Vuosituhansien aikana Korkein on ojentanut rakkaudellisia käsiään toistuvasti ihmiskuntaa kohti, Hän on lähettänyt palvelijoitaan saarnaamaan rakkaudestaan teille sekä aitovierille (Luuk.14:23) ja miljoonien Kristuksen seuraajien askeleet ovat vuosituhansien aikana kulkeneet pakanamaista toiseen saarnatakseen ihmisille Jumalan rakkaudesta, jonka Hän osoitti ihmiskunnalle antamalla oman ainokaisen Poikansa kuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä tuskallisen kuoleman ihmiskunnan syntien tähden. Tänäkin päivänä Jumala lähettää palvelijoitaan kertomaan ihmisille mahdollisuudesta tehdä parannus ja uskoa Evankeliumi Kristuksesta

Ilm.18:1-5

"Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa."

Tämä ilmestyskirjan luku (18) kertoo erityisesti ajasta, jolloin Jumalan kansaa kehotetaan lähtemään ennen Babylonin lopullista tuhoa ulos tästä antikristillisestä järjestelmästä - joka kyllä kantaa harhaanjohtavasti Jumalan seurakunnan nimeä ja ulkonaisella uskonnollisuudellaan on juovuttanut maan ihmiset puolelleen, mutta joka todellisuudessa on saatanan salamyhkäisesti kyhäämä porttokirkko. Johannes näkee enkelin, jolla on suuri valta tulevan alas Taivaasta ja ilmoittavan Babylonin tulevasta kukistumisesta sekä kuulee äänen Taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa." Jeesuksen takaisintulon nopeasta lähestymisestä kertoo juuri tämä luku - itse asiassa se on kiistaton todiste siitä, että elämme Kristuksen toisen tulemuksen aattohetkissä.

Se mitä Johannes näki n. 2000 vuotta sitten - tapahtuu nyt kirjaimellisesti silmiemme edessä eikä tätä voi kiistää kukaan joka vähääkään seuraa aikaa jossa elämme. Maailmanlaajuisesti on syntynyt ilmiö, jossa aidot Jeesuksen opetuslapset ovat alkaneet kokoontumaan ulos Babylonista kokemaan todellista Seurakuntayhteyttä ulkona eri uskontosuuntien, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden - tämä on ollut suoraa seurausta siitä julistuksesta, jota Jumalan Pyhät kaikkialla maailmassa ovat ahkerasti julistaneet: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa." Kaikkivaltias Pyhä Jumala on laskenut kansansa sydämelle varoituksen porttokirkon täydellisestä tuhosta sekä sen eksyttävästä vaikutuksesta ja tätä varoitusta voimme lukea jatkuvasti Jumalan todellisten Pyhien julistuksen kautta internetistä, lehdistä sekä kuulla kaduilla ja aitovierillä: siihen törmää kaikkialla. Ääni Taivaasta, joka on kuulutettu - ja jota kuulutetaan parhaillaan - aidon Jumalan Seurakunnan kautta on selvin sekä kiistattomin osoitus siitä, että aivan pian Korkein tuhoaa antikristillisen pedon järjestelmän ja Jeesuksen omat tullaan noutamaan Herraansa vastaan yläilmoihin. Tuhansia vuosia sitten Danielille sanottiin, kun hänelle oltiin näytetty lopunaikojen tapahtumia: "Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy." (Dan.12:4) ja nyt näemme tämän ymmärryksen lisääntyvän Jumalan kansan keskuudessa - yhä enemmän aidot Jumalan Pyhät ymmärtävät sen tosiasian, että lahkot, jotka yhdistyvät Paavin kirkon alaisuuteen muodostavat lopunajan suuren porttokirkon ja siksi aidot Kristuksen seuraajat erottautuvat kaikista ihmisten tekemistä organisaatioista liittyäkseen yhteen suureen maailmanlaajuiseen joukkoon - aitoon Jumalan Seurakuntaan. Etäisyys aitojen sekä epäaitojen välillä kasvaa ajassa jossa elämme silminnähtävästi - kirkkokunnat sekä herätysliikkeet ovat paljastaneet todelliset motiivinsa vääränlaisen ekumenian nimissä, ja täten osoittaneet olevansa osa Babyloniaa, jonka Jumala tulee tuhoamaan täydellisesti.

Varoitus on aiheellinen - kirkkokunnat sekä herätysliikkeet yhdistyvät yhä suuremmissa määrin Paavin äitikirkon helmaan. Koska Jumalalla on kansaa tällä hetkellä eri herätysliikkeissä sekä kirkkokunnissa, kaikuu todellisten Pyhien kautta julistus kaikkialla maailmassa: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa." Tämän julistuksen tehokas esilletulo on ollut mahdollista vain internetin tullessa lähes kaiken kansan ulottuville eikä se olisi ollut mahdollista aikaisemmin - Raamatun profetiat toteutuvat silmiemme edessä kiistattomasti.

