Apostoli Johannes sai ilmestyksen, jolla on ollut valtava merkitys hänen ajastaan aina tähän aikaan asti kaikille Jeesukseen uskoville. Johanneksen ilmestys on suoraan ylösnousseelta Kristukselta ja siksi se on täydellisesti Raamatun muun ilmoituksen mukainen. Se sisältää paljon symboliikkaa, joka avautuu vain Kirjoitusten muiden tekstien kautta. Näin on laita kaikkien aitojen ilmestysten kohdalla - niiden tulee olla Raamatun muiden tekstien kanssa täydellisessä symbioosissa.

 

Ilm.4:1-3

"Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva." Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis- ja sardionkiven kaltainen; ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari, näöltänsä smaragdin kaltainen.

Johannes oli kirjoittanut kirjeet Aasian seitsemälle seurakunnalle ja siitä alkaa seuraava näky; "Sen jälkeen minä näin" (Ilm.4:1). Taivaan ovi oli avoinna sillä Jeesus Kristus on itse tuo ovi (Joh.14:6). Apostoli temmattiin näyssä maailmankaikkeuden keskukseen, jonka keskipisteenä taivaan temppelissä on Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan valtaistuin. Vaikka maailma tuntuu olevan kaaoksen tilassa, kaikkea kuitenkin valvotaan tarkasti Jumalan valtaistuimelta. Mitään sellaista ei ole tapahtumassa, saatikka tapahtunut, mistä ei Pyhä Jumala tietäisi (Matt.10:30) ja siksi jokainen Jumalan Poikaan uskova voi olla turvallisin mielin.

Ensimmäiseksi Johannes kuulee ikään kuin pasuunan äänen joka pyytää häntä nousemaan ylös taivaaseen. Enkeli toimi Johanneksen oppaana tämän ollessa näkytilassa näyttäen; "mitä tämän jälkeen on tapahtuva" (Ilm.4:1). Kohta tämä Jeesuksen rakastama Apostoli on hengessä, kuten Hesekiel ennen häntä (Hes.10:1) sekä Apostoli Paavali hänen aikanaan. Paavali kirjoitti; "minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen - oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies - oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää - temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua." (2 Kor.12:1-6). Apostoli Johannesta käskettiin kirjoittamaan näkynsä (Ilm.1:11), joka tulisi olemaan lohdutuksena, varoituksena sekä johdatuksensa hänen aikansa uskovista aina tämän päivän Jumalan Pyhiin jotka elämme nyt lopun aikoja.

Jumala oli sanonut Jeremiaalle; "ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä" (Jer.33:3), eikä Johannes ollut siis ainoa ihminen, jolle Kaikkivaltias tahtoi ilmoittaa salaisuuksiaan. Itse asiassa kaikki Jumalan Pyhät halki vuosituhansien ovat saaneet elää todeksi Kaikkivaltiaan ihmeellistä johdatusta ja täten elämässään osoittaneet maailmalle, että Jumalan Sana ei ole kuollutta kirjainta, vaan inhimilliselle järjelle käsittämätöntä "taivaselämää". Helluntaipäivänä, kun Kaikkivaltias vuodatti Pyhän Hengensä, avasi Taivas Jumalaan uskoville uuden sivun; "Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat." (Apt.2:17-18). Jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle on taivas avattu, sillä Jeesus Kristus on ovi taivasten valtakuntaan (Joh.10:9).

