkin suojelee omiaan ja siksi jokainen Jumalan Pyhä on merkitty sinetillä (Ilm.7:3) aivan samalla tavalla kuin Korkein suojeli Israelilaisia Egyptissä. Jumala tulee viemään kansansa pois tämän maailman orjuudesta samalla tavalla kuin Hän aikoinaan vei pois Hebrealaiset Egyptin orjuudesta: "Farao ei kuule teitä, mutta minä asetan käteni Egyptiä vastaan ja vien pois joukkoni, kansani, israelilaiset, Egyptin maasta, toimittaen suuret rangaistustuomiot. Ja egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä ojennan käteni Egyptin yli ja vien pois israelilaiset heidän keskeltänsä." (2 Moos.7:4-5). Kun Jumalan rangaistustuomiot kohtaavat tätä maailmaa, on se vain osoitus siitä, että Jumala on käynyt vapauttamaan kansaansa.

Luonnonmullistuksien seurauksena valtavat rakeet, ydinsotien seurauksena kolmas osa maata sekä puita paloi ja kaikki vihanta ruoho. Maailman suurin rae havaittiin Yhdysvalloissa, Nebraskan osavaltiossa 22.06.2003 ja rakeen halkaisija oli peräti 18 cm. Suomessa suuren jäärakeen halkaisija on ollut 7 cm. Suurikokoiset rakeet ovat olleet ongelmana mm. Keski- ja Etelä- Euroopassa, Kiinassa sekä Intiassa. Suuret rakeet ovat tappaneet karjaa sekä ihmisiä ja tuhonneet laajoja viljelyksiä. Intiassa v.1888 raesade surmasi 250 ihmistä sekä paljon karjaa, v.1986 Bangladeshissa satoi kilon painoisia rakeita jotka surmasivat 92 ihmistä. Raesateet ovat yleistyneet maapallolla, kuten muutkin haitalliset sääilmiöt - koko luomakunta huokaa synnytystuskissaan (Room.8:22) ja tiedemiehet sekä tutkijat ovat huolissaan siitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Jeesus puhui lopunajan ilmiöistä lihansa päivinä sanoen: "Voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät." (Matt.13:25).

Ensimmäisen enkelin puhallus pasuunaan laajan sekä vahingollisen raesateen lisäksi vaikuttaa myös siten, että kolmas osa maata sekä puita paloi ja kaikki vihanta ruoho. Ihmiskunta heräsi karuun todellisuuteen vasta viime vuosisadalla Yhdysvaltojen pommittaessa Hiroshimaa sekä Nagasakia toisessa maailmansodassa - shokeeraava totuus ymmärrettiin maailmanlaajuisesti: ihminen pystyisi halutessaan tuhoamaan koko maapallon ydinaseilla. Ydinaseita on käytössä Yhdysvalloilla, Venäjällä, Isolla-Britannialla, Ranskalla, Kiinalla, Intialla, Pakistanilla sekä Pohjois-Korealla. Lisäksi näitä tuhoavia aseita on käytössään lukemattomilla muilla valtioilla, jotka eivät ole julistautuneet ydinasevaltioiksi. Ydinsodan uhka leijuu kaikkialla samanaikaisesti kun ymmärretään ydinaseonnettomuuksien mahdollisuus: ydinaseiden käsittelyssä sekä kuljetuksessa on sattunut vuosien varrella useita vaaratilanteita. Vuonna 2006 USA lähetti ydinaseiden osia vahingossa Taiwaniin ja v.2007 B-52 - pommikone lensi Yhdysvaltain yllä mukanaan kuusi ydinohjusta ilman, että kukaan tiesi asiasta. Ihmiskunnalla on käsissään tappavat aseet - pelko ydinaseiden tuhoavalta vaikutukselta on oikeutettu sekä perusteltu. Kaikkivaltias Pyhä Jumala pitää kuitenkin huolta omistaan: "Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä." (Jes.26:20-21). Armossaan Kaikkivaltias ei tuhoa koko maapalloa ensimmäisen pasuunan soidessa, vain kolmasosa maata sekä puita paloi - vielä on ihmisillä mahdollisuus tehdä parannus kuolleista teoistaan, armonovi on vielä auki.