Kun Johannes näkee näyssään suuren enkelin huutavan: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." (jakeet 2,3) se tarkoittaa sitä, että tämä antikristillinen uskonnollisuuden mahtava järjestelmä Paavin kirkon johdolla on palvonut epäjumalia - eli pahoja henkiä ja siksi siitä on tullut pahojen henkien tyyssija. Vihattavat linnut ovat vastakohta Jumalan Pyhän Hengen ilmentymiselle Jeesuksen pään päälle kyyhkyn muodossa (Matt.3:16). Erilaisten uskontojen sekoitus ekumenian nimissä (New Age) on tietoisesti syrjäyttänyt Raamatun kokonaisilmoituksen - ja täten yhden Jumalan palvonnan syyllistyen epäjumalanpalvontaan tullen pahojen henkien palvojaksi; seurauksena tästä on Kaikkivaltiaan viha joka säälimättömyydessään kohtaa koko tätä järjestelmää. Enkelin kuvaus Babylonista, jonka kanssa maan kauppiaat ovat rikastuneet tarkoittaa yksinkertaisesti valtakristillisyyden toimintamallia, jota johtaa bisnesmäinen ajattelutapa: Paavin kirkko on rikastunut historian saatossa kaupankäynnillä eivätkä tältä synniltä ole edes protestanttiset suuntaukset välttyneet. Raha on muodostunut tärkeimmäksi tekijäksi- ja sitä saadakseen ovat lukemattomat kirkkokunnat sekä herätysliikkeet yhä lisääntyvässä määrin alkaneet tekemään kauppaa "maan kauppiaitten kanssa" - tästä kaupankäynnistä eivät ole rikastuneet vain bisnesmiehet, vaan myös kauppaa tekevät valhekristilliset organisaatiot. Babylonista on tullut kuin mikäkin suuri bisnesyritys ja tämän tiedostaminen ajassa jossa nyt elämme on silmiinpistävän näkyvää, suorastaan räikeän törkeää. Valtakristillisyydessä erilaiset itseään kristillisiksi kutsuvat organisaatiot (kirkkokunnat sekä herätysliikkeet) pyrkivät törkeästi rahastamaan jäseniään, tekevät sijoituksia tämän maailman bisnesmiesten kanssa, sijoittavat pörsseihin unohtamatta uskonnollisuuden ulkoista näkyvyyttä - kauniita kirkkorakennuksia sekä temppeleitä. Babylonin kukistuminen koskettaa erityisesti kahta ryhmää - niitä, jotka hallitsivat yhdessä porton kanssa ja olivat syvällä hänen synneissään sekä niitä kauppiaita, jotka saivat Babylonista taloudellisia etuja. Uskonnolla rahastaminen on valitettavaa arkipäivää ajassa, jossa nyt elämme; yksi äärettömän surullinen esimerkki on jalansijaa yhä enenevässä määrin valtaava menestysteologia, joka pyrkii Raamattua törkeästi vääristellen oikeuttamaan taloudellisen hyvinvoinnin - eikä vain oikeuttamaan - vaan jopa vaatimaan sen olevan aidon uskon oikea mittari. Sielunvihollinen, joka säätelee tällaista Raamatunvastaista toimintaa saaden ihmisissä aikaiseksi tämän maailman arvojen ihannointia toimii tehokkaasti tämän päivän lukemattomien saarnamiesten välityksellä jotka julistavat menestysteologiaa kirkkokunnissa sekä herätysliikkeissä. Salakavalasti perkele on sotkenut rahan ns. kristilliseen toimintaan ja siksi suuri enkeli huutaa varoitukseksi koskien Babylonia: "maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta" (jae 3).

Ennen Jeesuksen ensimmäistä tulemusta Jumala lähetti Johanneksen raivaamaan tietä Jumalan Pojalle - Jeesus itse julista hänestä sanoen: "Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi." (Matt.11:10). Johannes kastajan isälle ennen lapsen syntymää oltiin ilmoitettu: "Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." (Luuk.1:17). Johannes kastaja itse julisti: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle" (Joh.1:23). Sanoma Babylonin tuhosta sekä varoitus Jumalan kansalle lähteä ulos porttokirkkojärjestelmästä on uskottu Jumalan Pyhille - todellisille Kristuksen seuraajille. Raamatun symboliikka, joka liittyy myös ilmestyskirjan ilmoitukseen on syytä huomioida: Johannes kastaja oli ihminen ja kuitenkin Jeesus kutsui häntä enkeliksi (Matt.11:10). Kun Apostoli Johannes näkee näyssään enkelin julistavan tuomion sanomaa Babylonista sekä varoitusta Jumalan kansalle irtaantua porttokirkkojärjestelmästä - hän näkee todellisten Kristuksen seuraajien julistavan Jeesuksen toista tulemusta. Lopunajan todellinen Jumalan Seurakunta on huutavan ääni erämaassa raivaten tietä Jeesuksen toiselle tulemukselle aivan samalla tavalla kuin Johannes kastaja raivasi ihmisenä tuhansia vuosia sitten tietä Kristuksen ensimmäiselle tulemukselle. Raamatun symboliikassa enkelillä tarkoitetaan usein myös ihmisiä, kuten esimerkiksi Apostoli Johanneksen saamasta käskystä kirjoittaa Vähän-Aasian seitsemän seurakunnan enkeleille (luvut 3 ja 4). Lisäksi Babylonia koskeva varoitussanoma annettiin jo profeetta Jesajan kautta sen ajan ihmisille koskien hänen aikansa suurta Baabelia: "Lähtekää Baabelista, paetkaa Kaldeasta; riemuhuudoin ilmoittakaa, kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan ääriin asti" (Jes.48:20).