On valitettavaa, että vallalla oleva kristillisyys on opettaessaan väärin Jumalan armolahjoista tehnyt edellä mainitusta Raamatullisesta totuudesta suuren vitsin jumalattomille - vääränlainen karismaattisuus on omilla Raamatunvastaisilla toimillaan lyönyt alentavan leiman Raamatun profetioihin sekä kaikkeen, inhimillisellä järjellä käsittämättömään Jumalan johdatukseen, ja täten Jumalan yliluonnolliseen voimaan johdattaa lapsiaan on tullut särö myös niiden keskuudessa, jotka vilpittömästi etsivät Jumalaa. Erilaiset ilmiöt, jotka on puettu kristillisyyden kaapuun, mutta jotka tulevat pakanuudesta, ovat saavuttaneet yhä enemmän kannattajia - vallalla oleva karismaattisuus on tehnyt kristinuskosta lähinnä ennustajiin verrattavan ilmiön, jossa kehotetaan ihmisiä uskomaan sokeasti lähes kaikkeen, jonka väitetään olevan Jumalan Pyhän Hengen työtä, ja näin on suuri joukko ihmisiä niellyt saatanan eksytyksen, koska eivät ole Raamatusta tarkastaneet niiden oikeellisuutta.

Vääränlainen karismaattisuus on houkutellut yhä enemmän ihmisiä suureen eksytykseen. Samalla tavalla kuin käärme Paratiisissa oli salakavalasti hyökännyt Adamin ja Evan elämään houkutellen heitä syömään puusta, josta heidän ei ollut lupa syödä, se tänä päivänä vääränlaisen karismaattisuuden kautta sanoo; ""Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." (1 Moos.3:5), ja näin yhä enemmän ihmiset sokeudessaan tahtovat maistaa "kiellettyä hedelmää" (1 Moos.3:3). Jumala kyllä ilmoittaa palvelijoilleen salattuja asioita, mutta kaiken tulee mennä Kirjoitusten mukaisesti (1 Kor.4:6). Jos ihmiset tänä päivänä vaivautuisivat ahkerasti tutkimaan Raamattua, niin he huomaisivat helposti, että kaikki ne ilmiöt, joiden väitetään olevan Jumalan Pyhän Hengen työtä, harvoin sitä ovat. Yksi varoittava tekijä joka kaikkien tulisi ottaa huomioon, on se, että kaikkialla siellä, missä enemmän julistetaan lahjoja kuin lahjan antajaa, Jumalaa Kristuksessa Jeesuksessa, vaikuttaa sielunvihollisen salakavala eksytys, joka kehottaa syömään kielletyn puun hedelmiä.

Kielilläpuhuminen ei saa nousta tärkeämmälle sijalle kuin Kristus, eikä se saa olla toiminnan keskipiste. Enne-unet saatikka profetiat eivät saa säädellä uskovan elämää. Ihmeet ja merkit ovat seurausta elävästä uskosta, eivät sen päätarkoitus. Jeesus itse oli sanonut lihansa päivinä; "Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." (Matt.1:19-20). Maailmanlaajuinen helluntailaisuus ei ole tätä Jeesuksen opetusta kuunnellut, ja siksi se onkin perustettu kielilläpuhumisen ympärille, joka on ollut tämän liikkeen tunnusomaisin sekä keskeisin tekijä. Onpa helluntailiike mennyt jumalattomuudessaan jopa niin pitkälle, että on väittänyt, vastoin Raamatun selvää opetusta, että jos ihminen ei puhu kielillä ei tämä olisi uskova ollenkaan. Näin tuo kyseinen liike on ottanut tuomarin roolin jaotellen ihmiset kielilläpuhumisen tähden joko uskoviksi tai ei-uskoviksi ja julistuksessaan korottanut kielilläpuhumista, eikä suinkaan Kristusta. Se on väittänyt olevansa kansa, joka on täytetty Pyhällä Hengellä ja siksi ottanut itselleen roolin, jossa se on varsin tehokkaasti tuonut maailmaan salakavalaa harhaopetusta Jumalan armolahjoista, ja täten se on avannut sielunviholliselle oven vaikuttaa voimallisesti maailmassa. Helluntalaisuus valtaa jatkuvasti lisää alaa maailmassa, koska se väittää olevansa kansa, jonka kautta Jumala ilmoittaa "salattuja asioita" ja täten sielunvihollisen houkutus, jolla se sai aikoinaan Evan sekä Adamin maistamaan kielletyn puun hedelmää, että he tulisivat tietämään kuten Jumala, vaikuttaa varsin voimallisesti helluntailiikkeen kautta. Kaikki sellainen tieto, joka ei ole Raamatun mukaista, ja josta Raamattu ei kerro, on laitettava roskana syrjään, sillä sellainen ei ole Jumalasta; "Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat." (5 Moos.29:29). Profeetta Jesaja oli kirjoittanut kansasta, joka on röyhkeä eikä sen sopertavaa kieltä kukaan ymmärrä, ja tämä profia soveltuu hyvin maailmanlaajuiseen helluntailiikkeeseen, joita vuonna 2000 oli maailmassa peräti 534 miljoonaa (Jes.33:19). * (helluntailiikkeen suosimasta kielilläpuhumisesta laaja artikkeli kirjassani; Vahvista veljiäsi, sekä lisäksi sivustollani www.sanansaattaja.com [ kielilläpuhumisen armolahja ]

