Nykyinen maailma on katoamassa, luomakunta huokaa synnytystuskissaan (Room.8:22), ihmiskunta menehtyy pelätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa (Luuk.21:26) ja kuitenkin samaan aikaan moraalittomuus sekä Raamatunvastaisuus kasvaa.

 

 

Ilm.6:1-8

"Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!" Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä." Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta."

Jeesus alkaa Johanneksen saamassa näyssä avaamaan seitsemällä sinetillä suljettua kirjakääröä ja Johannes kuulee yhden niistä neljästä olennosta sanovat ratsastajalle: Tule. Patmoksella vangittuna oleva Apostoli Johannes näkee näyssään valkean hevosen ja sen selässä istuvalla jousen - kysymyksessä on Kristus, joka valkealla hevosella ratsastaen lähti voittajana voittamaan (Ilm.19:11). Kristuksen noustua ylös Isänsä luokse Taivaaseen, levisi opetuslasten välityksellä evankeliumi silloiseen asuttuun maailmaan varsin tehokkaasti. Edes laajamittaiset kristittyjen vainot eivät voineet estää evankeliumin voittokulkua. Jousi on Jumalan voiton vertauskuva (Hab.3:9) ja tänä päivänäkin valkoisen hevosen voittoisa sanoma saavuttaa kuulijoita maissa, joissa kristinusko on aikaisemmin ollut kiellettyä (mm. Kiina sekä islamilaiset valtiot). Sanomaa Ylösnousseesta Vapahtajasta on maailma yrittänyt tukahduttaa erilaisin keinoin siinä kuitenkaan onnistumatta. Jeesukseen uskovia on vainottu sekä tapettu uskonsa tähden, mutta se ei ole voinut estää evankeliumin voittokulkua - rakkaus Kristukseen on ollut kuolemaakin voimakkaampi. Uskoa Jumalan Poikaan on sielunvihollinen yrittänyt tukahduttaa järkeisvoimin mutta siinä se on epäonnistunut koska tämän maailman viisaus on hullutusta Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan silmissä ja siksi Kristuksen omat ovat voittaneet Pyhän Hengen viisaudessa. Jumalan ilmoitus Raamattu on yritetty historian saatossa tuhota lukemattomin eri keinoin, mutta se on ollut mahdottomuus, sillä Kaikkivaltias Pyhä Jumala valvoo itse omaa Sanaansa (Jer.1:12). Evankeliumin voittokulkua ei voi pysäyttää mikään, sillä sanoma Kristuksesta tekee kuolleetkin eläviksi. Jeesus oli lihansa päivinä varoittanut seuraajiaan: "Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden." (Matt.24:9) mutta Jeesus oli myös luvannut: "Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu." (Matt.24:13). Evankeliumin voittokulkua ei voi pysäyttää mikään - koska Jeesus on Kuningasten Kuninkaana ja Herrojen Herrana luvannut aina olla omiensa kanssa maailman loppuun asti (Matt.28:20).

Sielunvihollinen julistaa väärää evankeliumia - salakavalasti on sielunvihollinen pyrkinyt horjuttamaan ihmisten uskoa Raamatun todellisuuteen ja tätä kautta itse Kaikkivaltiaaseen Pyhään Jumalaan, joka antoi Poikansa Jeesuksen, ettei yksikään joka Häneen uskoisi joutuisi kadotukseen (Joh.3:16). Rakkaassa Suomen maassa saatana on lailla syövän pesiytynyt vallalla olevan kristillisyyden keskuuteen saaden aikaiseksi julkeaa moraalittomuutta, Raamatun arvovallan väheksymistä ja maailmallisten ihanteiden sekoittumista aitoon kristinuskoon. Laittomuuden kasvaessa on useimpien rakkaus kylmennyt (Matt.24:12) ja se näkyy 2000 - luvun suomessa moraalittomien elämäntapojen suosimisena niiden keskuudessa, jotka väittävät olevansa Jumalan asialla. Kirkkokunnissa sekä herätysliikkeissä on kasvamassa vääränlaisten sananjulistajien toimesta käsitys, jonka mukaan uskova ei ole velvoitettu elämään Raamatullisten ohjeiden mukaisesti ja heidän keskuudessaan olevien sananjulistajien opetus väheksyy Jumalan kymmentä rakkaudellista käskyä. Homous, lesbous, avioliiton pyhyyden tallaaminen ja siitä seuraavat irtosuhteet, vääränlaisten elämäntapojen hyväksyminen, rahanahneus sekä yleinen moraalittomuus on valitettavaa arkipäivää vallalla olevan kristillisyyden lipunkantajien, eli kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden keskuudessa. Koska moraalinen rappiotila on todellisuutta niiden keskuudessa, jotka väittävät harhaanjohtavasti olevansa Jumalan lapsia, vaikka teoillaan kieltävät Kaikkivaltiaan Jumalan (Tiit.1:16), on evankeliumin leviäminen maassamme saanut vastaansa jumalattomien rajun hyökkäyksen koska kirkkokunnat sekä herätysliikkeet vääristävät ihmisille kuvan oikeasta kristinuskosta sekä Jumalasta. Tämän päivän suomessa vapaa-ajattelijoiden lukuisat kampanjat, joissa herjataan yleisesti Jumalaa eri tavoilla, ovat valitettavaa todellisuutta joka heijastaa 2000- luvun suomalaisten käsitystä kristinuskosta - julkiset rienaukset kristinuskoa kohtaan kasvavat kasvamistaan. Raamattuja vaihdetaan pornolehtiin sekä yleisen liikenteen ajoneuvoissa olevat julisteet, joissa julistetaan "että Jumalaa ei ole" ovat tehneet maastamme Sodoman ja Gomorran esipihan (1 Moos.18:20). Vallalla oleva media, perkeleen juoksupoikana, hyökkää jatkuvasti enenevässä määrin Raamatusta kumpuavaa julistusta vastaan - Suomi on saavuttanut täydellisen moraalisen rappiotilan. Näin saatana on hyökännyt evankeliumin voittokulkua vastaan vallalla olevan kristillisyyden kautta ja näin tämän päivän kirkkokunnista sekä herätysliikkeistä on tullut saatanan lipunkantaja, vaikka se harhaanjohtavasti väittää olevansa Jumalan asialla. Maassamme hallitsevien kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden toiminta on todellinen uhka aidoille Jumalan Pyhille, Jeesukseen Kristukseen uskoville, jotka tahtovat elää Kirjoituksiin sekä Jumalan voimaan luottaen ja julistaa Raamatun opetuksien mukaista evankeliumia. Suomi on kyllästetty väärällä evankeliumilla - evankeliumilla joka ei kumpua Raamatun lehdiltä, vaan jonka ovat vääristäneet vallalla olevan kristillisyyden edustajat.

