Sen sijaan, että ihmiskunta olisi valinnoissaan huomioinut Raamatun Jumalan, he ovat tehneet itsestään riippuvaisia omista keksinnöistään: sähköstä, internetistä sekä satelliiteista, ja täten ymmärtämättömyyttään, vaikka väittävät viisaita olevansa, he ovat itse asiassa tehneet tulevan katastrofin joka koskettaa koko maa-planeettaa, mahdolliseksi oman riippuvaisuutensa kautta - kun nämä tuhoutuvat edes hetkellisesti on suuri katastrofi valmis

 

Ilm.10:1-11

"Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen jalkansa niinkuin tulipatsaat, ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua. Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita." Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä." Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: "Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja." Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli.Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista."

Johannes näkee näyssään väkevän enkelin, joka kuvauksen puolesta muistuttaa Kristusta (vrt.Ilm.1:7, 15 ja 16:4-3), mutta ei kuitenkaan ole, sillä Ylösnoussut Vapahtaja on suurempi kuin yksikään enkeli (Hebr.1:2-6). Tämän Johanneksen näkemän väkevän enkelin kädessä oli kirjakäärö joka ei ollut salainen, sillä se oli avattu. Tuo pieni avattu kirjakäärö oli sama, mistä Danielille sanottiin: "Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy." (Dan:12:4). Kun Johannes myöhemmin söi kyseisen kirjakäärön ja sen jälkeen sai tehtäväkseen profetoida kaikille kansoille, ymmärrys Johanneksen kautta lisääntyi lopunaikojen ihmisille, kuten Danielille siitä oltiin paljon aikaisemmin ilmoitettu. Jumala ei tee koskaan mitään ilmoittamatta palvelijoilleen profeetoille (Aam.3:7) ja lopunaikojen salaisuutta, Jumalan suurta suunnitelmaa ihmiskunnan kohtalosta alettiin avaamaan jo Danielille omana aikanaan, kuten seuraavista enkelin sanoista huomaamme: "Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla" (Dan.10:14). Se mitä Danielille ilmoitettiin sai lisää valoa ja ymmärrystä Apostoli Johanneksen kautta satoja vuosia myöhemmin Patmos- saarella hänen saadessaan näyn jonka tallensi Aasian seurakunnille ja joka on levinnyt ympäri maailmaa - se kirja jonka Daniel sinetöi lopun aikaan asti oli nyt Johanneksen edessä satoja vuosia myöhemmin täysin avoimena. Johannes syödessään kirjakäärön ja profetoidessaan ilmestyksensä kautta (Johanneksen ilmestys) koko maailmalle lopun ajan tapahtumista, on lisännyt ymmärrystä niiden keskuudessa, jotka sitä ovat tutkineet aivan kuten enkeli ilmoitti Danielille (Dan:12:4). Se, mistä Daniel sai vain vähän ymmärrystä, paljastuu täydellisyydessään nyt Apostoli Johanneksen kautta Raamatun viimeisen kirjan; Johanneksen ilmestyksen kautta.

On kuitenkin asioita, joita Jumala ei tahdo ilmoittaa yleisesti kaikille ihmisille, vaan ainoastaan joillekin palvelijoilleen, ja siksi Johannesta kielletään kirjoittamasta mistä ukkosenjylinät puhuivat aivan samoin kuin Apostoli Paavalikin kirjoitti kirjeessään Korinttolaisille kertoessaan vierailustaan Paratiisissa (2 Kor.12:2-4). Ihmiskunnalle annetaan tiedoksi yleisesti vain niitä asioita, joilla on merkitystä heille itselleen ja paljon asioita jätetään Korkeimman taholta kertomatta: "Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat." (5 Moos.29:29). Tieto asioista voi palvella ihmisiä vain tiettyyn pisteeseen asti ja kuitenkin ihminen uskoessaan Kristukseen tulee yhdeksi Hänen kanssaan ja täten tietoiseksi Pyhän Hengen vaikutuksesta asioista, jotka käyvät yli inhimillisen ymmärryksen sekä ihmisen normaalin käsityskyvyn (Jer.33:3). Ihmisen ei kuitenkaan koskaan tule janota tietoa enemmän kuin Kristuksen tuntemusta, sillä silloin tämä lankeaa samaan valheelliseen sielunvihollisen ansaan kuin aikoinaan Aadam sekä Eeva Paratiisissa (1 Moos.3:4-6) syödessään hyvän sekä pahantiedon puusta lisätäkseen omaa ymmärrystään - jokaisen ihmisen tulee nöyrästi ottaa vastaan se tieto mikä ylhäältä annetaan ja samanaikaisesti ymmärtää, että ilman Jumalaa me emme ymmärrä mitään. Vaikka Johannes näyssään paljastaa ihmiskunnan kohtalon, vain Pyhän Hengen kautta se on mahdollista ymmärtää niin kuin se on tarkoitettu, sillä inhimillisen viisauden kautta se on vain hullutus jota yksikään jumalaton ei voi käsittää.