Helluntailiikkeen keskuudessa on kuitenkin valtavasti aitoja Jumalan Pyhiä, jotka tahtovat vilpittömästi palvella ylösnoussutta Jeesusta Kristusta ja siksi heille kuuluu ilmestyskirjan sanoma; "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa." (Ilm.18:4). On mainittava myös, väärinkäsitysten välttämiseksi, että vaikka helluntailiike opetuksellaan Pyhän Hengen armolahjoista on toiminut enemmän sielunvihollisen, kuin Jumalan äänitorvena, on heidän keskuudessaan moni muu opetus Raamatullisempaa, kuin lukemattomissa muissa herätysliikkeissä sekä kirkkokunnissa. Evankelioimistyön merkitys, kuten Raamattu opettaa, tulee olla Jeesukseen uskovan päätarkoitus, ja tämän oikein ymmärtämisen johdosta helluntailiike onkin yksi suurimpia maailmanlaajuisia herätysliikkeitä. Kuitenkin, jos mikä tahansa organisaatio ei toimi Raamatun kokonaisvaltaisen opin mukaisesti, tämä olkoon kirottu (Gal.1:8).

Kielilläpuhuminen sekä muut Pyhän Hengen armolahjat ( 1 Kor.12:8-11) kuuluvat Jeesukseen Kristukseen uskoville. Ne ovat uskovan tehokkaita työvälineitä Jumalan valtakunnan työssä (1 Kor.3:9, Mark.16:17-20), sillä Kaikkivaltias ei koskaan lähetä ketään työhön ilman oikeita apuvälineitä (2 Moos.4:11-12) ja siksi Raamatullisen julistuksen tulee sisältää kaikkialla siellä missä sitä julistetaan myös opetusta Pyhän Hengen armolahjoista. Kuitenkin jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on velvollinen tutkimaan tarkoin sen, millainen opetus on Jumalasta ja mikä taas puolestaan vihollisesta (Fil.1:9-11, 5:10, 1 Joh.4:1). Jumalan Pyhiä kehotetaan viisauteen (Matt.10:16).

Apostoli Johannes sai ilmestyksen, jolla on ollut valtava merkitys hänen ajastaan aina tähän aikaan asti kaikille Jeesukseen uskoville. Johanneksen ilmestys on suoraan ylösnousseelta Kristukselta ja siksi se on täydellisesti Raamatun muun ilmoituksen mukainen. Se sisältää paljon symboliikkaa, joka avautuu vain Kirjoitusten muiden tekstien kautta. Näin on laita kaikkien aitojen ilmestysten kohdalla - niiden tulee olla Raamatun muiden tekstien kanssa täydellisessä symbioosissa. Johannes sai ilmestyksessä kutsun taivaaseen, jossa hänelle näytettiin Jumalan valtaistuin. Johanneksen näkemä ovi johti taivaalliseen temppeliin, joka on maailmankaikkeuden komentokeskus. Maallinen temppeli oli taivaallisen vertauskuva (Hebr. luvut 8 ja 9) ja siksi Johanneksen saama näky on täydellisessä symbioosissa vertauskuvan kanssa - itse asiassa se ei voi avautua laisinkaan ilman maallisen temppelin toiminnan sekä olemuksen ymmärtämistä. Niin tässä, kuin kaikissa muissakin Raamatun teksteissä - Raamattu selittää itse itsensä.

