Raamattu kieltää ihmistä palvomasta ketään muuta kuin Jumalaa ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta. Koska Jumala on luonut kaiken Pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa (Kol.1:16), on Isä ja Poika oikeutettu saamaan luotujensa palvonnan. Kuitenkin maapallolla on paljon erilaisia uskontoja joissa ihmiset ymmärtämättömyydessään palvovat ihmisten luomia pakanallisia kuvia sekä käsin tehtyjä jumalia, jotka eivät voi ketään auttaa saatikka pelastaa.

 

Ilm.5:1-6

"Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä." Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan."

Johanneksen saama näky taivaasta jatkuu ja hänen katseensa kiinnittyy valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä olevaan kirjakääröön, joka oli kirjoitettu täyteen sisältä sekä päältä. Kysymyksessä on asiakirja, jollaiset roomalaisen käytännön mukaan suljettiin todistajien läsnäollessa seitsemällä sinetillä. Kirjakäärö sisälsi tiedon tulevaisuudesta aina iankaikkisuuteen, siihen oli kirjoitettu Jumalan täydellinen suunnitelma. Johanneksen näkemä kirjakäärö oli Jumalan kirjoittama sekä sinetöimä, ja vain henkilöllä, jolla on asiakirjassa keskeinen tekijä, voi avata sekä ottaa sen haltuunsa. Jumalan oikeassa kädessä oleva asiakirja sisälsi tiedon historiasta sekä tulevaisuudesta - ihan kaikesta minkä Jumala on jo aikojen alusta suunnitellut. Kaikki tapahtuu taivaassa sekä maanpäällä Jumalan tarkkojen suunnitelmien mukaan - ja nyt tuota kirjakääröä, joka ilmoittaisi Jumalan täydellisen suunnitelman, ei taivaassa, maanpäällä saatikka maan alla pystynyt avamaan kukaan. Koko maailmankaikkeuden historia sekä tulevaisuus kirjakäärössä, jota kukaan ei pystynyt avaamaan, ja siitä syystä Johannes itki.

Jumala on aina yhtä kuin Kirjoitettu Sana (Joh.1:1), Jumala on aina yhtä kuin Hänen omat lupauksensa (Hebr.11:11), Jumala ei toimi koskaan omaa Sanaansa vastaan. Kirjoitettu Jumalan Sana, oli se sitten maanpäällä tai Taivaassa, on aina kaiken oikean kristillisyyden perusta (1 Kor.4:6). Kuitenkin Jeesuksen ajoista aina näihin päiviin asti ovat lukemattomat ihmiset pitäneet halpana Jumalan kirjoitettua Sanaa - jopa ne, jotka ovat väittäneet olevansa Jumalan asialla (2 Sam.12:9). Taivaan kirjakäärö oli Jumalan kirjoittama, seitsemällä sinetillä lukittu, se sisälsi kaiken mahdollisen tiedon eikä kukaan muu taivaassa, eikä maanpäällä, eikä maan alla voinut sitä avata kuin Jeesus Kristus, Daavidin juurivesa joka oli voittanut. Jumalan Poika Jeesus Kristus oli tullut taivaasta alas, lihaksi ihmisten keskuuteen (Fil.2:7) ja sovittanut maailman synnit Golgatalla (1 Joh.2:2), nostettu kolmantena päivänä kuolleista (1 Kor.15:4) ja asettu Kaikkivaltiaan oikealle puolelle (1 Piet.3:22) - siksi Hän oli arvollinen avaamaan kirjakäärön sinetit. Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt.28:18) koska Hän on voittanut kuoleman vallan ja lunastanut Häneen uskovat verellään Isälle Jumalalle (Hebr.2:14-15).