Luterilainen kirkkomme elää täydellisessä hengellisessä huoruudessa - Raamatunvastaisten naispappien kasvava joukko (1 Tim.3:2), Raamatun arvovallan väheksyminen (Ps.119:105) sekä homouden ja lesbouden (Room.1:26-32) suosiminen osoittavat sen olevan osa maailmanlaajuista porttokirkkoa (Ilm.17:5). Heidän riveistään löytyy pappeja, jotka rivoudessaan ovat vaihtaneet jopa sukupuoltaan - kirkko antaa rienaudessaan kaikelle moraalittomuudelle hyväksynnän ja samanaikaisesti väittää harhaanjohtavasti julistavansa Jumalan tahdon mukaista evankeliumia. Sielunvihollisen hapatukselta eivät ole säästyneet myöskään muutkaan maamme kirkkokunnat sekä herätysliikkeet; maailmallisuus ohjaa myös heidän toimintaansa. Kaikille näille on yhteistä se, että ne julistuksessaan sekä toiminnassaan väheksyvät Raamatun arvovaltaa eikä heidän toimintansa perustu kokonaisvaltaiseen Raamatun opetukseen vaan inhimilliseen järkeilyyn. Maamme kirkkokunnat sekä herätysliikkeet tehdessään yhteistyötä luterilaisen kirkkomme kanssa, yhtyvät porttoon ja täten tulevat yhdeksi lihaksi tämän kanssa (1 Kor.6:16), sen lisäksi, että itse, vaikka eivät vielä olekaan samanlaisessa rappiotilassa kuin valtakirkkomme, kehityksessään osoittavat täysin samaa suuntausta kuin luterilainen kirkkomme. Paavali kirjoittaessaan roomalaisille, näki jo edeltä valtakristillisyyden tilan lopunajan salakavalissa eksytyksissä: "Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät." (Room.1: 22-32).

Suurin syy vallalla olevan kristillisyyden julistuksen menestykseen, joka tulee suoraan saatanasta, on ollut se, että ihmiset eivät tahdo alistua Jumalan tahdon alle, vaan itsekkyydessään kyllä mieluusti valitsevat uskon Jeesukseen, kunhan kaikki toimii vain heidän omilla ehdoillaan. Raamattu opettaa selvästi, että jokainen, joka väittää rakastavansa Jeesusta on velvollinen vaeltamaan kuten Hän vaelsi (1 Joh.2:6) mutta kirkkokunnat ja herätysliikkeet julistavat evankeliumia, jossa "ristin kaita tie" ei mitenkään tavoita kuulijaansa:he julistavat Jumalan anteeksiantoa myös katumattomien päälle ja selittävät, että ihmisen ei tarvitse mitenkään muuttaa elämäänsä - riittää vain että he uskovat Jumalaan. Jeesuksen Kristuksen velipuoli Jaakob kirjoitti: "Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? (Jaak.2:19-20). Saatanasta tuleva väärä evankeliumi julistaa, että pelkkä usko Jeesukseen riittää, mutta Jeesus itse opetti lihansa päivinä: "Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?" (Luuk.6:46). Vallalla oleva kristillisyys saatanan valheen vaikutuksesta julistaa, että riittää, kun rakastaa Jeesusta ilman mitään tekoja, ja kuitenkin Mestari itse opetti: "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." (Joh.14:14). Lukemattomat kirkkokunnat sekä herätysliikkeet valtakristillisyyden lippulaivoina julistavat, että anna elämäsi Jeesukselle ja sen jälkeen kaikki asiat elämässäsi sujuvat eikä sinulla ole enää taisteluja. Jeesus kuitenkin itse julisti: "joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. (Matt.10:38). Sielunvihollinen on salakavalasti pyrkinyt vääristämään evankeliumin sisällön ja tässä se on valitettavan hyvin onnistunut vallalla olevan kristillisyyden kautta. Kun porttokirkkoon kuuluvat herätysliikkeet sekä kirkkokunnat julistavat harhaanjohtavasti, että ihminen tulee autuaaksi pelkästään uskomalla, niin Jeesuksen velipuoli Jaakob kirjoittaa: "ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta." (Jaak.2:24). Vallalla oleva kristillisyys, joka ei ole kristillisyyttä ollenkaan, tarjoaa kuulijoilleen elämää ilman ristiä sekä laveaa tietä, mutta Jeesus itse opetti: "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. (Matt.7:13-14). Vaikka vallalla oleva kristillisyys niin suomessa kuin koko maailmassa julistaa saatanan vääristämää evankeliumia, jatkaa valkoinen hevonen kuitenkin voittokulkuaan - todelliset Jumalan Pyhät, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus (Ilm.12:17) julistavat kristillisen maailman vainoamina Kirjoituksien mukaista evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta aina siihen päivään asti, kunnes Kristus itse on maksava palkan heille elämän ylösnousemuksessa (Ilm.20:6). Puhuessaan lopunajan tapahtumista, Jeesus sanoi: "Valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu" (Matt.24:14).