Johannes näkee taivaassa valtaistuimen, mutta itse istujaa hän ei pysty kuvailemaan muutoin kuin vertauskuvallisesti. Raamattu opettaa, että Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt (1 Joh.4:12), sillä Hänellä"...jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä" (1 Timm.6:16). Johannes kuvailee valtaistuimella istujaa jaspis- ja sardionkiven kaltaiseksi - arvokkaat jalokivet kuvaavat Jumalan ominaisuuksia; armo ja oikeus on tasapainossa Jumalan luonteessa. Jeesus itse oli lihansa päivinä sanonut; "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt "(Joh.1:18) ja kun esim. Mooses näki Jumalan palavassa pensaassa (2 Moos.3:4-6) hän ei nähnyt Jumalaa, vaan enkelin, samoin kuin Jumalan antaessa Moosekselle laintaulut (2 Moos.20:1, Apt.7:53). Kaikkivaltias Pyhä Jumala on Henki (Joh.4:24) ja Hän on kaikkialla (1 Sam.2:3, Ps.139:7) - jokainen Jeesukseen uskova voi siis olla täysin turvallisin mielin, sillä Kristus on välimies ihmisen ja Jumalan välillä ja siksi Korkeimman huolenpito on elävää todellisuutta kaikkialla kaikille niille, jotka ovat Häneen luottamuksensa laittaneet. Koska Jumala on kaikkialla oleva Henki, Hän voi auttaa lapsiaan myös kaikkialla - apu ei ole sidottu yhteen paikkaan, vaikka kaikkea hallitaankin Taivaasta käsin, Halleluja! Jumala on Pyhä ja Jumala on Henki - Jumala on Henkensä kautta jokaisessa Jeesukseen Kristukseen uskovassa ja siksi jokainen Häneen luottamuksensa laittanut voi riemumielin huudahtaa - Abba Isä (Gal.4:6). Kun Kristus on vallannut ihmisen sydämen, on silloin Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan olemassaolo todellisuutta, samaa todellisuutta kuin Johanneksella tämän nähdessä Taivaan valtaistuimen. Uudestisyntymässä Jumala tulee asumaan ihmisen sisimpään - siksi uudestisyntyminen on välttämätön kokemus ja ehdoton edellytys Taivaaseen pääsylle (Joh.3:3).

Kaikkivaltias Pyhä Jumala istuu valtaistuimellaan, ja vaikka maailma tuntuisi olevan kaaoksessa - sitä kuitenkin hallitaan viisaasti Taivaan valtaistuimelta. Mitään sellaista ei tapahdu, josta Kaikkivaltias Pyhä Jumala ei tietäisi, kaikki tapahtuu Korkeimman tarkkojen suunnitelmien mukaan. Jokaisella Jumalan Pyhällä on hengenyhteys valtaistuimeen, sillä Kristus on Ylimmäisenä Pappina verellään ostanut kaikki Häneen uskovat Isälleen. Elävä yhteys Kaikkivaltiaaseen näkyy uskovan elämässä käytännön tekoina jotka kirkastavat maailmankaikkeuden Luojaa. Uudestisyntymässä saadaan Jumalan Pyhä Henki sisimpään - siksi jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova kokee hengessään elävää yhteyttä Taivaan valtaistuimella istujaan; jokainen Jumalan Pyhä on yhtä Isän kanssa Jeesuksen sovitustyön tähden. Siksi kaikki ne, jotka eivät omalla elämällään kirkasta Taivasta ja kuitenkin väittävät olevansa Jumalan palvelijoita, ovat Hesekielin aikojen lukemattomien pappien tavoin syyllistyneet epäjumalanpalvontaan (Hes.9:9) luullen, että "ei Jumala näe". Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan katse seuraa tarkkaavaisesti kaikkea, mitä maanpäällä sekä taivaissa tapahtuu (Ps.14:2) ja koska tämän tietää jokainen todellinen Jeesukseen uskova, hän pyrkii myös elämällään julistamaan tätä totuutta; " Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset" (Ps.33:13) ja siksi kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus, sillä jokainen joutuu kerran vastaamaan teoistaan Jumalan Pojalle Kristukselle Jeesukselle (Matt.28:18). Johannes näki näyssään Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan ja hän näki sen, koska ovi taivaaseen oli avoinna - Jeesus on ovi, ja jokainen Häneen uskova näkee saman minkä Johannes; siinä ei pitäisi olla mitään outoa. Sen sijaan outoa on siinä, jos joku väittää olevansa Jeesukseen uskova, eikä tätä totuutta näe!