On lohdullista tietää, että Jeesus Kristus, meidän Vapahtajamme oli voimallinen Johanneksen saamassa näyssä avaamaan kirjakäärön sinetit ja täten taivas osoitti, että Hänelle kuuluu valta, valtakunta sekä kunnia (Matt.28:18). Kaikki on Kristuksen käsissä, sillä Isä Jumala on Hänelle antanut vallan, koska Jeesus on täyttänyt Jumalan suunnitelman ihmiskunnan pelastamiseksi. Jumalan Poika Jeesus Kristus tuli itse kertakaikkiseksi uhriksi, lunasti ihmiskunnan sen hirvittävästä syntivelasta ja näin osoitti olevansa arvollinen Isänsä edessä. Kristuksen voitossa mekin olemme voittajia, me kaikki, jotka olemme laittaneet luottamuksemme Häneen. Jeesus Kristus, Daavidin juurivesa on kykenevä avaamaan myös jokaisen Häneen uskovan elämän sinetit: vaikka ihminen olisi kuinka lukossa ja lukittu maailman alkeisvoimien alle, on Ylösnoussut Vapahtaja voimallinen katkaisemaan kaikki kahleet sekä sinetit ja täten antamaan Häneen uskovalle täydellisen vapauden (Gal.5:1). Ei ole taivaan alla, eikä taivaassa sellaista asiakirjaa jota Vapahtajamme Jeesus ei pystyisi avaamaan - Kristus on voittanut ja me yhdessä Hänen kanssaan.

Ihmiskunnan tulevaisuus oli kirjakäärössä ja se annettiin Jeesukselle. Näin Jumala osoitti, että kaikki, menneisyys sekä tulevaisuus, on annettu Kristuksen käsiin. Johanneksen piti kirjoittaa kokonaan saamansa näky talteen (Ilm.1:11), tuo sama näky, josta me nyt luemme Ilmestyskirjasta. Näin tuosta Johanneksen näystä tuli osa maanpäällisiä Kirjoituksia, osa Raamattua. Sen pitäisi opettaa kaikkia ihmisiä kaikkialla arvostamaan Jumalan Hengestä syntyneitä Kirjoituksia sekä elämään niiden mukaan. Taivaassa Jumalan kädessä ollut kirjakäärö, jonka Hän antoi Pojalleen Jeesukselle oli yhtä kuin Jumalan tahto - Jumala oli kirjoittanut tahtonsa kirjakääröön, samalla tavalla kuin Raamattuun apostolien sekä profeettojen välityksellä. Jokainen joka tahtoo etsiä Pyhän Jumalan tahtoa, voi lukea siitä Kirjakääröstä, Raamatusta joka ilmoittaa täydellisesti Hänen tahtonsa. Jokainen, joka rakastaa Jumalaa tutkiskelee myös Hänestä kertovia Kirjoituksia, jotka Pyhä Henki on vaikuttanut niiden kirjoittajissa (Room.16:26, 2 Timm.3:16-17). Yksikään, joka vähättelee Pyhästä Hengestä syntyneitä Kirjoituksia millään tavalla, ei voi olla aito Jumalan palvelija (Matt.22:29).

On valitettavaa, että hyvinvointivaltioissa ympäri maailmaa vähätellään Raamatun arvovaltaa samanaikaisesti kun maissa, joissa kristinusko on syystä tai toisesta kiellettyä, ihmiset janoavat Kirjoituksia. Lukemattomat ihmiset joutuvat tälläkin hetkellä vainottaviksi vain siksi, että heidän hallustaan on löydetty Raamatun Kirjoituksia samanaikaisesti kun hyvinvointivaltioissa ihmisten kirjahyllyissä koristelevat pölyyntyneet Raamatut. Samaan aikaan kun länsimaalaiset juhlivat kaiken kulutuksen sekä hyvinvoinnin keskellä, vähätellen Raamatun merkitystä Jeesukseen uskovan elämässä, ahmivat Jeesukseen uskovat valtioissa, joissa kristinusko on kielletty kokonaan tai osittain, Jumalan Sanaa eläen siitä. Iranilainen Sohaila Ishfahanista kirjoitti: "Nyt elämäni suurin ilo on elää Jumalan Sanan mukaan. En saa kyllikseni Jumalan Sanan lupauksista. Olen lukenut Uuden testamentin neljä kertaa läpi viimeisten seitsemän kuukauden aikana! Mitä enemmän luen Sanaa, sitä herkemmäksi tulen suhteessa syntiin" (Ote: Stefanusviesti 3/2010). Samaan aikaan kun hyvinvointivaltiot elävät luopumuksessa, useissa maissa joissa kristinusko on kokonaan tai osittain kielletty, tapahtuu valtavaa Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta nousevaa herätystä - miljoonat tulevat elävään uskoon ja ihmeet sekä merkit ovat arkipäivää näiden Jeesukseen uskovien elämässä. Länsimaat vähätellessään Raamatun arvovaltaa, Kirjoitettua Sanaa, ovat vähätelleet siinä samassa Jumalan Pyhyyttä sekä itse Jumalan Poikaa Jeesusta Kristusta ja täten ovat omalla toiminnallaan vetäneet yllensä siunauksen sijasta kirouksen. Se ei tee aitoa Jumalan palvelijaa, että sanoo olevansa sellainen, vaan se, että elämällään osoittaa olevansa Jumalan palvelija - vallalla olevalla kristillisyydellä on se nimi, että se eläisi, mutta oikeasti se on kuollutta kristillisyyttä (Ilm.3:1).