Aina kun Jumalan tuomiot ovat kohdanneet jumalatonta maailmaa, on Korkein varoittanut omiaan sitä ennen. Nooa (1 Moos.6:7-8) sai käskyn rakentaa arkin pelastaakseen itsensä sekä perhekuntansa tulevalta vedenpaisumukselta ja Loot (1 Moos.19:22) pelastui Sodomasta ennen sen täydellistä tuhoa. Samalla tavalla Jumala varoittaa nyt lopunaikana Hänen omiansa tulevasta tuhosta - tämä jumalaton maailmaa tuhoutuu, Babylon tuhotaan ja siksi Jumalan Pyhien tulee irtaantua antikristillisestä järjestelmästä, että nämä eivät tuhoutuisi yhdessä jumalattomien kanssa. Kuitenkin valitettavasti lopunaikana tulee olemaan Lootin vaimon kaltaisia itsekkäitä ihmisiä, jotka rakastavat enemmän syntiä sekä laittomuutta kuin Kaikkivaltiasta Pyhää Jumalaa (1 Moos.19:26) ja jotka mieluummin etsivät ihmisten kuin Jumalan suosiota jatkaen sokeina kulkuaan kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden hapatuksessa. Antikristilliset juuret ylettävät syvemmälle kuin moni uskoisikaan - saastaisten henkien vaikutus ylettyy kaikkiin kirkkokuntiin sekä herätysliikkeisiin jotka ekumenian nimissä liittyvät Paavin kirkkoon. Jokaisen todellisen Jumalan Pyhän tulisi nyt heti irtaantua porttokirkkojärjestelmästä ja ottaa todesta Kristuksen todellisten seuraajien varoitus tulevasta tuhosta sekä ekumenian nimissä yhdistyvästä saatanan luomasta Babylonista. Babylonin henki on läsnä kaikkialla - sen hengen vaikutuksesta on monien vaikea luopua: Pelkkä ulkonainen ero nyt tekeillä olevasta porttokirkkojärjestelmästä ei vielä riitä - lähtihän Lootin vaimokin Sodomasta, mutta Sodoma ei ollut päästänyt otettaan hänestä. Hänen sydämensä oli jäänyt turmeltuneeseen kaupunkiin. Jokaisen täytyy sydämestään sanoutua nyt heti irti saatanan luomasta porttokirkkojärjestelmästä, joka on sekoitus pakanallisuutta sekä kristinuskoa, mutta aivan samoin kuin pelkkä sydämen usko Kristukseen pelastuakseen ei vielä riitä, vaan tarvitaan suun tunnustus (Room.10:10), samalla tavalla ihmisen täytyy myös ulkonaisesti julistautua olevansa erossa lähitulevaisuudessa perustettavasta Maailmankirkosta. Jumalan varoitus omilleen lähteä ulos nyt tekeillä olevasta lopunajan suuresta Baabelista, joka koostuu kirkkokunnista sekä herätysliikkeistä ja eri uskonnoista johtajanaan Katolisen kirkon Paavi on jokaisen otettava tosissaan - aivan pian Jumalan vihan maljat vuodatetaan tämän jumalattoman maailman ylle.

Saatana kokoaa nyt joukkojaan yhdistämällä kirkkokuntia sekä herätysliikkeitä Paavin kirkon alaisuuteen ekumenian nimissä käyttäen tehokkaasti New Age ajatusmaailmaa (kaikki uskonnot palvelevat samaa Jumalaa). Lukemattomat kirkkokunnat sekä herätysliikkeet niin maailmanlaajuisesti kuin täällä Suomessakin ovat julkisesti alkaneet tekemään yhteistyötä Paavin kirkon kanssa, joka täyttää kaikki porttokirkon tunnusmerkit Raamatun valossa. Jumalan väistämätön tuomio tulee kohtaamaan tätä lähitulevaisuuden mammuttiorganisaatiota, joka on lohikäärmeen eli perkeleen mestarillisesti kyhäämä Baabel. Kenenkään on mahdoton yrittää parantaa Baabelia, sillä se on mahdottomuus jonka Raamattu meille selvästi ilmoittaa: "Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois" (Jer.51:9). Valinta on tässä ja nyt - tahtooko ihminen palvella Jumalaa ja ottaa todeksi ilmestyskirjan varoitussanoman, vai tahtooko tämä jatkaa epäjumalanpalvontaa ihmisten luomissa organisaatioissa, jotka yhdistyvät pian Paavin kirkon alaisuuteen. "Kaikki eivät pääse taivaaseen. Jumala ei päästä Taivaaseen niitä, jotka hukkuvat Babylonin mukana, koska eivät halunneet lähteä siitä ulos" (lainaus: Olavi Rouhe).

Ilm.18:6-24

"Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä', sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun; he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: "Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!" Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren, ja sanovat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!" Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?" Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!" Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: "Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä." Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat; ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. "

Sielunvihollinen valheprofeettojensa kautta julistaa tälle maailmalle: Jumala on rakkaus eikä Hän tuomitse ketään - ilmestyskirja sitä vastoin piirtää eteemme aivan toisenlaisen todellisuuden. Vallalla oleva valhekristillisyys pappiensa ja saarnamiestensä kautta levittää laajalle hapatustaan, johon liian monet sokeasti uskovat, väittäen, että Jumala armahtaa kaikkia ja siksi jokainen ihminen voisi toteuttaa omia mielihalujaan pelkäämättä lainkaan seurauksia - Raamatun kokonaisvaltainen opetus kertoo meille kuitenkin toisenlaisesta todellisuudesta: "Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan": niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle! Sillä Jumala ei katso henkilöön. Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan; sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan." (Room.2:5-13)