Johannes näki väkevän enkelin seisovan maan sekä meren päällä ja kohottavan oikeansa kätensä vannoen Kaikkivaltiaan Jumalan nimeen, että kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan ei enää olisi oleva aikaa, vaan Jumalan salaisuus kävisi täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan minkä Hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Vaikka ihmiskunta tänä päivänä on nähnyt sekä kuullut ikävistä asioista jotka maanpiiriä kohtaavat tiedotusvälineiden sekä median kautta, ja vaikka ihmiset ovat itse joutuneet lukemattomien katastrofien keskelle, ei se ole saanut heitä tekemään parannusta, eivätkä he ole käsittäneet, että kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan on parannuksen tekeminen mahdottomuus - aikaa parannuksen tekemiseen ei yksinkertaisesti enää silloin ole! Vaikka erilaiset uhkakuvat ovat varjostaneet maapallon tilaa (osa jo toteutunut, osa odottaa toteutumistaan), kuten taloudellinen sekasorto, maailman uusi rahajärjestelmä, rajut säänmuutokset, kulkutautien (pandemioiden) puhkeaminen, moraalinen romahdus, homoseksuaalinen epidemia, lasten tottelemattomuus, suuri maailmanlaajuinen mielenterveysongelmien pandemia, ydin - sekä biologisten aseiden käytön uhka, maapallon saastuminen sekä yleinen turvattomuus, eivät ne ole saaneet ihmiskuntaa tekemään parannusta, sillä ymmärtämättömyydessään he ovat luulleet, että aikaa olisi loputtomiin - kun Johanneksen näyssä seitsemäs enkeli puhaltaa pasuunaan, silloin ei ole oleva enää aikaa, vaan ihmiskunnan mahdollisuus vaikuttaa asioihin on totaalisesti loppunut! Sen sijaan, että ihmiskunta olisi valinnoissaan huomioinut Raamatun Jumalan, he ovat tehneet itsestään riippuvaisia omista keksinnöistään: sähköstä, internetistä sekä satelliiteista, ja täten ymmärtämättömyyttään, vaikka väittävät viisaita olevansa, he ovat itseasiassa tehneet tulevan katastrofin joka koskettaa koko maa-planeettaa, mahdolliseksi oman riippuvaisuutensa kautta - kun nämä tuhoutuvat edes hetkellisesti on suuri katastrofi valmis: Iltalehti uutisoi rajusta aurinkomyrskystä joka uhkaa vuonna 2013 (4.07.2010): "Tietokoneet, kännykät, navigointivälineet ja monet muut elektroniset laitteet saattavat mennä sekaisin ja rikkoutua. Lisäksi sairaaloiden välineet, pankkisysteemit ja lennonvalvontavälineet voivat lakata toimimasta, mikäli pahin toteutuu vuonna 2013. Tuolloin aurinko saavuttaa 22 vuoden syklin mukaisen lämpöhuippunsa. Auringonpilkkuja on ennätysmäärä ja auringon lämpötila sekä säteily kasvaa huippuunsa. USA:n avaruushallinnon Nasan mukaan "avaruusmyrsky" voi iskeä kuin salama ja aiheuttaa katastrofaalisia seurauksia Maassa. Se häiritsee viestintälaitteita, kuten satelliitteja ja navigaattoreita, lentomatkustamista, pankkeja, tietokoneita, kaikkea, joka on elektronista. Se aiheuttaa vakavia ongelmia koko maailmaan. Auringon ääritila on osa sen magneettikenttien liikkumista ja niin sanottua Halen jaksoa, joka kestää 22 vuotta. Kyseessä ei siis ole uusi asia, mutta Fischerin mukaan tämänkertaisesta odotetaan aiempaa pahempaa. Lisäksi ihmiset ovat entistä riippuvaisempia elektroniikasta, joten vaikutukset voivat olla ennalta-arvaamattoman vakavia."