Oikein Jeesus lausui lihansa päivinä sanoessaan; "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon." (Matt.7:21). Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan tahto on, että Kirjoituksia luetaan sekä niitä noudatetaan (Jaak.1:22, Ilm.1:3). Snl:2:1-6 "Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon - niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito."

Vaikka tämä maailma olisi kuinka täynnä ennustajia, vaikka itse enkeli tulisi alas taivaasta väittäen, että vain hänellä on täydellinen tieto - olisi se vain valhetta, sillä täydellinen tieto on vain Jumalan ja Kristuksen hallinnassa kirjoitettuna Raamatun teksteihin. Vuosituhansien aikana ovat ihmiset milloin mistäkin kulttuurista sekä kansanheimosta väittäneet omistavansa täydellisen ilmoituksen maailmankaikkeuden tapahtumista, mutta se on ollut vain valhetta, sillä täydellinen tieto on vain Jumalan ja Kristuksen hallinnassa kirjoitettuna Raamatun teksteihin, sekä niiden, jotka vilpittömästi Korkeinta palvelevat. Jumala antoi Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen Johannekselle (Ilm.1:1), että me, Kristukseen luottamuksemme laittaneet voisimme tietää sen, mitä on tarpeellista, sillä "Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti" (5 Moos.29:29). Vasta itse ollessamme Kirkkaudessa, tiedämme täydellisesti (1 Kor.13:9- 12). Kuitenkin kaikilla Jumalan Pyhillä on suora yhteys Taivaan valtaistuimeen Kristuksessa Jeesuksessa, Kaikkivaltias on laittanut Henkensä jokaiseen Kristukseen uskovaan ja siksi Paavali kirjoittaakin; "Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;" (1 Tess.5:4). Taivaan Kirjakäärö on annettu Kristukselle, Hän on murtanut sinetit - koska Kristus asuu jokaisessa Häneen uskovassa Pyhän Hengen kautta, on jokainen Häneen uskova täysin tietoinen ajan tapahtumista. Jumala antoi Kristuksen Jeesuksen näyn Johannekselle, että me tietäisimme Kirjoituksia lukiessamme ajan tapahtumista, Kaikkivaltias on antanut koko Raamatun, että me sitä lukiessamme ymmärtäisimme Jumalan täydellisen tahdon - jokainen joka väittää olevansa uudestisyntynyt Jumalan lapsi tahtoo tutkia ahkerasti Kirjoituksia ja täten tulee tietämään totuuden maailmankaikkeudesta (1 Piet.2:2-3, Snl.2:1-11). Ne, jotka eivät ahkerasti tutki Kirjoituksia, tulevat eksymään, sillä Jeesus sanoi lihansa päivinä; "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia" (Matt.22:29). Jos ihmistä ei kiinnosta se, mitä Raamattuun on kirjoitettu, silloin on syytä epäillä, että tämä olisi koskaan edes uudestisyntynytkään.