Ilm.4:4-11

"Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui kaksikymmentä neljä vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. Ja valtaistuimen edessä oli ikäänkuin lasinen meri, kristallin näköinen; ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja kolmannella olennolla oli ikäänkuin ihmisen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut."

Kaksikymmentä neljä vanhinta muodostuvat kahdestatoista Israelin heimosta (Ilm.21:12) ja kahdestatoista Jeesuksen apostolista. Juudas Iskariot ei tietenkään tässä joukossa ole (Joh.17:12), mutta mielenkiintoiseksi asian tekee se, että onko kahdentoista joukossa Apostoli Paavali vai apostoli, joka arvalla valittiin Juudas Iskariotin tilalle (Apt.1:26). Paavali itse kirjoittaa; "Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa" (Apt.15:9) ja Jerusalemissa oleva opetuslasten "johtava joukko" ei velvoittanut Paavalia muuhun, kuin evankeliumin julistamiseen pakanoille sekä köyhien auttamiseen (Gal.2:6-10). On siis perusteltua väittää, että vaikka Paavali olikin apostoli (1 Kor.9:1), niin kahdentoista Taivaassa olevan apostolin joukkoon Hän ei kuulunut, koska oli vainonnut Jumalan seurakuntaa. Kultaiset kruunut todistavat sen, että Johannes näkee näyn koskien tulevaisuutta - koska vain niille, jotka ovat selviytyneet voittajina Jeesus antaa elämän kruunun (Ilm.2:10). Kaikki ihmiset nukkuvat kuolonunta ja vasta elämän ylösnousemuksessa heidät palkitaan (Ilm.20:6). Kruunut ovat siis merkkinä voitosta ja palkinnosta, jonka Kristus luovuttaa jokaiselle Häneen uskovalle elämän ylösnousemuksessa. Johannes itse Jeesuksen Kristuksen apostolina kuului kahdenkymmenen neljän joukkoon (tietenkin) ja siksi näky tarkoitti Johannekselle itselleenkin tulevaa aikaa. Johannes siis näkee näyssä itsensäkin istuvan valtaistuimella, vaikka ei sitä erikseen mainitse. Olihan Jeesus lihansa päivinä luvannut opetuslapsilleen (myös Johannekselle) seuraavaa; "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella" (Matt.19:28). Valkeat vaatteet ovat Kristuksen lahjoittamia pukuja niille, jotka ovat voittaneet (Ilm.3:4).

Valtaistuimesta lähti ääniä ja ukkosenjylinää - vaikka Jumala on rakkaus, on Hän myös Pyhä (2 Moos.19:16-20, 20:18). Valtaistuimen edessä paloin seitsemän tulisoihtua kuvauksena Pyhän Hengen täyteydestä. Valtaistuimen edessä oli myös lasinen meri, joka symboloi maallisen pyhäkköteltan edustalla olevaa pappien pesuallasta (2 Moos.30:18, 2 Aik.4:24). Kenelläkään ei ole oikeutta lähestyä Jumalan valtaistuinta, ennen kuin on peseytynyt "armon meressä", Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen kalliissa sovintoveressä. Jumala on Pyhä, eikä synti voi kestää Hänen edessään - meri on kuvauksena siitä, että vain syntinsä sovittanut voi lähestyä Pyhää Jumalaa.