Sitä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää (Gal.6:7). Jumala, joka on Rakkaus, ei voi katsoa syntiä läpi sormiensa - jokainen teko sekä jokainen ajatus punnitaan Taivaan tarkalla vaa`alla ja jokainen maanpäällä elänyt ihminen on Taivaallisen läpivalaisun alaisena, tahtoipa tämä sitä sitten tai ei. Korkein on antanut tuomiovallan Pojalleen Kristukselle Jeesukselle, jonka silmät ovat kuin tulen liekki ja joka täydellisesti näkee jokaisen ihmisen salaisimmatkin motiivit (Ilm.1:14). Toisin kuin maallisissa tuomioistuimissa - joissa mestarillisilla valheilla ihmisten luomiin lakeihin vedoten voidaan päästä tuomiota pakoon - Kristuksen tuomioistuimen edessä kaikki salaisuudet paljastetaan. Aivan päinvastoin kuin lukemattomat saarnamiehet sekä papit valehtelevat julistaessaan kaikille vapaata pääsyä Taivaaseen, jokainen ihminen tullaan tarkasti punnitsemaan sen mukaan, mitä tämä on maanpäällä eläessään tehnyt sekä jättänyt tekemättä. Kaikki ne ihmiset, jotka ovat polkeneet jalkoihinsa Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan neuvot sekä ohjeet, jotka on kirjoitettu Raamatun lehdille profeettojen, apostolien sekä itse Kristuksen kautta, koskien Hänen tahtonsa mukaista elämää, tullaan Jumalan toimesta tuhoamaan. Raamatun kokonaisvaltainen opetus julistaa selvästi, että kaikki ihmiset eivät pääse Taivaaseen - Uusi Jerusalem on varattuna vain niille, jotka ovat laittaneet luottamuksensa Jumalan Poikaan Kristukseen Jeesukseen syntiensä sovittajana ja jotka tahtovat olla kuuliaisia Pyhän Jumalan rakkaudellisille käskyille sekä ohjeille.

Suomen maassa viimeaikoina käyty homokeskustelu (v.2010), jossa tämä vähemmistöryhmä haki itselleen näkyvästi oikeuksia luterilaisen kirkon piiristä - ja menestyi valitettavan hyvin tässä tarkoituksessaan saatanan vallassa olevan median myötävaikutuksella. Pyhän avioliiton polkeminen jalkoihin sekä sen väheksyminen vastoin Raamatun selvää opetusta sen Pyhyydestä viimeisten vuosikymmenien aikana kristittyjen piirissä - sekin on valitettavan hyvin menestynyt ja vallannut sijaa niiden keskuudessa, jotka väittävät olevansa Pyhän Jumalan asialla. Yleinen moraalittomuus on muodostunut vallalla olevan valhekristillisyyden piirissä enemmän tavaksi kuin poikkeukseksi - kaikki tämä edellä mainittu kertoo meille karua todellisuutta valheprofeettojen julistuksen tuloksista. Saatana pukeutuneena lammasten vaatteisiin on murjonut kristikuntaa sisältäpäin varsin voitokkaasti ja luonut antikristilliset toimintaohjeet jopa niiden keskuudessa, jotka vilpittömästi luulevat kuuluvansa Jumalan Seurakuntaan, mutta jotka kuitenkin ovat osa suurta Babyloniaa, perkeleen luomaa porttokirkkoa. Homo- ja lesbopapit, jotka julistavat Jumalan anteeksiantoa synnintekijöille ilman katumusta, yhä uudelleen ja uudelleen avioituneet sananjulistajat sekä saarnamiehet jotka mahtipontisesti saarnapöntöistään väheksyen Korkeimman Lakia, joka annettiin tuhansia vuosia sitten Mooseksen välityksellä Siinailla ihmisille toimintaohjeiksi, julistavat siunauksia ilman kuuliaisuutta. Julkisynneissä elävät maallikkosaarnaajat opettavat vastoin Raamatun kokonaisvaltaista ilmoitusta Jumalan äärettömästä rakkaudesta ilman mitään rajoja ja rahanahneuteen sortuneet menestysteologit tarjoavat kuulijoilleen maallista vaurautta sekä menestystä - kaikki nämä edellämainitut ovat pahasti eksyksissä ja kuuluvat sielunvihollisen luomaan porttojärjestelmään, sillä he ovat sotineet käytöksellään, opetuksellaan sekä mielipiteillään itse Pyhää Jumalaa vastaan, vaikka kuinka väittäisivät olevansa Korkeimman asialla. Heillä on lammasten vaatteet - mutta sisin on suden! Apostoli Pietari varoitti tuhansia vuosia sitten kirjeessään salakavalasta eksytyksestä, joka pyrkisi sisälle opetuslasten joukkoon: " Teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku." (2 Piet.2:1-3).