Kun toinen enkeli puhaltaa pasuunaan, niin Johannes näkee mereen heitettävän ikään kuin suuren tulena palavan vuoren; kolmas osa merta muuttui vereksi, kolmas osa meren elävistä kuoli sekä kolmas osa laivoista hukkui. Kolmas osa merta muuttui vereksi, samoin kuin Mooseksen aikana Egyptin Niili muuttui juomakelvottomaksi (2 Moos.7:17). Johannes näki kolmannen osan merestä muuttuvan vereksi, kolmannen osan luoduista joita meressä on kuolevan ja kolmas osa laivoista hukkui. Öljykatastrofit ovat saastuttaneet maa-planeetan meriä sekä muut saasteet siten, että kysymyksessä on vakava uhka koko maailmalle. Merien saastumisen myötä sekä kasvavien öljykatastrofien aikaansaannoksina siitä on muodostunut todellinen uhka kalalajeille sekä kaikelle elävälle meressä. Öljy on muodostanut todellisen uhkakuvan meren eliöstölle - suuri öljykatastrofi on huomispäivän uhkakuva josta ihmiskunta ei selviydy voittajana vaan kolmasosa maapallon meristä tuhoutuu. Laivat öljynkuljetusten symbolina ja veri kuoleman symbolina kuvastaa hyvin suuren öljykatastrofin aikaansaamaa tuhoa meressä kun lukemattomat eläinlajit kuolevat sukupuuttoon: jälleen kerran on ihminen omalla Jumalan vastaisella toiminnallaan tuhonnut osan maapalloa. Rahanhimo, joka on aikaansaanut ihmisten arvomaailmassa vääristymän, jonka mukaan taloudellinen menestys oikeuttaa kauniin maapallomme vesistön raiskaamisen, osoittautuu lopunajan vitsauksissa kääntyvän ihmistä itseään vastaan - kun toinen enkeli puhaltaa pasuunaan tulevat ihmiset ymmärtämään oman ymmärtämättömyytensä.

Johannes näkee kolmannen enkelin puhaltavan pasuunaan, ja tämä merkitsee pohjavesien saastumista. Maailmanlaajuisesti vesistö on saastunut, noin 25 % maapallon makean veden varannoista on saastunut terveydelle vaaralliseksi ja n.18% maailman väestöstä ei ole käytössään puhdasta juomavettä - tämän seurauksena joka päivä kuolee yli 6 000 ihmistä. Vedet eivät saastu vain kehitysmaissa, vaan kaupunkien sekä teollisuuden kehitys, maatalous, kaivostoiminta ja fossiiliset polttoaineet ovat tehneet vesien saastumisesta suuren ongelman myös hyvinvointivaltioissa. Ihminen ei ole tuhonnut elämää vain maalla, vaan myös merissä, sekä itsekkäällä toiminnallaan vaikuttanut heikentävästi myös pohjaveden laatuun. Juomakelpoinen puhdas vesi on lähitulevaisuudessa vain joidenkin ihmisten yksinoikeus - jo nyt se on monissa kehitysmaissa ylellisyyttä, johon vain harva pääsee käsiksi.