Johannes näkee tulipunaisen hevosen - se kuvaa armotonta sotaa sekä hävitystä. Jeesus oli lihansa päivinä sanonut; " te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu." (Matt.24:6). Ihmiskunta on sen perustamisesta asti sotinut toinen toistansa vastaan, itsekkyydessään ovat lukemattomat kuninkaat tapattaneet sodan nimissä valtavia määriä alamaisiaan, poliitikot haaliakseen lisää valtaa ovat julistaneet sotatilan milloin minkäkin asian tähden, uskonnolliset johtomiehet ovat armottomasti tapattaneet toisinajattelijoita julistaen "pyhiä sotiaan" - koko maapallo on sen historiansa alkuhetkistä joutunut todistamaan sotia toisensa jälkeen. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana noin 90 miljoonaa ihmistä tapettiin sotien seurauksena ja asevarusteluun käytettiin vuosina 1981-1991 vuosittain yli tuhat miljardia dollaria. Maapalloa hallitsevat ydin - sekä biokemialliset aseet: suursodan uhka on todellinen. Ihminen voi, niin halutessaan, tuhota koko tämän asutun maailman. Koskaan aikaisemmin ei ihmiskunnalla ole ollut niin hirvittäviä aseita käytössään kuin sillä nyt valitettavasti on. Tulipunainen hevonen niittää kuolemaa aina siihen päivään asti, kunnes Jeesus on tuhoava sielunvihollisen voimat suunsa henkäyksellä ja Pyhät tulevat perimään maan (2 Tess.2:8).

Tulipunainen hevonen on julistanut sodan myös Jumalan Pyhille. Samaan aikaan kun valkoisen hevosen vaikutuksesta evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta levisi ympäri maailmaa, ratsasti perässä tulipunainen hevonen saaden toiminnallaan aikaiseksi lukemattomien marttyyrien joukon. Sodan julistuksessa tulipunainen hevonen käytti pakanallisia hirmuvaltiaita, mutta myöhemmin se ujuttautui myös salakavalasti keskiajan uskonnollisuuden sekaan saaden aikaiseksi katolisen kirkon todelliset vainot aitoja Jumalan Pyhiä kohtaan. Paavillinen inkvisitiolaitos (1232) luotiin rankaisemaan toisinajattelijoita, niitä jotka eivät kunnioittaneet kirkkoa korkeimpana auktoriteettina, ja näin se sai aikaiseksi enemmän uhreja kuin Stalin sekä Hitler yhteensä. Inkvisitio lakkautettiin vasta 1800- luvun alussa, mutta ennen lakkauttamistaan se oli verisesti vainonnut Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Valkoinen hevonen jatkaa kuitenkin voittokulkuaan vainoista sekä vastoinkäymisistä huolimatta - loppuun asti on oleva sota, jossa taistelevat sielunvihollisen joukot vastassaan Jumalan Pyhät, jotka tulevat perimään maan (2 Tess.2:8).

Sotia seuraavat puute sekä nälkä - musta hevonen ratsastaa aina tulipunaisen hevosen jäljessä. Kun ihmiskunta kylvää tuhoaan sotimalla toistaan vastaan, siitä seuraa automaattisesti köyhyyttä elintarvikkeiden hintojen kohotessa pilviin. Koiniks-mitta (n.1 litra) vastasi yhden päivän ruoka-annosta (vilja-annos) ja denaari yhden miehen päiväpalkkaa (Matt.20:2) - kaikki työllä saatu palkka riitti vain elämiseen; ei edes siihen, jos perheessä oli useampia suita ruokittavana. Musta hevonen tuo tullessaan nälkää ja sitäkautta kurjuutta. Normaalisti yhdellä denaarilla sai 8-16 mittaa vehnää ja kolme tai neljä kertaa niin paljon ohraa (Barclay). Jeesus oli lihansa päivinä sanonut: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan... tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua." (Mark.13:3). "Noin viisimiljoonaa lasta kuolee vuosittain aliravitsemukseen tai suoranaiseen nälkään. YK:n maatalousjärjestön FAO:n laskelmien mukaan kehitysmaissa on 800 miljoonaa kroonisesti aliravittua ihmistä. Ruoka-avun tarpeessa olevia kehitysmaita oli vuonna 1998 jo 38, ja tilanne on pahenemassa" (Olavi Rouhe).