Taivaassa Jeesukselle annettu kirjakäärö sisältää täydellisen tiedon tulevaisuuden tapahtumista ja kaikki Jumalan Pyhät voivat siis olla luottavaisin mielin - mitään sellaista ei ole tapahtumassa, jota Jumala ei olisi jo aikojen alusta asti suunnitellut. Kaikki tapahtuu tarkoin Jumalan käsikirjoituksen mukaan. Jumalan Sana on aina yhtä kuin itse Jumala, sillä milloinkaan ei Jumala sodi omaa Sanaansa vastaan. Jumala on antanut täydellisen vallan Pojalleen Jeesukselle Kristukselle ja kun koko Jumalan suunnitelma on toteutunut, palautetaan valta takaisin Isä Jumalalle; "kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa." (1 Kor.15:28). Kaikki tulee menemään Jumalan laatimien tarkkojen käsikirjoitusten mukaan.

Jeesus Kristus on jalopeura Juudaan sukukunnasta, Daavidin juurivesa - Hänessä on kaikki vanhan liiton Kirjoitukset täyttyneet. Kaikkivaltias Pyhä Jumala oli antanut Israelilaisille Kirjoitukset, joissa Hän lukemattomien eri profeettojen suulla oli julistanut antavansa kerran "kertakaikkisen uhrin" ihmiskunnan syntien tähden sekä tekevänsä Uuden Liiton luotujensa kanssa (Jer.31:31-33). Kirjoitukset täyttyivät täydellisesti Marian miehen Joosefin suvun kautta (Matt.1:23), sillä tämä oli Daavidin sukua (Matt.1:1-17). Samoin kuin vanhan liiton profetiat täyttyivät Kristuksessa, samalla tavalla tulevat täyttymään kaikki Kirjoitukset myös koskien viimeisiä lopunajan tapahtumia ennen Jeesuksen takaisin tulemista kunnian Kuninkaana. Jeesus Kristus, Daavidin juurivesa ja Juudaan Leijona tulee kerran taivaan pilvissä noutamaan Hänen omansa uuteen Jerusalemiin (1 Tess.4:16-18), jokainen Jumalan Pyhä odottaa Kristuksen takaisintulemusta (2 Piet.3:13), sillä Jumala toimii aina lupaustensa mukaisesti ja siksi Hän onkin sanonut profeetta Jesajan suulla: "Minä valvon sanaani toteuttaakseni sen." (Jer.1:12). Kaikki tulee tapahtumaan tarkoin Jumalan Kirjoitusten mukaisesti - ja siksi ne ovatkin niin tärkeitä jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle.

Johanneksen näyssä Daavidin Leijona esitellään myös teurastettuna Karitsana jolla on seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. Kristuksen voitto on ristinkuolemassa, jossa Hän alistui uhrattavan karitsan osaan (Jes.53:7), kantaen kuolemallaan ihmiskunnan synnin aiheuttaman eron Jumalasta. Jeesus voitti sielunvihollisen vallan rakkaudella uhraten oman itsensä ihmisten pahuuden tähden - karitsan viattomuus ja hyvyys voitti kuoleman vallan! Ristinpuulla, häväistynä ja pahoin runneltuna, Jeesus rukoili vielä anteeksiantoa vainoojiensa puolesta (Luuk.23:34) ja näin osoitti, että Jumalan Valtakunnan peruspilari, rakkaus, on kykenevä murtamaan saatanan turmiollisen vallan (Kork.V.8:6). Kristus rakasti ihmiset Isälleen ristinkuoleman kautta voittaen sielunvihollisen vallan, joka perustuu itsekkyyteen. Kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudellinen Valtakunta oli tullut osaksi maanpäällistä elämää Kristuksessa - Jeesuksen orjantappurakruunussa yhdistyivät maa sekä Taivas, Jumalan tuomio sekä anteeksiantamus. Karitsa ja Leijona - heikkoudessa on väkevyys.