Apostoli Johannes kuuli äänen Taivaasta sanovan: "Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä', sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." (j.6-8). Kaikki ne, jotka elävät jumalattomasti tehden syntiä eläen vääryydessä vastoin Raamatun selviä kehoituksia eivätkä tahdo tehdä parannusta elämässään saavat osakseen kaksinkertaisen tuomion, sillä kaikki ne, jotka eivät kuulu todelliseen Jumalan Seurakuntaan turvautuen Kristukseen Jeesukseen syntiensä sovittajana kuuluvat perkeleen luomaan porttokirkkoon - Babyloniin. Ei ole olemassa mitään välimaastoa, ei ole olemassa mitään puolueetonta maaperää - ihminen joko kuuluu Jumalalle tai sitten ei, ihminen joko palvelee saatanaa tai Kaikkivaltiasta Pyhää Jumalaa eikä yksikään voi oikeasti palvella kahta herraa, aivan kuten Jeesus lihansa päivinä opetti: " Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva." (Matt.6:24). Vallalla olevan kristillisyyden harhaopettajat, vastoin Jeesuksen selvää opetusta, tarjoavat usein keskitien kulkemisen vaihtoehtoa tuudittaen kuulijoitaan kuoleman uneen, mutta nämä sudet lammasten vaatteissa saavat kaksinkertaisen rangaistuksen aivan samoin kuin ne kuulijat, jotka uskovat sokeasti heidän valheitaan, aivan kuten Johannes näyssään näki. Sielunvihollinen on valitettavan menestyksellisesti vallannut sijaa ihmisten keskuudessa vääränlaisella suvaitsevaisuudella pappien ja saarnamiesten valheellisen julistuksen kautta, vaikka Jeesus selvästi korosti valinnan merkitystä täällä ajallisessa ajassa opettaen, ettei ole olemassa kuin kaksi tietä: "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät." (Matt.7:13-14). Apostoli Johanneksen kuulema ääni: "Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin." (j,6) muistuttaa juutalaisten lakia varkaudesta ja petoksesta (2 Moos 22:4,7,9 / Ps 137:8: /Jer 50:15,29). Jokainen ihminen rakentaa itse omaa tuomiotaan. Sen, mitä hän on aiheuttanut toisille, hän saa kerran Jumalalta kaksin verroin takaisin.

Jumalaton ihminen, joka on osa suurta Babyloniaa, ja joka yksilönä elämällään sekä ajatuksillaan sotii Rakkaudellista Jumalaa vastaan, kerskaa mielessään menestyksestään luullen elämänsä olevan omissa käsissään nähden itsensä usein erinomaisena ymmärtämättä ollenkaan, että jokaisen elämä tällä maaplaneetalla on Korkeimman Jumalan käsissä. Babylonin humalluttava viini on sekoittanut tällaisen ihmisen pään ja lailla maan porttojen ja kauhistuksien äidin tämä usein ajattelee: "Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä' ja kuitenkin Jumalan vitsaukset tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." Ihminen, joka on humaltunut vääryyden viinistä ajattelee usein sydämessään pärjäävänsä ilman Jumalaa katsoen peilistä omaa erinomaisuuttaan, mutta tämä on hullutusta jolla ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa ja joka ei kestä Korkeimman tuomioiden edessä. Jeesus Kristus kertoi lihansa päivinä vertauksen miehestä, joka oli näkymättömän todellisuuden sijaan humaltunut katsomaan näkyväisiä: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse.' Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä." (Luuk.12:16-21). Jokainen ihminen joutuu kerran tilille siitä, millaiset arvot häntä ohjasivat - kaikki eivät pääse Taivaaseen, vaikka harhaopettajat kuinka niin väittäisivät. Samoin kuin lopunajan Babylonin tuomio tulee yhtenä päivänä, aivan samalla tavalla jokainen jumalaton ihminen, joka elää vastoin Raamatun kokonaisvaltaisia opetuksia, tuhoutuu yhdessä hetkessä - kun synnin malja on juotu pohjaan asti, kun valheellisen viinin vaikutus on saavuttanut määränpäänsä, silloin tuomio kohtaa niin ihmistä yksilönä kuin suurta lopunajan Babyloniakin - Pyhän Jumalan rakkaudella on rajansa.

Jumala ei ole kuitenkaan rakkaudeton, vaan Hän on pitkämielinen ja armossaan rikas. Jokaiselle ihmiselle Korkein antaa mahdollisuuden eikä tuomio kohtaa ketään ihmistä oikeudettomasti. Sielunvihollinen yrittää salakavalasti maalata ihmisten mieliin kuvan väärämielisestä Tuomarista joka olisi ankaruuden lisäksi myöskin epäoikeudenmukainen, mutta todellisuudessa Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään joka Häneen uskoo joutuisi kadotukseen (Joh.3:16). Vuosituhansien aikana Korkein on ojentanut rakkaudellisia käsiään toistuvasti ihmiskuntaa kohti, Hän on lähettänyt lukemattomia palvelijoitaan saarnaamaan rakkaudestaan teille sekä aitovierille (Luuk.14:23) ja miljoonien Kristuksen seuraajien askeleet ovat vuosituhansien aikana kulkeneet pakanamaista toiseen saarnatakseen ihmisille Jumalan rakkaudesta, jonka Hän osoitti ihmiskunnalle antamalla oman ainokaisen Poikansa kuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä tuskallisen kuoleman ihmiskunnan syntien tähden. Tänäkin päivänä Jumala lähettää palvelijoitaan kertomaan ihmisille mahdollisuudesta tehdä parannus ja uskoa Evankeliumi Kristuksesta - Jumalan rakkaus pyrkii tekemään kaikkensa saavuttaakseen ihmisiä niin paljon kuin suinkin ja tästä Apostoli Pietari kirjoittaa kirjeessään: "Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen." (2 Piet.3:9). Kun siis Korkeimman tuomiot kohtaavat suurta lopunajan Babyloniaa, joka koostuu jumalattomista ihmisistä, kukaan ei voi perustellusti väittää, että tuomio olisi epäoikeudenmukainen. Jokaiselle ihmiselle on annettu mahdollisuus ja kaikki ne, jotka joutuvat Korkeimman vihan kohteeksi ovat niitä, jotka tietoisesti ovat pitäneet halpana Jumalan rakkaudellisen kädenojennuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan on niin suurta, että tuomio ei kohtaa suurta lopunajan Babyloniaa, ennen kuin kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa ovat saaneet kuulla evankeliumin Kristuksesta Jeesuksesta joka uhrasi itsensä ihmiskunnan pahuuden tähden. Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan rakkaus on niin valtava, että tuomio ei kohtaa ketään ihmistä ennen kuin tämä on saanut mahdollisuuden tehdä valinnan palveleeko tätä maailmaa eläen itsekkäästi vai antaako elämänsä rakastavan Luojan käsiin. Jeesus Kristus, joka uhrasi itsensä jokaisen Häneen uskovan ihmisen puolesta, lausui lihansa päivinä: "Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu." (Matt.24:14)