Ilmakehän saastumisen ja tulivuorenpurkauksien tähden taivaankappaleet näkyvät heikommin ja siitä on kysymys Johanneksen näyssä neljännen enkelin puhaltaessa pasuunaan. Tulivuorenpurkaukset, joiden tuottama läpipääsemätön tuhka peittää näkökentästä auringon sekä muut taivaankappaleet, ovat huolestuttavassa määrin lisääntymässä maapallollamme. Tulivuori Krakatau Indonesiassa, Rakatan saarella Sundasalmessa, purkautui elokuussa 1883 - tuhansia aluksia upposi ja yli 36 000 ihmistä menehtyi hyökyaaltoihin, kuumiin tuhkapilviin ja muihin tulivuorenpurkauksen aiheuttamiin tappaviin vaikutuksiin. Lopuksi tapahtui jättimäinen suurräjähdys, joka kuultiin tuhansien kilometrien päässä. Krakataun purkaus alensi maapallon lämpötilaa nostamalla ilmakehään rikkihappopilven. Islannin tulivuorenpurkaus v.2010 aiheutti pahan kriisin lentoliikenteelle ja sitä kautta yleiselle taloudelle. Höyry ja tuhkapilvet nousivat kahdeksan kilometrin korkeuteen, jäätikön alla tapahtunut purkaus aiheutti myös pahoja tulvia ja jokien vedenpinta nousi kolme metriä. Ilmakehään levinnyt tuhka halvaannutti lentoliikenteen Euroopassa - lentokiellot vaikuttivat yli 100 000 lentoon ja kahdeksan miljoonan ihmisen matkasuunnitelmiin.

Neljässä ensimmäisessä pasuunoiden soitossa Johannes näki maapallon huokaavan synnytystuskissaan: meret saastuvat, maailmaa kohtaavat suuret onnettomuudet, virrat sekä vesilähteet saastuvat, ilmakehä saastuu, ydinsota tuhoaa maapallosta kolmannesosan, tulivuorenpurkaukset estävät näkemästä taivaankappaleita ja suuret raesateet kohtaavat maata. Neljän enkelin pasuunoihin puhallukset kertovat omaa karua kieltään siitä, kuinka ihminen on omilla Jumalan vastaisilla toimillaan tuhonnut lähestulkoon kokonaan elämisen mahdollisuudet maa-planeetalla. Tärkeimmät elämisen edellytykset maapallon elämälle ovat vesi jota juomme, ilma jota hengitämme ja ruoka jota syömme. Ihmisen aikaansaannoksen tuloksena nämä eivät ole enää itsestäänselvyyksiä - niitä on saastutettu niin, että joissakin maissa ympäristön tila on jo hengenvaarallisen huono. Sademetsien tuhoutuminen on yksi vakavimmista ympäristöongelmista: jo nyt on puolet sademetsistä menetetty ja mikäli häviämisvauhti jatkuu ennallaan, ne kaikki ovat kadonneet viidenkymmenen vuoden kuluttua. Maapallon "keuhkojen" tuhoutuminen kiihdyttää kasvihuoneilmiöitä ja näin niiden katoaminen uhkaa koko maa-planeetan ekologista tasapainoa. Noin 1,5 miljardia ihmistä elää jatkuvassa puhtaan veden puutteessa: erilaiset jätepäästöt, öljykatastrofit sekä muut saastuttavat jatkuvasti maapallon vesistöjä ja joidenkin suurkaupunkien alta uhkaa pohjavesi loppua, esim. Mexico Cityssä ja Bangkokissa pohjaveden lasku on johtanut maanpinnan vajoamiseen. Joka päivä yli miljardi kaupunkialueella elävistä ihmisistä hengittää ilmaa, josta on vakavia terveydellisiä haittoja - ilmakehään työnnetään vuosittain miljardeja tonneja hiilidioksidia joka "kasvihuonekaasuna" saa maapallon ilmaston vähitellen lämpenemään. Vuosittain ongelmajätteitä tuotetaan maapallolla satoja miljoonia tonneja ja lisäksi tilapäisvarastoissa on noin 200 000 tonnia radioaktiivista ydinjätettä, jolle ei ole löydetty turvallista loppusijoituspaikkaa. Ihmisten aikaansaannoksien tuloksena maapallo lämpenee, otsonikerros ohenee jonka seurauksena napajäätiköt sulavat sekä ihosyöpä lisääntyy (ym.), luontoa tuhoavat happamat sateet jotka johtuvat teollisuuden päästöistä ja lisäksi ihmiskuntaa kohtaa lisääntyvät luonnonkatastrofit, räjähdysmäisesti leviävä AIDS sekä muut tautiepidemiat, nälänhätä, mahdollinen asteroidin tai meteoriitin törmääminen maapalloon, väkivallan sekä turvattomuuden lisääntyminen, sodat ja kansalliset mellakat, kansainvälinen terrorismi, kasvava alkoholi sekä huumeongelma, moraalin ja eettisten arvojen romahdus ja sen tuhoisa vaikutus elämäntapaan sekä kulttuuriin, lisääntyvä henkinen pahoinvointi sekä väestönräjähdys. Jumalattomat ihmiset ahneudessaan sekä itsekkyydessään ovat hankkineet koko maaplaneetan ylle uhkakuvan, joka toteutuu Jumalan käydessä tuomitsemaan jumalatonta maailmaa. Häikäilemättömästi on jumalaton käyttänyt hyväkseen maapallon tarjoamia luonnonvaroja valjastaen ne omaan ahneeseen käyttöönsä ja seuraukset siitä ovat jo nyt nähtävillä, sillä: "ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa" (Luuk.21:26). Yleinen pelko maa-planeetan tilasta on valitettavaa todellisuutta ajassa jossa me nyt elämme ja tiedemiehet ponnistelevat ahkerasti pelastaakseen elämän tällä maapallolla. Se on kuitenkin mahdottomuus, sillä Raamatun selkeä opetus on, että jumalaton elämäntyyli kokonaisuudessaan tuhotaan tältä maa-planeetalta ja Jumalan Pyhät tulevat omistamaan uuden Taivaan ja uuden Maan (Ilm.21:1). "Ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänellä: "Voi, voi, voi maan päällä asuvaisia niiden jäljellä olevain pasunain äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa!" (Ilm.8:13).