Johannes näkee Karitsan olevan ikään kuin teurastettu - Jeesuksessa näkyvät vieläkin Golgatan arvet. Ristiinnaulittu Jeesus on kuolemallaan, kärsimisellään sekä ylösnousemuksellaan voittanut pahan vallan (Fil.2:9-11). Kristuksen hirvittävät arvet ovat Hänen ruumiissaan, kuten silloin, kun Hän ilmestyi opetuslapsilleen (Joh.20:25-27). Johanneksen näyssä teurastettu Karitsa kuitenkin seisoo osoituksena siitä, että Hän on kuolemallaan voittanut kuoleman vallan! Karitsan sarvet sekä silmät kuvaavat Hänen valtaansa taivaassa ja maassa sekä täydellistä tietoa - kaikki valta on annettu teurastetulle Karitsalle. Jeesus oli itse lihansa päivinä sanonut lähettävänsä Häneen uskoville Puolustajan, Pyhän Hengen, ja siksi silmät sekä sarvet kuvaavat koko maailmaan lähetettyä Jumalan Henkeä (Joh.14:16-18). Jeesukseen uskova ei ole missään yksin, koska Pyhä Henki on lähetetty kaikkeen maailmaan.

Ilm.5:7-14

"Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä." Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen." Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!" Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat."

Taivaan Valtaistuimen ympärillä olevat 24 vanhinta sekä "ne neljä olentoa" lankesivat maahan antamaan kunnian sekä ylistyksen Jumalan Pojalle Kristukselle Jeesukselle tämän ottaessa Isänsä oikeasta kädestä kirjakäärön. Johanneksen näyssä taivaassa palvonta siirtyi nyt Kristukseen ja täten Jeesuksen maanpäälliset sanat" minulle on annettu kaikki valta" (Matt.28:18) saa täyttymyksensä myös tulevaisuuden tapahtumien suhteen. Jokainen joka kunnioittaa Poikaa, kunnioittaa myös Isää Jumalaa (Joh.5:23), koska Korkein on antanut vallan Pojalleen Jeesukselle Kristukselle.

Kumartuessaan Kristuksen eteen vanhimmilla oli kanteleiden lisäksi myös kultaiset maljat, jotka sisälsivät Pyhien rukoukset. Taivas on siis kuullut jokaisen Kristukseen uskovan rukoukset jotka lailla suitsutuksien viedään Taivaassa Karitsan eteen. Jeesus itse (Room.8:34) rukoilee jokaisen Häneen uskovan edestä ja tässä Johannekselle esitetään se tapa, kuinka maanpäällä olevien Pyhien rukoukset toimitetaan Ylösnousseen Vapahtajan tietoisuuteen. Kaikki Jeesukseen uskovien anomukset, pyynnöt sekä kiitokset ovat kultaisissa maljoissa ja täten sillä osoitetaan, kuinka tärkeitä ne ovat Golgatalla kuolleelle ja kolmantena päivänä Ylösnousseelle Kristukselle. Jokainen Häneen luottamuksensa laittanut voi siis olla täysin turvallisin mielin - vaikka Jeesus on noussut Taivaisiin, Hän ei ole jättänyt yhtäkään Häneen uskovaa yksin. Ylösnousemuksessaan Kristus asettui Kaikkeinpyhimpään, Kaikkivaltiaan Jumalan oikealle puolelle suorittamaan Ylimmäispapillista tehtäväänsä (Hebr.8:2) toimittaakseen pappispalvelusta Isälleen. Kristus oli omalla verellään lunastanut paikan Kaikkenpyhimmässä - Kristuksen voitto on myös jokaisen Häneen uskovan voitto. Jokainen Jeesukseen Kristukseen luottamuksensa laittanut voi olla täysin varma, että rukoukset kuullaan Taivaan Valtaistuimella - kultaisissa maljoissa ne viedään Kristukselle joka on verellään raivannut tien Kaikkenpyhimpään. Jeesuksen veren kautta jokaisella Häneen uskovalla on pääsy Kaikkeinpyhimpään (Hebr.10:19) ja jokainen Kristuksen oma voi siksi olla täysin luottavaisin mielin.