Älköön kenessäkään Kristuksen todellisessa seuraajassa nousko ikinä väärämielisyys hallitsemaan ajatuksia heidän nähdessään kuinka jumalattomat menestyvät yhä kiivaammassa tahdissa lopunaikoja lähestyessä, sillä Jumalan tuomio kohtaa äkisti kaikkea jumalattomuutta. Älköön kukaan todellinen Jumalan Pyhä sortuko ajattelemaan samalla tavalla, kuin vuosituhansia sitten Aasaf: "Minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän."(Ps.73:3) ja kuitenkin jokainen todellinen Kristuksen seuraaja ymmärtäköön saman todellisuuden, joka paljastui tälle samaiselle henkilölle hänen päästyään selvyyteen Jumalan salaisuuksista: "Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät...Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. " (Ps.73:18-20, Ps.73:27). Ylösnoussut Vapahtajamme Jeesus Kristus lihansa päivinä opettaessaan lopunajoista teroitti vahvana pysymisen tärkeyttä: "Sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu." (Matt.24:12-13). Maallinen menestys voi olla hetkellistä, mutta kun ihminen laittaa luottamuksensa Jumalaan, se kestää ikuisesti: "Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa," (Room.1:18).

Porttovaimo ratsasti pedon selässä - politiikka ja uskonto olivat menestyksellisesti lyöneet kättä toisilleen vainoten todellisia Jumalan Pyhiä. Nyt kun Jumalan tuomio kohdistuu Johanneksen ilmestyksessä lopunajan Babyloniin, maan kuninkaan seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa itkien sekä parkuen porton luhistumista. Kautta historian on uskonnollisuus harjoittanut haureutta ja elänyt hekumallisesti maan kuninkaitten myötävaikutuksella - jo Jeesuksen aikana fariseukset toimivat tiiviissä yhteistyössä rinta rinnan Rooman hallitsijoiden kanssa saaden aikaiseksi Jumalan Pojan naulitsemisen Roomalaiselle ristille. Paavin kirkko on menestyksellisesti vainonnut kautta verisen historiansa toisinajattelijoita maan kuninkaiden antaessa sille tukensa. Suomen valtionkirkko - luterilaisuus - on valtion päämiesten myötävaikutuksella kiskonut veroja maamme kansalaisilta kasvattaakseen taloudellista riippumattomuuttaan. Politiikan ja uskonnon sekoitus maailmanlaajuisesti on eri yhteiskuntien lakien nojalla vainonnut aina todellisia Kristuksen seuraajia - se on tehnyt niin historiassa, se tekee niin tänä päivänä - ja valtansa huipulle tämä yhdistelmä nousee lopunajan suurissa taisteluissa, joista Johanneksen ilmestys piirtää eteemme kuvan maailmanlaajuisesta Jumalan lasten vainoista. Historia on ollut vasta alkusoittoa niille vainojen aalloille, jotka lähitulevaisuudessa kohtaavat aitoja Kristuksen seuraajia. Mutta Jumala pitää huolen omistaan - Korkeimman viha on kohtaava kaikessa ankaruudessaan tätä järjestelmää jota on pitänyt yhdessä vain viha Kaikkivaltiaan asetuksia kohtaan, sillä se on itsekkäästi tahtonut ottaa sen vallan, joka vain maailmankaikkeuden Luojalle kuuluu. Nyt kun tuomio langetetaan nähtävällä tavalla Babylonin ylle ja sen tuleva kukistuminen paljastaa raadolliset kasvonsa, maan kuninkaat eivät tahdo antaa sille enää tukeansa. Babylon luuli olevansa voittamaton mutta nyt kun Jumalan viha kohtaa sitä kaikessa ankaruudessaan silminnähtävällä tavalla, pelkurimaisesti poliittinen järjestelmä jättää kuin rotta uppoavan laivan. Yhteistyö uskonnollisuuden ja maan kuninkaitten kanssa oli tehokkaasti raivannut tietä omille pyrkimyksilleen ja saavuttanut ihmisten suosiota - mutta valtansa huipulla tämä hiekalle rakennettu rakennelma Jumalan toimesta tuhotaan. Maanpiirin kuninkaat muistelevat kaiholla menestyksensä aikaa jonka yhteistyö uskonnollisuuden kanssa oli heille aikaansaanut, mutta nyt kun tuho näyttää olevan väistämätön, he erkaantuvat tästä liitosta - porttovaimo jää aivan yksin.