Ihmiskunta painii nyt suurempien ongelmien kanssa kuin koskaan aikaisemmin: tiedemiehet ovat huolissaan maapallon napojen kallistumisesta: kysymyksessä on ilmiö, joka esiintyy joka 26 000:nes vuosi ja on siis jälleen toteutuva lukemattomien ennustusten mukaan vuonna 2012, kun planeetat; aurinko ja galaksit ovat konjuktiossa, saaden maapallon asennon äkillisesti muuttumaan jopa aivan tuntien aikana, luonnollisesti todella vakavin seurauksin - alkaa ennennäkemättömän rajut tulvat, maanjäristykset ynnä muut luonnon katastrofit, joiden seurauksena suurin osa ihmisistä kuolee! Tutkijat toteavat, että tämä kosminen ilmiö on tapahtunut aikaisemminkin, kun maapallomme muljahti nykyiseen asentoonsa; tuolloin emme vielä olleet ihmettelemässä sitä kauhun päivää, joka on jälleen toteutuva vuonna 2012, nyt kun 26 tuhatta vuotta edellisestä napojen kallistumisesta on kulunut. Monien tutkijoiden lisäksi mayaintiaanit sekä sumerilaiset ovat päätyneet samaan vuosilukuun: sumerilaisten mukaan 2012 tulee maailmanloppu, mayaintiaaninen mukaan silloin alkaa "uusiaika". Yksi maapallon uhkakuva on myös se, että tiedemiehet pelkäävät mehiläisten häviävän ja täten muodostavan suuren uhkan maailman viljasadoille: tällöin katastrofi uhkaa koko maapalloa! Vuodesta 2006 lähtien on kuollut yli kolme miljoonaa yhdyskuntaa Yhdysvalloissa ja miljardeja mehiläisiä maailmanlaajuisesti. Mehiläispopulaatioiden romahtaminen on valtava uhka viljasadoille. Ilmiöstä kertovan brittilehti Guardianin mukaan kolmannes kaikesta syömästämme ruoasta on riippuvaista mehiläisten pölytyksestä ja täten mehiläisten häviäminen merkitsee suurta katastrofia koko maapallon väestölle, jota jo nyt on liikaa suhteessa siihen, mitä maaplaneetta pystyy elättämään. Ihmiskunta ei ole kuitenkaan kääntynyt Luojansa puoleen vaikka on ollut tietoinen kaikista uhkakuvista jotka maa-planeettaa tulisivat kohtaamaan, vaan sitkeän peräänantamattomasti se on jatkanut jumalattomuudessaan ollenkaan ymmärtämättä sitä, että kun seitsemäs enkeli Johanneksen näyn mukaan puhaltaa pasunaansa, niin silloin mahdollisuus muutokseen on mahdotonta koska enää ei ole oleva aikaa!