Nälänhätään on myös muita syitä kuin sota: maailmanlaajuisen kriisin taustalla on valtioiden itsekkyyden lisäksi mm. ilmastonmuutos, kuivuuskaudet, tulvat, öljyn hinnan nousu sekä biopolttoaineiden lisääntyvä käyttö. Tällä hetkellä lähes puolet maailman väestöstä kärvii aliravitsemuksesta: mikäli väestönkasvu säilyy ennusteiden mukaisena, ihmisravinnon tuottaminen tulee olemaan haaste, josta ihmiskunta ei selviydy. Vuonna 2008 oli ruokamellakoita Egyptissä, Haitilla, Jemenissä, Filippiineillä, Kamerumissa, Mosambikissä, Marokossa ja Indonesiassa. Unicef varoitti kesäkuussa 2008 kuuden miljoonan lapsen nälänhädästä Etiopiassa. Suurnälänhätiä on nähty 1980-luvulla Etiopiassa sekä 1990- ja 2000- luvulla Pohjois-Koreassa. YK:N joulukuussa 2004 julkaiseman raportin mukaan nälänhädät ovat lisääntymässä: maailmassa oli tuolloin 852 miljoonaa nälänhädästä kärsivää, 18 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2000. Nälänhädät ovat yleistyneet Afrikassa parinkymmenen viime vuoden aikana. Ruokakriisejä esiintyy kolme kertaa niin usein, kuin 1980-luvun puolivälissä. Tilanne on paha erityisesti Somaliassa, Sudanissa, Etiopiassa, Djiboutissa sekä Keniassa. Ruokamellakoita on ollut 30:ssä maassa vuonna 2008. Maailmanpankin mukaan ruan maailmanmarkkinahinta on noussut 83% kolmessa vuodessa. Helsingin sanomat vuonna 2008 kirjoittaa: "Leipäjonot suomessa ovat karua todellisuutta: vähävaraisille jaetaan Suomessa Eu:n ruoka apua noin kaksi tuhatta tonnia vuosittain. EU- ruoan lisäksi yksityiset auttajat jakavat kaupoilta ja yrityksiltä kerättäviä elintarvikkeita eri puolilta maata". Jos mehiläiset häviävät on se valtava uhka maailman viljasadoille: tällöin katastrofi uhkaa koko maapalloa. Huolestuttavaa tilanteessa on se, että tämä on jo neljäs vuosi peräkkäin, kun vähintään kolmannes mehiläisyhdyskunnista menehtyy talven aikana. Vuodesta 2006 lähtien on kuollut yli kolme miljoonaa yhdyskuntaa Yhdysvalloissa ja miljardeja mehiläisiä maailmanlaajuisesti. Mehiläispopulaatioiden romahtaminen on valtava uhka viljasadoille. Ilmiöstä kertovan brittilehti Guardianin mukaan kolmannes kaikesta syömästämme ruoasta on riippuvaista mehiläisten pölytyksestä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että mehiläisillä on oma osuutensa 30 miljardin euron globaalissa taloudessa.

Sotien ja nälänhädän seurauksena ratsastaa Johanneksen saamassa näyssä näyttämölle hallava hevonen tuoden mukanaan epidemioiden sekä pandemioiden kautta kuolemaa. Viimeinen ratsastaja tappaa rutolla ja nälällä - loput jätetään petojen raadeltaviksi (vrt.Hes.14:21). Jeesus oli lihansa päivinä sanonut puhuessaan lopunajan merkeistä: " tulee ruttoa" (Luuk.21:11) ja tämä hallava hevonen, sotien sekä nälänhädän seurauksena levittää maailmanlaajuisia epidemioita, joihin kuolee neljäsosa maapallon ihmisistä. Mustan hevosen tuoman nälänhädän seurauksena valtava määrä ihmiskuntaa heikkenee, ja tämä jouduttaa esim. kehitysmaissa hivin kehittymistä aidsiksi ja altistaa hiv-positiiviset vaarallisille infektioille, kuten tuberkuloosille. Suomen historiassa tautien aiheuttamat väestökatastrofit liittyvät nälänhätiin: 1960 -luvulla n. 40% suomalaista menehtyi tauteihin suurina kuolonvuosina. 1860-luvun nälkävuosina alle kahden miljoonan väestöstä kuoli yli 100 000 henkeä. Heikkokuntoiset ovat aina kulkutautien todennäköisimpiä uhreja - siksi mustan hevosen perässä ratsastaa hallava hevonen. Hallavan hevosen vaikutuksesta tapetaan ne, jotka ovat pelastuneet sodilta ja nälkäkuolemalta. Lohdullista on se, että Jumala on antanut hallavan hevosen valtaan vain neljäsosan maata.