Johannes näkee näyssään, kuinka maanpiirin kauppiaat itkevät sekä surevat lopunajan Babylonin kukistumista. Vaikuttimena on kuitenkin itsekkyys, sillä bisnes uskonnollisuuden sekä maanpiirin kauppiaitten välillä oli ollut hedelmällistä. Kautta historian on uskonnollisuus pyrkinyt törkeästi rahastamaan hyötyäkseen toiminnastaan. Paavin kirkon valtava omaisuus, joka on saatu verojenkiskonnan lisäksi kaupankäynnillä esim. Maria patsaiden miljoonamyynneillä vedoten mielivaltaisiin pakanallisiin tapoihin, jotka on harhaanjohtavasti puettu kristillisyyden kaapuun - ja näin saatu miljoonat ihmiset palvomaan kuvapatsaita, ovat tuoneet niin maanpiirin kauppiaille kuin kirkolle itselleenkin sievoiset summat taloudellista pääomaa. Porttokirkon tyttäret; luterilaisuudesta haarautuneet protestantit ovat lailla äitikirkkonsa saaneet sievoiset summat taloudellista pääomaa myydessään vastoin Raamatun opetusta Jumalan Sanaa eri muodoissaan - taidetta, kirjallisuutta, musiikkia sekä muuta kristillisyyteen liittyvää toimintaa. Tämän päivän kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden rahastus on mennyt yhä törkeämmäksi - lähes kaikesta nämä porttokirkon tyttäret pyytävät sievoisia rahasummia: mikään ei tunnu enää olevan ilmaista. On kalliita Raamattukouluja, maksullisia seminaareja sekä opetustilaisuuksia, kallista kirjallisuutta sekä musiikillista tuotantoa - kaikki kulkee harhaanjohtavasti kristillisyyden nimissä vaikka kysymyksessä on raaka bisnes, jossa maanpiirin kauppiaat ovat menestyksellisesti olleet mukana tuottamassa sekä yhdessä suunnittelemassa toimintaa, jonka tarkoitus on tuottaa mahdollisimman tehokasta taloudellista voittoa porttokirkolle sekä sen tyttärille - eri kirkkokunnille sekä herätysliikkeille, ja tietysti heille itselleen. Jeesus aikoinaan arvosteli kovin sanoin juutalaisuutta, joka oli tehnyt Jumalanpalveluksesta itselleen tehokkaan rahastuskeinon:" Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien luolan." (Matt.21:11-13). Raamattu ilmoittaa, että kaikki menee tällä maapallolla pahempaan suuntaan - kuten selvästi on käynytkin: tänään nämä ryövärien luolat kantavat toimintansa yllä ylväästi eri kirkkokuntien nimiä väittäen olevansa Korkeimman asialla, menevät röyhkeydessään jopa niin pitkälle, että väittävät olevansa itse Jumalan Seurakuntia, vaikka vastoin Jeesuksen opetusta rahastavat törkeästi toiminnallaan ihmisiä. Babylonin tuhoutuessa maanpiirin kauppiaat itkevät sitä taloudellista menetystä, jonka tämä luopiokirkkojärjestelmän tuhoutuminen heille aiheuttaa. Apostoli Paavali kirjoitti tuhansia vuosia sitten Korintolaisille korostaen sitä, että todellinen Jumalan Seurakunta ei ikinä rahasta toiminnallaan: "Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa: näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme." (2 Kor.2:15-17)

Johannes näkee myös laivurien, rannikkopurjehtijoiden, merimiesten sekä kaikkien merenkulkijoiden seisovan loitommalla kauhistuen Babylonin tuhoa. Babylonin kalleuksista rikastuivat kaikki, mutta sen toiminta jätti kaipaavat sielut tyhjiksi. Sillä ei ollut tarjota janoaville sieluille muuta kuin uskonnollisuutta sillä elävä vesi siltä itseltään puuttui. Raha, joka on kaiken pahan alku ja juuri (1 Timm.6:10) ja jota himoitessaan ihmiset ovat lävistäneet kautta aikojen itsensä lukemattomilla tuskilla, on säädellyt porttokirkon alkuajoista asti sen väärämielistä toimintaa. Laivat ja kaikki merenkulkijat olivat kaupankäynnillään rikastuneet uskonnollisuudesta jota tuo sielunvihollisen kyhäilemä antikristillinen seurakunta heille tarjosi - säälien itsekkäästi omaa tilaansa, koska nyt selvästikin tulot tuosta mahtavasta kaupungista olivat loppuneet, he kauhistuivat Babylonin joutumista Jumalan vihan kohteeksi. Viskoen tomua sekä tuhkaa päänsä päälle nämä rahanahneet kauppiaat eivät tahtoneet enää olla missään tekemisissä tämän tuhoutumassa olevan suuren kaupungin kanssa ja siksi seisoivat loitommalla. Aitoa ystävyyttä porton ja merenkulkijoiden kanssa ei ikinä ollut - toimintaa sääteli vain puhdas bisnes. Johanneksen näkemällä kuvauksella on myös symbolinen merkitys: laivat ovat kuljettaneet aluksissaan Babylonian tuotteita - oppeja sekä traditioita jotka eivät ole peräisin Raamatusta vaan pakanallisista perinteistä.