On surullista, että vallalla oleva kristillisyys julistaa Jumalaa vain rakkaudeksi samanaikaisesti unohtaen Hänen Pyhyytensä. Jumala ei voi sietää syntiä, ja synnin pahuuden tähden Hän joutui antamaan oman Rakkaan Poikansa sovittamaan synnin raskaan taakan, joka oli erottanut luodut Luojastaan. Jos synti olisi vähäteltävä asia, ei Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen olisi tarvinnut kuolla, mutta koska synti on laittomuutta Jumalan tahtoa vastaan (1 Joh.3:4) ja koska Jumala rakkaudessaan tahtoi saada yhteyden luotuihinsa, joutui Hän lähettämään Poikansa ihmisten raadeltavaksi Golgatan keskimmäiselle ristille (Joh.3:16). Jokainen naula joka iskettiin Jumalan Pojan viattomiin käsivarsiin on osoitus synnin raadollisesta vaikutuksesta eikä kukaan todellinen Jumalan Pyhä voi siksi sietää syntiä missään muodossa. Mitä enemmän uskova painiskelee synnin raadollisen vaikutuksen kanssa, sitä enemmän Hänelle kirkastuu Kristuksen sovitustyön suuruus.

Raamattu varoittaa; "Voi suruttomia Siionissa" (Aamos 6:1) ja kertoo jumalattomista; "jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi" (Juud.1:4). Kaikkialla siellä, missä on unohdettu Jumalan Pyhyys sekä laiminlyöty Hänen käskyjään vallitsee sielunvihollisen läsnäolo, vaikka kuinka yritettäisiin esiintyä Jumalan lapsina. Raamatun kertomukset henkilöistä, jotka ovat kohdanneet Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan, osoittavat selvästi, että Jumalan läsnäolossa kuvastuu selvästi Pyhyyden olemus - syntinen ihminen ei voi kestää Hänen edessään. Siksi yksikään todellinen Jumalan Pyhä ei koskaan vähättele Jumalan Pyhyyttä saatikka Hänen antamia käskyjään - Jeesus ei kuollut siksi, että ihmiset voisivat jatkaa synnin tekemistä, vaan siksi, että Häneen uskova saisi anteeksiannon lisäksi rakkautta Jumalan käskyihin; "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä" (Hebr.10:16). Jeesukseen uskovalla on laki kirjoitettu tämän sydämeen - Kristus sydämessä tekee yhä niitä tekoja, joita Hän teki lihansa päivinä noudattaessaan Isän tahtoa (Joh.4:34). Jokainen, joka väittää Jeesuksen asuvan sydämessään, on velvollinen vaeltamaan kuten Hän vaelsi (1 Joh.2:6) - rakkaus Jumalan käskyihin on uskovan etuoikeus, koska yksikään Hengestä syntynyt ei tahdo tehdä syntiä (1 Joh.2:3, 3:6). On eri asia langeta syntiin kuin tahtoa tehdä sitä.

Johannes näkee olentoja, joiden kuvaukset vastaavat pitkälti Hesekielin näkyä (Hes.1:4-28). Lukemattomilla silmillä varustetut olennot antavat kunnian Pyhälle Jumalalle. Kuusi siipeä kuvaa ääretöntä nopeutta ja lukemattomat silmät kaikki tietävyyttä - vain Jumala on kaikkitietävä, mutta Hänen läheisyydessään nämäkin tietävät kaiken (1 Sam.2:3). Ihmiset, jotka näkevät vain rajallisesti asioita saattavat sortua ajattelemaan, että Jumalaa ei olekaan, ja samoin jopa uskovat elämänsä taisteluissaan - mutta olennot, jotka näkevät kaiken, päätyvät toisenlaiseen loppuratkaisuun kuin usein vajavaiset ihmiset; Jumala on Pyhä, Hän on Kaikkivaltias.