Ilm.6:9-17

"Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

Kristus avaa viidennen sinetin - Johannes näkee alttarin alla marttyyrien sielut. Nämä sielut huutavat vertauskuvallisesti Jumalan puoleen, kuten Aaberlin veri vanhassa testamentissä (1 Moos.4:10-11). Vanhan testamentin aikaisessa temppelijumalanpalveluksessa uhrieläimen veri vuodatettiin alttarin juurelle (3 Moos.4:7). Kun Johanneksen näyssä marttyyrien sielut huutavat alttarin alta, se tarkoittaa symbolisesti, että veri elämän vertauskuvana (3 Moos.17:11) huutaa oikeudenmukaisuutta Jumalalta. Sielu on veressä, ja vanhassa testamentissa vuodatettiin uhrieläinten veri alttarin juurelle - siksi sielut ovat alttarin alla. Ilmestyskirjan symboliikkaa, joka liittyy, kuten monissa muissakin ilmestyskirjan kuvauksissa, vanhan liiton uhrijärjestelmään. Tällä hetkellä jokainen kuollut Jumalan Pyhä nukkuu kuoleman unta herätäkseen eloon ensimmäisessä ylösnousemuksessa (Ilm.20:4-5, 1 Tess.4:13-17, Joh.5:28-29, Apt.7:60, Mark.5:39, Luuk.8:52-53, Joh.11:11-14).

Johannes näkee alttarin alla niiden sielut, jotka on surmattu Jumalan Sanan ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Miljoonat ovat joutuneet historian saatossa tapettaviksi sen tähden, että ovat laittaneet luottamuksensa Kaikkivaltiaaseen Pyhään Jumalaan. Aito usko Jumalaan Kristuksessa Jeesuksessa on aina valmis uhrautumaan, se on täynnä rakkautta, eikä se pelkää vastoinkäymisiä, sillä jokainen Kristukseen uskova on vapautettu pelon rangaistuksesta (1 Joh.4:18). Taivas ei tunnusta pelkureita (Ilm.21:8) ja siksi jokainen Jeesukseen Kristukseen aidosti uskova ei pelkää myöskään kuolemaa. Apostoli Paavali, jonka kaulan katkaisi Rooman hallitsijan miekka, kirjoitti: "elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto." (Fil.1:21). Kristillisyyden ensimmäinen marttyyri, Stefanus, rukoili surmaajiensa puolesta juuri ennen kuolemaansa sanoen: " "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" (Apt.7:60). Todelliset Jumalan Pyhät eivät ole ikinä pelänneet, eivätkä tule pelkäämään, kuolemaa. Sielunvihollinen on aina vihannut niitä, jotka sydämessään aidosti ovat Taivaan asialla: "Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään...toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle". (Hebr.11:35-38). Vapahtajamme Jeesus, joka tapettiin kylmäverisesti roomalaisella ristillä, julisti lihansa päivinä: "Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat" (Joh.15:20). Jokainen, jonka sydämessä aidosti vaikuttaa Jumalan Pyhä Henki joutuu vainottavaksi, ja siksi Apostoli Paavali kirjoittaakin Timoteukselle: "kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi." (2 Timm.3:12)

Raamatun selkeää opetusta ristinkantamisesta on sielunvihollinen aina vihannut - se tietää, että kaikkialla siellä missä tämä opetus vastaanotetaan Jumalallisena ilmoituksena, sen aseet menettävät merkityksensä. Kaikkialla siellä, missä ihmiset rakastavat enemmän Kristusta kuin pelkäävät vastoinkäymisiä sekä kuolemaa, menettää saatana vaikutustaan. Kristuksen Ristissä on voiton salaisuus ja jokainen, joka ymmärtää, että usko Kristukseen merkitsee itselleen kuolemista, on päässyt lähemmäksi Taivasta kuin ne, jotka vähättelevät sen merkitystä. Jeesus itse opetti lihansa päivinä: " joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen." (Matt.16:25). Kaikkialla siellä, missä ihmiset rakastavat enemmän elämäänsä kuin Kristusta, vallitsee sielunvihollisen salakavala eksytys, vaikka he kuinka väittäisivät olevansa Jumalan lapsia. Yksikään, joka rakastaa elämää enemmän kuin Kristusta, ei ole Hänelle sovelias (Matt.10:38).

Lukemattomat todelliset Jumalan Pyhät ovat joutuneet marttyyreiksi historian saatossa sen tähden, että he eivät ole tarttuneet miekkaan vastoinkäymisten tullessa, sillä aidosti uskovien sota-aseet ovat erilaiset: "Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä (Ef.6:13-18). Yksikään todellinen Kristuksen opetuslapsi ei kouluttaudu tappajaksi menemällä armeijaan, eikä muutenkaan ihaile millään tavalla väkivaltaa, sillä Jeesus opetti selvästi: " jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat." (Matt.26:52). Kaikkialla siellä, missä opetetaan, että uskova ihminen voisi käyttää tietyissä tilanteissa väkivaltaa puolustaessaan oikeuksiaan, on vallalla saatanasta tuleva opetus, vaikka se harhaanjohtavasti olisikin puettu kristillisyyden kaapuun. Kristillisessä elämässä marttyyrius on todellisuutta juuri sen tähden, että aidot uskovat eivät puolustaudu käyttäen "lihallisia" aseita - jos he käyttäisivät, ei voitaisi puhua edes koko marttyyriudesta.