Kun Johannes näkee näyssään Babylonin tulevan tuomion, se saa aikaan riemuhuudon Jumalan Pyhien keskuudessa - koko Taivas iloitsee. Voimallisella tavalla Korkein on vastannut myös ilmestyskirjan aikaisemmassa vaiheessa esitettyyn marttyyrien kysymykseen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" (Ilm.6:10). Tämä Johanneksen ilmestyksen kohta antaa vastauksen myös ihmiskuntaa askarruttaneeseen suureen kysymykseen - miksi Jumala sallii pahuuden vaikuttaa voimallisesti maapallolla. Vastaus löytyy Jumalan tuomioista - Korkein tulee tuhoamaan pahuuden eikä yksikään syvyydestä noussut vääryys jää palkkaansa vaille. Maailman pahuus, joka on seurausta ihmisten itsekkyydestä ja joka kautta historian on lailla suurten tulva-aaltojen vyörynyt voimallisesti yhä kiivaampaan tahtiin ihmiskunnan ylle aiheuttaen miljoonille tuskaa sekä kärsimystä, saa vihdoin palkkansa. Epäoikeudenmukaisuus, vahvempien sorto heikompia kanssamatkaajiaan kohtaan niin taloudellisesti, henkisesti kuin väkivallan muodossakin saa osakseen Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan vihan. Vain Korkeimman pitkämielisyyden tähden, koska Hän tahtoo että kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan Totuuden (1 Tim.2:4) on pahuus saanut jatkua menestyksellisesti näinkin pitkään. Mutta tässä Johanneksen näkemässä kuvauksessa suuren lopunajan Babylonin tuhosta huomaamme - pahuuden yhä lisääntyvät riemuvoitot eivät tule päättämään voitollisesti koko sotaa maapallolla, vaan Kaikkivaltiaan oikeudenmukaiset tuomiot; Jumalan pitkämielisyydelläkin on rajansa!

Miljoonien sorrettujen kyyneleet sekä lukemattomat maailmassa vallitsevat epäoikeudenmukaisuudet tullaan Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan toimesta asettamaan oikeaan arvojärjestykseen - paha saa palkkansa ja vanhurskaat kauan odottamansa oikeudenmukaisuuden. Pahuus joka kerskasi olemassaolollaan ei sittenkään voita lopullista sotaa, vaan Kaikkivaltias Maailmankaikkeuden Luoja. Jokainen, joka on jättänyt asiansa sen käsiin, joka oikein tuomitsee, voi yhtyä riemuhuutoon - kärsimyksen malja on ääriään myöten täynnä sorrettujen kyyneliä ja nyt itse Kaikkivaltias Pyhä Jumala on juottava sen pahuutta edustavalle suurelle lopunajan Babylonille katkerien yrttien kera. Kautta ihmiskunnan verisen historian ei Taivaassa ole jäänyt yksikään maapallolla vallitseva epäoikeudenmukaisuus huomioimatta - Korkein ei ole ollut, eikä ole, välinpitämätön pahuuden suhteen, joka maapallolla yhä lisääntyvään tahtiin vallitsee saaden huippunsa lopunajan suurissa koetuksissa.

Maailman pahuus on aina tuominnut olemassaolonsa lisäksi toiminnallaan kaiken sen hyvän, mitä historian saatossa on esiintynyt - röyhkeästi se on hyökännyt jopa itse Jumalaa vastaan Hänen palvelijoista puhumattakaan. Saatana kaiken pahuuden alkulähteenä on luonut maapallolle lakeja, joita vanhurskaiden on ollut mahdoton noudattaa ja näin se on verisesti vainonnut todellista Jumalan kansaa. Lukemattomissa oikeusistuimissa kautta historian ovat Jumalan Pyhät joutuneet maksamaan kovan hinnan siitä, että ovat tahtoneet olla uskollisia Kirjoitetulle Sanalle asettaen elämässään tärkeimmälle sijalle Korkeimman palvelemisen: " On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen; toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa." (Hebr.11:35-38). Miljoonat Kristuksen seuraajat ovat tuhansien vuosien ajan saaneet osakseen pilkkaa sekä häväistystä (Ilm.2:9-10) joutuen elämään inhimillisesti katsottuna lähes mahdottomissa olosuhteissa. Lopunajan verisissä vainoissa pahuus tulee esille koko röyhkeydessään ja miljoonien Kristukseen uskovien veri tulee valumaan tälle maakamaralle. Tuomio, jonka pahuus on langettanut aitojen Jumalan palvelijoiden ylle kautta maaplaneetan verisen historian saa tässä Johanneksen näkemässä kuvauksessa lopunajan Babyloniasta palkkansa: "Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne." (Ilm.18:20).

Lopunajan Babylon, joka viimeiseen asti juhlii omaa menestymistään tulee kohtaamaan Jumalan ankarat tuomiot. Se on velhouksillaan sekoittaen pakanallisuuden sekä kristillisyyden villinnyt kaikki kansat saaden aikaiseksi lähitulevaisuudessa todellisen vainon aitoja Jumalan palvelijoita kohtaan. Aivan samoin, kuin Aabelin veri huusi maasta kostoa Jumalan puoleen (1 Moos.4:10), nousevat Taivaaseen lukemattomien epäoikeudenmukaisesti tapettujen osakseen saamat kärsimykset, joihin suuri Babylon on syyllinen. Johannes näkee näyssään, kuinka väkevä enkeli heittää lailla suuren myllynkiven tämän pahuuden tyyssijan meren syvyyksiin - lopullinen voitto perkeleen luomasta organisaatiosta, lopunajan Babyloniasta, jossa yhtyvät politiikka, uskonnollisuus sekä taloudelliset mahdit, tullaan Jumalan tuomioiden kautta saavuttamaan. Yksikään Jumalaan luottamuksensa laittanut ihminen ei joudu häpeään - Jumala on luvannut pitää huolta omistaan ja iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna jokainen Kristukseen toivonsa laittanut on todellinen voittaja. Apostolin sanoin: "Niin kuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina." Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room.8:36-39)


 


Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?