Vanhimmat sekä neljä olentoa veisaavat uutta virttä; Kristus Jeesus on arvollinen ottamaan kirjan sekä murtamaan sinetit, koska on verellään ostanut ihmiset kaikista sukukunnista, kansanheimoista ja tehnyt heidät Jumalalle kuningaskunnaksi ja papeiksi. Taivaallinen musiikki täyttää Kaikkeinpyhimmän, jossa on Jumalan valtaistuin. Musiikki, joka on Jumalan lahja ihmiskunnalle, soi siis myös Taivaassa, eikä Jumalan Hengestä syntyneet sävelmät ole koskaan soineet kirkkaammin, kun ne soivat Kristuksen ylistyksessä. Vanhimmat sekä neljä olentoa eivät vain lausu Jumalan Pojalle ylistystä, vaan he veisasivat uutta virttä. Jumala on aina pukenut musiikkiin oman voimansa kaikkialla siellä, missä se julistanut Hänen Pyhyyttään. Daavid soitti harppua ja Kuningas Saulista poistui paha henki (1 Sam.16:23), Jerikon muurit sortuivat pasuunoihin puhaltamalla (Joos.6:20) ja Apostoli Pietarin veisatessa vankilassa ylistystä Herralle vankilan oven avautuivat (Apt.16:25-26). Jumala on aina pukenut ihmeellisen voimansa Häntä ylistävään musiikkiin - ja nyt Johanneksen saamassa näyssä vanhimmat sekä neljä olentoa veisasivat ylistystä Kristukselle. Jumalan tahdon mukainen musiikki on aina kuulunut osana Korkeimman suunnitelmiin - sen olemassaolo ei lakkaa edes taivaassa.

Uudessa virressään nämä vanhimmat sekä neljä olentoa ylistävät Kristusta siitä, että Hän on verellään ostanut ihmiset Jumalalle kuningaskunnaksi sekä papeiksi kaikista kansoista. Kristus kuoli kaikkien ihmisten edestä, ja jokainen, väriin tai kulttuuriin katsomatta - on oikeutettu saamaan syntinsä anteeksi uskomalla Kristuksen sovitustyöhön. Uskomalla Jeesukseen he ovat uudestisyntyneet, joka on välttämättömyys taivaaseen pääsylle (Joh.3:3), ja tulleet osaksi kuningaskuntaa. Osana kuningaskuntaa heistä on tullut myös pappeja, kuten Apostoli Pietari oli kirjoittanut Jumalan Pyhille kirjeessään; "te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa" (1 Piet.2:9). Jokainen Jeesukseen Kristukseen luottamuksena laittanut kuuluu Kuninkaalliseen papistoon, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä on velvollinen julistamaan Kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudellista sanomaa ihmisten keskuudessa - Jumalan lapseus ei ole vain oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia. Apostoli Paavalin sanoin: "saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella...ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti." (2 Timm.4:2-5). Jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on Taivaallisen Kuningaskunnan edustaja maan päällä, ihmiset muodostavat kuvansa Taivaallisesta Kuningaskunnasta sen edustajien perusteella - siksi jokainen Jumalan Pyhä on kuin vuorella loistava kaupunki tämän pimeän maailman keskellä; "Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa." (Matt.5:14-16).

Kaikki ne, jotka väittävät olevansa Jumalan pappeja, ja kuitenkin omalla esimerkillään eivät kirkasta Vapahtajaamme Kristusta Jeesusta sanoin saatikka teoin, ovat vain susia lammasten vaatteissa, joiden osana on iankaikkinen kadotus (Matt.7:15). Oikean Jumalan papin erottaa väärästä katsomalla tämän aikaansaamia hedelmiä - jos hedelmät ovat huonoja, on se osoitus siitä, että kysymyksessä on sielunvihollisen asialla oleva valepappi, jota Jumala ei ole valtuuttanut julistamaan tahtoaan ihmisten keskuuteen. Jeesus opetti lihassa ollessaan: "Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." (Matt.7:15-23).

Jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova, Korkeimman Jumalan pappi, Kuningaskunnan jäsen, tulee hallitsemaan maanpäällä. Kaikkivaltias Pyhä Jumala tulee luomaan "uuden taivaan ja uuden maan" (Ilm.21:1). Kuningas Salomo on kirjoittanut: " maa pysyy iäti" (Saar.1:4) ja se tarkoittaa sitä, että Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta ihmisten tykö (Ilm.21:1-3) ja näin täyttyy Danielin profetia Korkeimman Pyhien ikuisesta valtakunnasta: "valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset." (Dan.7:27). Jumala uudistaa maapallon Hänen Pyhiensä ikuiseksi kodiksi - näin ilmoittaa Johanneksen ilmestyksen kaksi viimeistä lukua.