Ihmiset ovat sokeudessaan sekä Jumalan vastaisuudessaan pyrkineet kokoamaan joukkojaan tarkoituksenaan tehdä maanpäällinen paratiisi tälle maa-planeetalle: Ihmiskunta on kehityksen tuloksena yhdentynyt EU:ssa, GATT:ssa, YK:ssa, NATO:ssa, Länsimaiden yhdistyneessä liitossa, yhteisessä valuutassa ja yhdistyneessä pankkimaailmassa, kansainvälisissä liiittoumissa ja tämä sama yhdentyminen on vallalla myös uskonnoissa sekä bisneselämässä - jokainen voi havaita kuinka valtaa keskitetään ja kuinka kaikista, jopa marketeista sekä ostoskeskuksista, pyritään tekemään suuria kokonaisuuksia puhumattakaan kuinka esimerkiksi lukemattomat suomalaiset yritykset myydään johonkin isompaan konserniin ulkomaille - maailma yhdentyy ja ymmärtämättömyydessään valmistautuu kohtaamaan Jumalansa, aivan kuten Raamatun Kirjoitukset tuhansia vuosia sitten ovat ennustaneet. Yksittäiset valtiot joutuvat luovuttamaan itsenäisyytensä ja antautumaan kansainvälisten suuntien johtoon - Norjan, Ruotsin ja Suomen on nöyrryttävä ja taivuttava kansainvälisiin lakeihin, niin tulee myös Israelin ja Arabivaltioiden taipua kansainvälisiin lakeihin, joilla niitä tullaan hallitsemaan. Huomaamme nykyään etteivät Israel ja Arabivaltiot yksin ole päättäjiä Lähi-Idän selkkauksessa, vaan lähimpiä pääneuvottelijoita ovat YK, USA ja EU. He taivuttavat osapuolet hyväksymään ratkaisuja, jotka ovat sopusoinnussa kansainvälisen sosialismin kanssa. Lähihistoriasta huomaamme, että vanhat liittoumat alkoivat muotoutua uudelleen, läntinen kommunismi luhistui, ydinsodan uhka päättyi ja maailmanyhteisö alkoi suuntautua kohti yhtenemistä. Tieteessä alettiin kiihtyvästi kokeilla materialismin ja henkisyyden yhtenäistämistä ja täysin uudenlaista todellisuusnäkemystä - maailma on yhdistymässä aivan kuten Raamatun lopunajan profetiat ovat ennustaneet. Ihmiskunta on luullut kokoamalla voimiansa pelastavansa tämän maapallon, vaikka todellisuudessa se on lähestymässä kiihtyvällä vauhdilla sitä hetkeä, jolloin seitsemännen enkelin puhaltaessa pasuunaan ei enää ole oleva aikaa!

Vaikka maapallon uhkakuvat ovat 2000 -luvulla perusteltua todellisuutta ja vaikka ihmiset kaikkialla pelkäävät mikä maanpiiriä kohtaa (Luuk.21:26), ei todellisuus ole kuitenkaan saanut ihmiskuntaa kääntymään sen Jumalan puoleen, joka on Raamatun välityksellä ennustanut näin tapahtuvan. Kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan käy Jumalan salaisuus täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille - Jumalan Pyhien varoitukset, joita he ovat sitkeän peräänantamattomasti julistaneet tulevat nyt toteutumaan ja kaikki ihmiset saavat sen nähdä. Ilmiö on täysin sama kuin Nooan päivinä ja josta Jeesus itse oli sanonut: "Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva." (Matt.24:37-39). Samalla tavalla kuin ihmiset Nooan päivinä väheksyivät tämän vanhurskaan saarnaajan sanomaa siitä, että jumalattomat tuhotaan (silloinen jumalaton maailma tuhottiin vedellä), väheksyvät tämän päivän jumalattomat jokaista todellista Jeesukseen uskovaa sekä tämän sanomaa koskien sitä, että Jeesus on tuleva takaisin tuomitsemaan tämän jumalattoman elämäntyylin. Samalla tavalla kuin Nooan aikana todelliset hurskaat pelastettiin (1 Moos.6:18), tullaan tekemään myös lopunajan suuressa seulonnassa - Jumalan Pyhät nostetaan Jeesusta vastaan yläilmoihin maailman käydessä kohti lopullista tuhoaan.