Johannes kuulee marttyyrien sielujen huutavan: "Kuinka kauaksi Sinä, Pyhä ja Totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat" (Ilm.6:10). Marttyyrien veri huutaa alttarin alta Jumalan tuomion päivän ilmestymistä, jolloin Kristus tuomitsee vanhurskaudessaan kaikki ihmiset, kun Jumalan Pyhät perivät maan ja jumalattomat hävitetään (Mal.4:1-3). Kysymys ei ole kostosta, vaan Jumalan oikeudenmukaisuudesta ( Ps.94:2-4, Hab.1:2-3) samalla tavalla kuin silloin, kun Aabelin veri huusi maasta (1 Moos.4:10-11). Kysymys on siitä, kuinka kauan on vielä siihen hetkeen, kun viimeinen sinetti murretaan - kun Kristus ottaa hallituksen maan päällä eikä vain Taivaassa ja kun paha lopullisesti hävitetään. Heille vastattiin, että vielä vähän aikaa, kunnes oli täyttyvä heidän kanssapalvelijoidensa luku, joiden tuli joutua tapettavaksi kuten hekin (Ilm.6:11). Kautta historian on Jumalan Pyhiä tapettu ja todellinen maailmanlaajuinen Kristukseen uskovien vaino odottaa täyttymystään (Ilm.13:14-15). Marttyyrien luku ei siis ole vielä täysi, vielä lisää tulisi olemaan niitä, jotka joutuvat tapettaviksi uskonsa tähden. Aitoon kristinuskoon on aina kuulunut olennaisena osana marttyyrius, sitä tapahtuu tänäkin päivänä maissa, joissa kristinuskoa kohtaan hyökätään ankarasti (mm. Islamilaiset valtiot) ja lähitulevaisuudessa maailmanlaajuinen Jeesukseen uskovien vaino on todellisuutta kaikkialla - valmistautumisen aika tuleviin vainoihin on nyt, sillä jo huomenna vainot voivat olla edessämme kaikessa ankaruudessaan. Raamattu ei missään kohdin maalaa eteemme kuvaa paremmista maanpäällisistä olosuhteista, mutta samalla se kuitenkin rohkaisee meitä Jeesuksen sanoin: "Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa." (Ilm.3:21). Sielunvihollinen väittää, että usko Kristukseen ei maksa mitään, mutta Raamattu opettaa: "kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi." (2 Timm.3:12).

Kun Kristus murtaa kuudennen sinetin, tuli suuri maanjäristys, aurinko meni mustaksi, kuu muuttui kokonaan vereksi, taivaan tähdet putosivat, taivas väistyi pois niin kuin kirja ja kaikki vuoret sekä saaret siirtyivät sijoiltansa (Ilm.6:12-14). Jeesus oli lihansa päivinä opettanut puhuessaan lopunajan ilmiöistä: "Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla" (Matt.24:29-30) ja nyt Johanneksen saamassa näyssä Jeesuksen maanpäälliset opetukset (Mark.13:24-25, Luuk.21:25-26) lopunajan tapahtumista saavat täyttymystänsä Kristuksen murtaessa kuudennen sinetin. Apostoli Paavali oli kirjoittanut, että "me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa" (Room.8:22) ja näin Raamatun Kirjoitukset osoittavat Jumalan suunnitelmien toteutuvan kirjaimellisesti.

Lissabonin maanjäristys (1775) on tulkittu yleisesti Ilmestyskirjan kuudennen sinetin ennustuksen täyttymykseksi. Järistyksiä oli peräkkäin kolme (niistä ensimmäinen voimakkain); klo:9:40, 10:00 ja puolelta päivin. Pääjäristys kesti 6-7 minuuttia, mikä on epätavallisen pitkä kestoaika. Kuudessa minuutissa vähintään 30 000 ihmistä kuoli, kaikki suuret julkiset rakennukset ja 12 000 asuntoa tuhoutui. Koska oli pyhäpäivä, monet menettivät henkensä kirkkojen sortuessa. Järistys aiheutti tulipalon, joka kesti kuusi päivää. Joen rannalla ollut marmorista tehty täynnä ihmisiä oleva laituri vajosi joen pohjaan. Alexander Humbolt on todennut, että järistys ulottui alueelle, joka oli laajuudeltaan neljä kertaa Euroopan suuruinen >Encyclopedia britannica (vuoden 1961 laitos) osa 7.s.878>. 1900- luvulla on ollut toistakymmentä järistystä, joissa ihmisuhrien määrä on ollut suurempi kuin Lissabonin järistyksessä. Kiinassa Tangshanin maanjäristyksessä kuoli vuonna 1976 yli puoli miljoonaa ihmistä. Luonnonkatastrofeja joissa on menehtynyt sadoista tuhansista ihmisistä kymmeniin tuhansiin ja vielä suurempi ihmismäärä on menettänyt kotinsa, on viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtunut mm. Bangladeshissa 1970 (500 000 kuollutta), Intian valtameren pohjassa aiheutunut suuri maanjäristys, joka tuotti hyökyaallon 2004 (290 000 kuollutta), Perussa 1970 (60 000 kuollutta), Bangladeshissa 1991 (138 000 kuollutta, Keski-Amerikassa 1998 (10 000 kuollutta), Turkissa 1999 (20 000 kuollutta), Intiassa 2001 (20 000 kuollutta), Iranissa 2003 (43 000 kuollutta), Pakistanissa ja Kashmirissa 2005 (73 000 kuollutta), Pohjois-Koreassa 2006 (10 000 kuollutta), Bangladeshissa 2007 (10 000 kuollutta), Myanmarissa 2008 (100 000 kuollutta), Kiinassa 2008 (50 000 kuollutta) ja Haitissa 2010 (200 000 kuollutta). Kaikkivaltias Pyhä Jumala osoittaa luonnonmullistuksien kautta valvovansa maapallon tilaa ja täten muistuttaa ihmiskunnalle tulevasta tuomion päivästä, jonka se joutuu kohtaamaan - tahtoipa se sitten sitä tai ei. Jokainen maanjäristys sekä luonnonmullistus on osoitus Jumalan pitkämielisyydestä, sillä Hän tahtoo kaikkien ihmisten kaikkialla tekevän parannuksen (1 Timm.2:4) ja samalla se on muistutus ihmiskunnalle siitä, että tulevan tuomion aika on lähestymässä ja Raamatun jokainen Kirjoitus toteutuu siten, kuin se on kirjoitettu.