Kaksikymmentäneljä vanhinta, koko maanpäällisen seurakunnan edustus, heittävät kruununsa valtaistuimen eteen lausuen; "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut." (Ilm.4:11). Kaikkivaltias Pyhä Jumala on kaiken Luoja - koko Raamattu julistaa tätä totuutta. Kuitenkin lukemattomat kristityiksi tunnustautuvat väittävät evoluutioteoriaa oikeaksi vähätellen ymmärtämättömyyttään Jumalan luomistyön todellisuutta (1 Moos, luku 1). Johanneksen näky, jossa hän näkee vanhinten ylistävän Jumalaa Luojaksi, kertoo meille todellisuuden maapallon lajien synnystä sekä ihmisen alkuperästä - sitä ei kerro meille evoluutioteoria. Vain Jumala voi synnyttää uutta elämää (Room.4:17), vain Hän on ollut siihen kykenevä ja vain Hän voi ylläpitää sitä. Jumalan Poika Jeesus Kristus on elämä Häneen uskoville (Joh.14:6), sillä Jumala ilmoitti itsensä Kristuksessa (Joh.10:30).

Vallalla oleva kristillisyys on ottanut vähättelevän kannan Jumalan luomistyöhön. Se on ollut mahdollista vain siten, että ensin he ovat väheksyneet Raamatun arvovaltaa. Raamattu kertoo meille selvästi tapahtumasta, kuinka ihmiskunta sai alkunsa sekä eläinmaailma (1 Moos, ensimmäinen luku). Jotkut ovat menneet jumalattomuudessaan jopa niin pitkälle, että väittävät Jumalan luoneen evoluutioteorian kautta (lajit ovat syntyneet vuosimiljoonen aikana) elämän tälle maaplaneetalle, ikään kuin Jumala tarvitsisi ihmisten kehittämiä teorioita. Näin vallalla oleva kristillisyys on väheksynyt Jumalan voimaa sekä Hänen Pyhyyttänsä antaen ymmärtää, että Jumala olisi voimaton luomaaan kaikkea elollista maapallollemme lyhyessä ajassa. Suuri kristikunta ei ole tahtonut julistaa Raamatun opetuksia, vaan on ollut lihallisen mielensä paisuttama panostaen kaiken tarmonsa uskonnollisuuteen joka ei voi ketään pelastaa (Kol.2:18-19) ja täten se on osoittanut maailmalle palvovansa jotakin muuta jumalaa, kuin Raamatussa mainittua Aabrahamin sekä Iisakin Jumalaa, Jeesuksen Kristuksen Isää. Jokainen, joka väittää, että Raamatun luomiskertomusta ei tule ottaa kirjaimellisesti, kuten se on Raamattuun kirjoitettu, on sielunvihollisen eksyttämä - vaikka tämä väittäisikin harhaanjohtavasti olevansa Jumalan lapsi. Jos luomiskertomusta ei oteta kirjaimellisesti, silloin tippuu pohja myös ihmisen syntiinlankeemuksesta - ja koko Raamatun opettamasta sovitustyöstä. Jos luomiskertomusta ei oteta kirjaimellisesti, silloin ei oteta Jumalan Poikaa Jeesusta Kristustakaan, sillä Jeesus on toinen Adam - Ristinkuolemallaan Hän sovitti sen, minkä Adam lankeemuksen kautta menetti Paratiisissa (1 Kor.15:45). Jumala on Luoja - se on Raamatullinen totuus ja vain eksyttäjä voi väittää muuta! Jos Jumalan luomistyö ei olisi totta, mekään emme olisi olemassa. Siksi kaikukoon sydämistämme kiitos Luojallemme, nyt, aina ja iankaikkisesti.Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?