Jumalan salaisuus käy täytäntöön, eli jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova saa pelastuksen samalla tavalla kuin Nooan aikana hän sekä perhekuntansa, sillä Jumalan salaisuus on Apostoli Paavalin mukaan tämä: "Salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille: että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, (Ef.3:3-6). Jokainen joka uskoo Jeesukseen Kristukseen kuuluu siihen Jumalan perheeseen joka perii Uuden Jerusalemin ja koska millään ulkonaisella teolla ei ole merkitystä vaan ainoastaan sydämen uskolla, niin kaikki ovat tervetulleita vastaanottamaan evankeliumin Kristuksesta Jeesuksesta. Jumalan armo Hänen Pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa on siis ollut mahdollista vastaanottaa vaikka olisi kuulunut mihin kansaan tai kansanheimoon tahansa - Jumala on ollut kaikille täydellisen tasapuolinen ja siksi kukaan ei voi syyttää Häntä epäoikeudenmukaisuudesta. Samalla kun seitsemännen enkelin pasunaan puhallus merkitsee ajan loppumista, se merkitsee myös sitä, että evankeliumi Kristuksesta saavuttaa täyttymyksensä - taistelu sieluista on ohi ja Jumala on merkinnyt lopullisesti ne, jotka pääsevät Iankaikkisiin majoihin, Uuteen Jerusalemiin. Enää kenelläkään ei ole mahdollista tehdä parannusta ja päästä tuohon suureen Jumalan perheeseen - armon ovet ovat lopullisesti kiinni.

Johannes sai näyssään käskyn syödä enkelin kädessä olevan pienen kirjakäärön, aivan samalla tavalla kuin Hesekiel ennen häntä (Hes.2:8, 3:1). Kun Johannes söi pienen kirjakääröön hänen käskettiin sen jälkeen profetoida monista kansoista, kansanheimoista, kielistä sekä kuninkaista - hänen kauttansa annettiin viimeinen varoitus ihmiskunnalle. Hänen tuli julistaa armonaikaa, ennen kuin seitsemäs enkeli puhaltaisi pasunaansa, kirjakäärön sisältämää hyvää sanomaa eli evankeliumia Kristuksesta. Se maistui suussa makealta mutta vatsassa karvasteli - Sanan vastaanottaminen maistuu hyvälle, mutta sen välittämiseen liittyy aina suurta tuskaa (Ps.119:3, Jer.15:16, Jer.20:7-9). Johanneksen tehtäväksi tuli Sanan välittäminen, hän söi Sanan ja välitti sen eteenpäin - tiedon välittäminen ihmiskunnan kohtalosta saisi ankaraa vastustusta niiden taholta, jotka eivät tahtoisi alistua Jumalan tahdon alle. Kun ihminen tahtoo sydämestään julistaa vain Raamatullisia totuuksia, hän saa kokea samaa vastustusta ihmisten taholta ja samaa huolenpitoa Jumalan taholta kuin Apostoli Johannes sekä vanhan liiton profeetta Jeremia: "Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot. En ole minä istunut iloitsemassa ilonpitäjäin seurassa. Sinun kätesi tähden minä olen istunut yksinäni, sillä sinä olet täyttänyt minut vihallasi. Miksi kestää minun kipuni ainiaan ja haavani on paha eikä tahdo parantua? Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy. Sentähden, näin sanoo Herra: "Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä. Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan, ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja pelastan sinut, sanoo Herra. Minä pelastan sinut pahain käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista." (Jer.15:16-21). Jokainen joka julistaa vain ja ainoastaan Raamatun totuuksia, joutuu niiden ihmisten vainottaviksi jotka eivät tahdo alistua Jumalan täydellisen tahdon alle vaikka väittäisivätkin olevansa jopa Jumalan palvelijoita. Sutena lampaanvaatteissa sielunvihollinen hyökkää salakavalasti jumalattomien sekä ulkokultaisten uskonnollisten ihmisten kautta armottomasti niitä vastaan, jotka julistavat Taivaan Isän sydämeltä tulevia totuuksia, jotka usein, kuten aikoinaan Hesekielin kohdalla, sisältävät "valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa" (Hes.2:10). Vaikka ihmiset liian usein tahtovat kuulla vain julistajia, jotka heidän korvasyyhyynsä julistavat rauhaa vaikka rauhaa ei ole (Jer.6:14), tulee jokaisen todellisen Jeesukseen uskovan omia itselleen se opetus jonka Apostoli Paavali antoi Timoteukselle: "Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin." (2 Timm.4:1-4). Yksikään todellinen Jumalan Pyhä ei julista puolinaisia totuuksia, vaan koko totuuden - vaikka koko maailma kääntyisi tätä vastaan hän pitää kiinni Raamatun kokonaisilmoituksesta eikä lipsu siitä vähääkään!

Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Sanasta joka Jumalan suusta lähtee (5 Moos.8:3) ja siksi aito Jeesukseen uskova ei vain tutki Kirjoituksia, vaan ahmien syö Sanaa saaden siitä näin voimaa jokapäiväiseen elämäänsä. Sielunvihollinen on pyrkinyt aikojen saatossa vääristelemään Jumalan Kirjoitettua Sanaa, ja siinä se on valitettavan hyvin onnistunutkin - vallalla olevat kristilliset yhteisöt 2000-luvulla vääristävät Raamatun opetuksia sekä vähättelevät sen arvovaltaa vaikka he väittävät olevansa Jumalan asialla. Jokainen Jeesukseen uskova, joka perustaa uskonsa vain Raamatun opetuksiin joutuu väkisinkin vallalla olevan kristillisyyden säälimättömiin hampaisiin - uskonnollisuus vihaa aina Kirjoituksiin pitäytyvää elävää uskoa Kristukseen. Sana on makea syödä ja vatsassa se muuttuu karvaaksi, tämän ovat saaneet kokea lukemattomat aidot Jumalan Pyhät kautta historian aina näihin päiviin asti - tänä päivänä Raamattuun uskonsa pitäytyvä ajetaan ulos kristillisistä yhteisöistä, kirkkokunnista sekä herätysliikkeistä ja heitä vainotaan henkisesti jopa niin, että monet joutuvat vainon tähden eroon sukulaisistaan sekä ystävistään. Tämä on karua todellisuutta 2000-luvulla ja mitä lähemmäksi tulemme seitsemännen enkelin pasunaan puhallusta, sitä karvaammaksi muuttuu Sanan maku vatsassa kaikilla niillä, jotka tahtovat elää Jeesuksen ja Apostolien opetusten mukaisesti. Raamatun oppia pitää julistaa kokonaisuutena eikä siten, että sillä pyritään viihdyttämään ihmisiä. Kirjoitukset asettavat kuulijansa aina valinnan paikalle, eikä koskaan todellinen julistus kätke sisäänsä sitä mahdollisuutta, että ihminen ilman pyhitystä voisi saavuttaa kirkkauden saatikka, että ihminen jatkaessaan synnin tekemistä voisi päästä kerran Uuteen Jerusalemiin. Raamatun opetus parannuksen teosta, katumisesta, ristin kaidasta tiestä, uudestisyntymän välttämättömyydestä, itsehillinnästä, itsensä uhrautumisesta sekä aidosta lähimmäisenrakkaudesta joka ei etsi omaansa ei saa kaikkia kuulijoita ihastumaan sen sanomaan, koska ne jotka kieltäytyvät ottamasta tällaista sanomaa vastaan tahtovat elää elämäänsä itsekkäästi, mutta kuitenkin sitä on julistettava, sillä Totuus tekee vapaaksi (Joh.8:32). Samalla tavalla kuin Apostoli Paavaliin suhtauduttiin 2000 vuotta sitten niiden taholta, jotka olivat ihastuneita itsekkyyteen, samalla tavalla suhtaudutaan tänäkin päivänä jokaiseen todelliseen Sanan julistajaan, joka julistaa Raamatun sanomaa kokonaisuudessaan siitä mitään tinkimättä: "Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas." (Apt.24:24-25). Todellinen Jumalan Sanan julistus saa aina vastustusta niiden taholta, jotka eivät halua alistua Jumalan tahdon alle - jokaisen julistajan vatsassa Sana siis näin muuttuu karvaaksi.