Auringon muuttuminen mustaksi sai esimakua vuonna 1780 auringonpimennyksenä Pohjois-Amerikassa ja se onkin jäänyt historian lehdille "pimeänä päivänä". (Pimeä päivä ja kuun muuttuminen vereksi 19.5.1780- Pohjois-Amerikassa): pimeä päivä 19 toukokuuta 1780, on saanut nimensä erikoislaatuisesta pimeydestä, joka tuona päivänä ulottui yli koko uuden Englannin Yhdysvalloissa. Joillakin paikoilla ihmiset eivät pystyneet lukemaan tavallista painotekstiä ulkona useaan tuntiin, linnut lauloivat iltalaulujaan, vetäytyivät yöpuulle ja vaikenivat. Siipikarja asettui orsilleen, karja hakeutui lepopaikoilleen ja asunnoissa sytytettiin kynttilät. Tämä luonnonilmiö alkoi noin kymmeneltä aamulla ja jatkui seuraavaan puoliyöhön asti, mutta pimeyden voimakkuus ja kestoaika vaihteli eri paikoin---tämän omalaatuisen ilmiön todellista syytä ei tunneta. (Webster"s dictionary). Myöhemmin tätä outoa ilmiötä on selitetty luonnollisista syistä johtuneeksi. Sillä saattaa hyvinkin olla luonnollinen syynsä. Itse asiassa Jumala käytti luonnon voimia myös avatessaan Israelille tien kaislameren poikki ( 2 Moos.14;21). Tuota pimeää päivää seurannut yö oli niin pimeä, että valkoista paperin palaa ei pystynyt näkemään, vaikka sitä piti aivan silmien edessä. Myös kuu oli näkymättömissä, vaikka oli täyden kuun aika. Kuitenkin keskiyöllä epätavallinen pimeys alkoi hälvetä ja kuu ilmaantui näkyviin verenpunaisena. Milo Bostwick mainitsee tästä tapahtumasta; kuu, joka oli täysimmillään, näytti verenpunaiselta. Sen aiheuttama häly ja sen johdosta käydyt keskustelut ovat painautuneet syvälle mieleeni---(Stones History on Beverly). Tähtien putoaminen merkitsee meteoriittisadetta, jotka pudotessaan maan ilmakehään alkavat kitkan vaikutuksesta hehkua. Tämä tapahtuma luo ääretöntä tuhoa, vielä suurempaa, kuin NASA:n näkemys (v.2005 julkaisema tutkimus) ordovikikauden aikana maahan kohdanneesta hypernovan gammasädepurkauksesta, jossa otsonikerroksen tuhoutuessa auringon ultraviolettisäteily surmasi suuren osan maanpinnan sekä meren pintakerroksen eliöstöstä ja sotki ravintoketjut niin, että sen seurauksena oli massasukupuutto. Nasan mukaan aurinkomyrskyt ovat pahimmillaan vuosina 2011-2012 välisenä aikana. Joidenkin ennustuksien mukaan kyseessä on ilmiö, joka esiintyy joka 26 000:nes vuosi ja on siis jälleen toteutuva vuonna 2012, kun planeetat, aurinko ja galaksit ovat konjuktiossa, saaden maapallon asennon äkillisesti muuttumaan jopa aivan tuntien aikana, luonnollisesti todella vakavin seurauksin. Alkaa ennennäkemättömän rajut tulvat, maanjäristykset ynnä muut luonnon katastrofit, joiden seurauksena suurin osa ihmisistäkin kuolee! Tutkijatkin toteavat, että tämä kosminen ilmiö on tapahtunut aikaisemminkin, kun maapallomme muljahti nykyiseen asentoonsa. Tuolloin emme vielä olleet ihmettelemässä tätä kauhun päivää, joka on jälleen toteutuva vuonna 2012, nyt kun 26 tuhatta vuotta edellisestä napojen kallistumisesta on kulunut.