Johannes näkee sekä kuulee lukemattomien enkelien lausuvan suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen." (Ilm.5:12). Vaikka hyvän ja pahan taistelu ei ole vielä lopullisesti päättynyt, vaikka Jumala ja Hänen Poikansa eivät vielä asu omiensa keskellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa (Ilm. luvut 21-22) - Taivaassa olevat riemuitsevat kuitenkin Kristuksen voitosta. Koska Kristus on voittanut, ei ole mitään epäselvää taistelun lopputuloksesta - taistelun ratkaiseva voitto saavutettiin jo Golgatalla. Kristuksen Golgatan voiton ansiosta maailman herruus on nyt Hänen käsissään, Halleluja!

Taivaan lukemattomat enkelit antavat ylistyksen Jumalan Pojalle Kristukselle Jeesukselle, teurastetulle Karitsalle. Koska Kristus on voittanut, voi jokainen Häneen luottamuksensa laittanut olla turvallisin mielin, sillä nämä tulevat voittamaan yhdessä Hänen kanssaan (Ilm.17:14). Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan enkeleitä on lukematon määrä ja siksi jokainen Jumalan Pyhä voi taisteluissaan kyynelten maassa, täällä kuoleman varjojen laaksoissa, kokea täyttä turvaa Korkeimman siipien suojassa, koska niitä, jotka taistelevat hänen puolellaan, on paljon enemmän kuin niitä, jotka taistelevat häntä vastaan: "Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: "Voi, herrani, mitä me nyt teemme?" Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa." Ja Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi." Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä." (2 Kun.6:15-17). Samalla tavalla kuin profeetta Elisan palvelija sai katsella taivaan sotajoukkoja, voi jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova laittaa täyden luottamuksensa siihen, että Jumala kyllä suojelee omiaan. Siitä pitää huolen Hänen lukemattoman suuri enkeliarmeijansa.

Johannes kuulee kaikkien luotujen niin Taivaassa, maan päällä, maan alla kuin meren päällä ylistävän Jumalaa sekä Hänen Poikaansa Jeesus Kristusta, teurastettua Karitsaa. Vaikka tällä hetkellä luomakuntakin huokaa tuskissaan (Room.8:28), on se kuitenkin kerran kohottava kiitoksensa Jumalalle sekä Hänen Pojalleen - kun kaikki vanha on tuhoutunut ja Korkein on luonut "uuden Taivaan ja uuden maan". Ensimmäisen Adamin aiheuttama kirous on poistunut "toisen Adamin", Kristuksen täydellisen sovitustyön tähden ja siksi jo nyt, vaikka maailma yhä elää syntiin langenneessa tilassa, voi jokainen kohottaa ylistyksensä Jumalalle ja Karitsalle - maailmankaikkeuden kohtalon ratkaiseva voitto saavutettiin Golgatalla kun Jumala sovitti maailman itsensä kanssa Pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa.

Raamattu kieltää ihmistä palvomasta ketään muuta kuin Jumalaa ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta. Koska Jumala on luonut kaiken Pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa (Kol.1:16), on Isä ja Poika oikeutettu saamaan luotujensa palvonnan. Kuitenkin maapallolla on paljon erilaisia uskontoja joissa ihmiset ymmärtämättömyydessään palvovat ihmisten luomia pakanallisia kuvia sekä käsin tehtyjä jumalia, jotka eivät voi ketään auttaa saatikka pelastaa. Lisäksi hyvinvointivaltiot rypevät materialismissa luullen sen tuovan pelastuksen ihmiskunnalle - ihmisten sisäinen tyhjyys etsii ilmenemismuotojaan uskontojen sekä rahanpalvonnan kautta. Kun tämä maapallo kulkee kohti tuhoaan, on vain yksi joka voi auttaa: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti" ja tähän totuuteen huutavat Amen Taivaassa olevat vanhimmat sekä neljä olentoa. Tähän totuuteen yhtyvät myös kaikki Jumalan Pyhät, nyt aina ja iankaikkisesti, Amen.Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?