Jokainen todellinen Sananjulistaja joutuu tulemaan osaksi Kirjoituksia ennen kuin voi julistaa uskottavasti - hänen tulee syödä Sanaa kuten Johannes joutui syömään pienen kirjakäärön. Hänen tulee itse elää Sana todeksi kohdallaan, ja se onnistuu vain sitä syömällä (Matt.4:4), vasta sitten hän voi julistaa Jumalan täydellistä tahtoa lähimmäisilleen tehokkaasti. Jumalan Pyhän Hengen voima laskeutuu sellaisen julistajan ylle, joka itse elää kuten Raamattuun on kirjoitettu ja väistyy niiden julistajien yltä, jotka valheellisesti kiskovat hyötyä joko rahallisesti tai saadakseen itselleen mainetta sekä kunniaa esiintymällä olevansa Jumalan asialla eivätkä kuitenkaan ole. Todellinen sydämen nöyryys voidaan saavuttaa vain Kirjoituksia ahmimalla eikä yksikään pintapuolisesti Raamattua tutkiva voi ikinä päästä Jumalan salaisuuksista täydellisesti perille sillä Korkein paljastaa salaisuuksiaan vain aidolle etsijälle. Leipäpapit sekä hyvin palkatut valtakristillisyyden julistajat eivät voi ikinä julistaa Jumalan Sanaa Pyhän Hengen voitelussa, sillä sananjulistajan työ on kutsumus eikä leipätyö, aivan kuten Apostoli Paavali opetti: "Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme." (2 Kor.2:17). Aidon sananjulistajan motiiviksi kelpaa vain puhdas rakkaus Kaikkivaltiaaseen Pyhään Jumalaan sekä Hänen Poikaansa - todellisen sananjulistajan motiivina on aina rakkaus Kristukseen, eikä hän ikinä hinnoittele saarnojaan saatikka vaadi esiintymisistään mitään korvausta. Vaikka Raamattu ilmoittaa selvästi, että sananjulistajan tulee saada toimenkuvastaan palkkansa (1 Kor.9:14,18), se ei saa koskaan perustua vaatimuksiin kuukausipalkasta saatikka esiintymisistä, vaan sen pitää perustua ulkopuolisten anteliaisuuteen - Raamattu ei missään opeta vaatimaan mitään mutta antamisen ilosta se puhuu paljonkin. Siitä erottaa aidon sekä epäaidon sananjulistajan - ne jotka tahtovat hyötyä taloudellisesti Jumalan palvelijan toimenkuvastaan ovat saatanan eivätkä Jumalan asialla. Sellaiset saarnamiehet, jotka tahtovat saada mainetta sekä kunniaa julistustyöstään ovat saaneet palkkansa ihmisiltä - Jeesuksen sanojen mukaan Jumala ei heitä palkitse mitenkään: "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa." (Matt.6:1-2). Sana tulee syödä, siitä täytyy tulla julistajan jokapäiväistä leipää ja täten Kristuksen kuva sananjulistajassa kirkastuu kirkastumistaan eikä sen seurauksena todellinen julistaja tahdo ikinä hyötyä sanomastaan rahallisesti saatikka saada osakseen ihmisten palvontaa - todellisen julistajan palkka on olla Herraa lähellä (Ps.73:28) ja siksi todellinen julistaja ei kumarra ihmisiä vaan Kaikkivaltiasta Jumalaa. Hän ei etsi ihmisten ystävyyttä - hän on Jumalan ystävä! Pappi tai saarnamies joka saarnaa vain saadakseen vakituisen kuukausipalkkansa tai jonkin rahasuorituksen esiintymisestään on vain näyttelijä matkalla helvettiin, eikä hän totisesti ole syönyt Sanaa, vaan ainoastaan tutkinut sitä pintapuolisesti saadakseen itselleen hyötyä sen julistamisesta. Aidon Jumalan palvelijan tulee syödä Sanaa, eli tulla siitä osalliseksi - vasta sitten hän on kykenevä kertomaan siitä muillekin.Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?