Vuorten ja saarten siirtyminen paikoiltaan maailmanlaajuisten maanjäristysten seurauksena tapahtuvat juuri ennen Kristuksen toista tulemusta (Ilm.16:18-21). Profeetta Jesaja on kirjoittanut tuhansia vuosia sitten ennustaessaan Jeesuksen ensimmäisen, mutta myös toisen tulemuksen seuraavasti: "Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut." (Jes.40:3-5).

Maapallo on tuhoutumassa, siitä viestittävät meille lukemattomat maailmanlaajuiset luonnonmuutokset. Ilmastonlämpeneminen, jolla tarkoitetaan maapallon alailmakehän sekä merien keskilämpötilan nousua sekä nousun arvioitua jatkumista, vaikuttaa merenpinnan nousuna, sademäärien muutoksina, sääilmiöiden voimakkuuden kasvuna, viljelysrajojen muuttumisena, jäätikköjen peräytymisenä sekä lukemattomien eläinlajien katoamisena maapallolta. Ilmastonlämpenemisen seurauksena veden puutteen odotetaan joillakin alueilla pahenevan, otsonikerroksen ohenevan, merien happamoituvan sekä tartuntatautien, kuten malarian ja denguekuumeen, leviävän. Kaikkialla ihmiset seuraavat kiinnostuneena maapallolla esiintyviä luonnonmullistuksia, ja yleinen pelko vallitsee kaikkialla, kuten Jeesus oli lihansa päivinä opettanut: "ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa"(Luuk.21:26).

Nykyinen maailma on katoamassa, luomakunta huokaa synnytystuskissaan (Room.8:22), ihmiskunta menehtyy pelätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa (Luuk.21:26) ja kuitenkin samaan aikaan moraalittomuus sekä Raamatunvastaisuus kasvaa. Ihmiset kaikkialla ymmärtävät maapallon olevan ajautumassa katastrofiin ja kuitenkin samanaikaisesti sielunvihollisen salakavalan juonen vaikutuksesta ihmiset epätoivossaan ajautuvat hakemaan turvaa sekä lohdusta pakanallisista uskonnoista, materialismista ja uskonnollisuudesta ymmärtämättä ollenkaan näin sotivansa Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan tahtoa vastaan. Vallalla oleva media tuo esille maapallon tuhoutumiseen liittyviä seikkoja ja tarjoaa ratkaisuksi ihmisten inhimillistä toimintaa maa-planeetan pelastamiseksi. Todellisuudessa ihminen ei voi pelastaa maapalloa, sillä Jumalan suunnitelmat ovat käymässä kohti täyttymystään - maapallo tuhotaan Jumalan aivoituksien mukaan tulella (2 Piet.3:10).

Ennustukset ovat täyttymässä, jokainen Raamatun Kirjoitus toteutuu kuten se on kirjoitettu. Jeesus itse opetti lihansa päivinä, kun opetuslapset kysyivät lopunajan ilmiöistä: ""Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?"Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monta. Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa; ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä." (Mark.13:4-29).

Kun Jumalan tuomioiden päivä lähenee, jumalattomat ihmiset eivät tee parannusta kuolleista teoistaan, eivätkä antaudu palvelemaan elävää Jumalaa ehyemmällä sydämellä, vaan kiroten Jumalan he pakenevat Karitsan vihaa, joka kohtaa kaikkea jumalattomuutta (Luuk.18:8). Sen sijaan, että ihmiset etsisivät yhteyttä Kristukseen, he sanovat: "kätkekää meidät Hänen kasvoiltansa" (Ilm.6:16). Luopumus on tullut päätökseensä, ihmisten oma paatumus estää heitä vastaanottamasta Jumalan armoa Kristuksessa Jeesuksessa. Sielunvihollisen salakavala myrkky, joka on erilaisten villitysten kautta annettu ihmiskunnalle, on vaikuttanut ja lukemattomat ihmiset kieltävät Jumalan. Saastaiset saastuvat (Ilm.22:11) ja täten Karitsan vihan kohdatessa kaikkea jumalattomuutta ihmiset eivät tee parannusta, sillä he ovat silmittömästi rakastuneet sielunvihollisen eksytykseen, joka maailmassa vallitsee. Vaikka he sisimmässään tietävät Kaikkivaltiaan vihan päivän olevan ovella, he siitä huolimatta väheksyvät Raamatun arvovaltaa, sillä he eivät tahdo alistua Jumalan tahdon alle. He ovat valintansa tehneet ja jatkavat jumalattomuudessaan. Kristuksen vihan kohdatessa jumalattomuutta nämä eivät tietenkään tahdo kohda Tuomariaan ja siksi yrittävät paeta luoliin sekä vuorten rotkoihin. Samalla tavalla kuin Adam vaimonsa kanssa kätkeytyi langettuaan Jumalaa Paratiisissa (1 Moos.3:8), pakenevat ihmiset syntiensä taakoittamina Kaikkivaltiasta Jumalaa Karitsan vihan kohdatessa jumalattomuutta. Sitä mitä Jumalan Pyhän odottavat, sitä jumalattomat pelkäävät. Kun Jumalan Pyhät kohottavat katseensa huutaen: "tule Herra Jeesus" (Ilm.22:20) niin jumalattomat huutavat: "kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" (Ilm.6:16).Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?