Neljän enkelin sanoma heidän puhaltaessaan pasuunoihinsa voidaan ymmärtää myös symbolisesti. Ensimmäisen enkelin puhaltaessa pasuunaan Jumalan rangaistustuomiot kohtasivat juutalaiskristittyjen vainoajia (Matt.24:15-21). Toisen enkelin puhaltaessa pasuunaan Jumalan tuomio kohdistui Rooman valtakuntaan (Jer.51:25, 1 Piet.5:13, Ilm.18:21-24). Kolmannen enkelin puhaltaessa pasuunaan tapahtui kristillisessä kirkossa luopumus ja neljännen enkelin pasuunan puhalluksen seurauksena terve opetus Kristuksesta joutui pimentoon humanismin, teologisen liberalismin sekä rationalismin vaikutuksesta. Nämä ovat tosiasioita jotka ovat tapahtuneet, eikä niiden todenperäisyyttä voi väittää valheeksi kukaan joka vähääkään tietää Raamatun kokonaisvaltaisesta opetuksesta, ja kuitenkin neljän pasuunan ääni merkitsee paljon enemmän kuin edellä mainitut seikat - Jumalan enkelien torvet soivat nyt näkyvästi, kaikki ihmiset voivat sen huomata, ja siksi ne eivät ole vain menneisyyden synkkiä ääniä. Vesien, merien, ilmakehän sekä maan saastuminen sekä lisääntyvät luonnonmullistukset ovat karua todellisuutta, samoin ydinsodan uhka maapallollamme. Neljän enkelin pasuunan äänet ovat soineet jo pitkään ja jokainen kuuleva on ne voinut kuulla: "Jos kenellä on korva, hän kuulkoon" (Ilm.13:9). Vielä on ihmiskunnalla aikaa tehdä totinen parannus ja kääntyä katuen armollisen Jumalan puoleen Kristuksessa Jeesuksessa - armonovet ovat vielä auki, toisin kuin seitsemännen enkelin pasuunaan puhalluksen jälkeen.Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?