Ihmeitä tekevä Seurakunta

SAIRAAT PARANEVAT, KUOLLEET HERÄÄVÄT 

Olipa kerran "ateistinen", Jumalaa vihaava isä joka oli lapsensakin opettanut vihaamaan Jumalaa. Isä kuitenkin rakasti paljon lapsiaan. Lapset olivat riitaisia ja se usein pahoitti isän mieltä. Usein hän kokosi lapsensa yhteen ja kertoi heille, että heidän tulisi rakastaa toisiaan, mutta turhaan hän puhui...Tuntui siltä, että mitä enemmän hän puhui sitä enemmän lapset vihasivat toisiaan...

Eräänä päivänä isä sairastui. Lapset kokoontuivat sairasvuoteen ympärille ja vaikka lapset vihasivatkin toisiaan, he kuitenkin rakastivat kaikki syvästi isäänsä. Isän tila paheni pahenemistaan ja lapset joutuivat epätoivon valtaan. Kaikki toivoivat ihmeen tapahtuvan...

Pappi tuli tekemään "viimeisen voitelun" ja silloin eräs lapsista alkoi syyttävään sävyyn moittia pappia siitä, että miksi Jumala ei antanut ihmeen tapahtua jos Hän kerta oli olemassa ? Kerrankin lapsia yhdisti sama asia: viha Jumalaa kohtaan. Ihmeitä tekevä Jumala oli siis vain tarua, satua niin kuin he olivat aikaisemminkin uskoneet...Niin kuin isä oli heitä opettanut.

Kului monta kuukautta ja lapset huomasivat heillä olevan yhteistä paljon enemmän kuin he aikaisemmin olivat kuvitelleet. Yhteinen huoli isän voinnista ja viha Jumalaa kohtaan tuntui yhdistävän heitä ja yllättävää kyllä he alkoivat pitämään toistensa seurasta, alkoivat jopa nauttimaan siitä. Kuolevan isän opetukset rakkaudestakin alkoivat saamaan heidän keskuudessaan uutta merkitystä. Niin, itse asiassa, mitä syytä heillä olisikaan vihata toisiaan...

Isä ei parantunut vaan kuoli. Ihmettä ei tapahtunut. Hautajaisissa lapset vuodattivat kyyneleitä ja yhteinen suru tuntui yhdistävän heitä. Kädestä toisiaan pitäen he saattoivat isänsä viimeiseen lepoon. He huomasivat rakastavansa toisiansa. Isän testamenttia tutkiessaan he löysivät kirjeen, jossa luki;

Rakkaat lapseni...

Olen surun murtama, sillä rakastan teitä jokaista ja toivoisin, että sama rakkaus joka minulla on teitä kohtaan, olisi myöskin teillä toinen toistanne kohtaan. Olen pyrkinyt elämään moitteettoman elämän enkä ole koskaan tarvinnut Jumalaa. Jumala on vain ihmisten keksimä satuolento, vain heikkojen luoma haavekuva...

Kuitenkin, kun olen katsonut teitä olen joutunut myöntämään itselleni, että jokin on mennyt kasvatuksessani vikaan. Toivoisin ihmeen tapahtuvan, että te joku päivä rakastaisitte toisianne. Jos Jumala olisi olemassa, niin tuo ihme todella tapahtuisi.

Näin eräänä yönä unen ja siinä te rakastitte toisianne. Uni oli kummallinen, siinä oli Jumalakin. Jos te siis joku päivä rakastatte toisianne, niin se on merkki Jumalan olemassaolosta....Voi, kuinka toivoisinkaan, että Jumala olisi olemassa ja tekisi keskuudessanne ihmeen... 

Rakkaudella: Kuoleva isänne

Isän kuolema ja kirje johdattivat lapset Jumalan luokse ja toistensa yhteyteen. Kyyneleet poskilla vuotaen lapset ymmärsivät ihmeen, joka oli heidän keskuudessaan tapahtunut. Vaikka isä oli kuollut oli hänen toiveensa kuitenkin toteutunut. Jumala siis sittenkin oli olemassa...

Ihmeitä tekevä Jumala! Onko sitä ja jos niin missä? Edellä kirjoitettu esimerkkikertomus opettaa meille, että siellä missä emme ikinä uskoisi Jumalan olevan ja tekevän ihmeitään, siellä Hän on!

Jumala elää ja voi hyvin! Se on todellisuutta, hyväksyimme sitä tai emme! Mutta voimmeko me hyvin? Tarvitsemmeko me Jumalaa ja Hänen ihmeitään? Tarvitsetko sinä elämässäsi Jumalan ihmeitä vai oletko niin kuin esimerkkikertomuksemme mies, jolla oli vain yksi toive ja joka ei uskonut Jumalaan, mutta kuitenkin Jumala armossaan täytti tuon epäilijän toiveen? Oletko sinä kuin tuo esimerkkikertomuksemme mies, joka tarvitsi elämässään ihmettä ja tätä kautta Jumalaa, mutta joka ei kuitenkaan ymmärtänyt sitä tosiasiaa, että vain Jumala voi tehdä rakkaudellisen ihmeen ja että Hän tekee sen mielellään? Tekeekö Jumala siis sinunkin elämässäsi ihmeitä, vaikka et niitä näe ja vaikka et usko niihin?

Herättääkö Jumala tänä päivänä kuolleita ja parantaako Hän sairaita? Uudesti- synnyttääkö Jumala tänä päivänä ihmisiä rakkauden valtakuntansa perillisiksi ja täyttääkö Hän ihmisiä Hänen rakkaudellaan rakastamaan lähimmäistään? Onko Jumala missään vaiheessa luvannut tehdä ihmeitä? Haluaako Hän edes tehdä ihmeitä vajavaisten ihmisten keskuudessa? Uskotko sinä ihmeisiin ja jos uskot, niin miksi? Uskotko edes ylipäätänsä Jumalan olemassaoloon? Niin, mihin sinä oikein uskot...

Raamattu kertoo meille, että suurin ihme on uudestisyntyminen Jumalan lapseksi ( Luuk.10:20). Entä sen jälkeen? Loppuvatko ihmeet Jumalan lapsen kohdalla siihen?

Oletko sinä Jumalan lapsi ja haluaisit kokea elämässäsi ihmeitä? Oletko sairas ja haluaisit parantua? Uskotko että Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen nimessä voit parantua? Jos uskot, niin miksi uskot? Pystytkö perustelemaan oppisi Raamatulla? Uskotko siis oikeasti, vai onko niin että haluat vain uskoa?

Käsittelemme tässä luvussa sairaiden parantumista ja kuolleiden heräämistä Hänen nimessään, siitä yksinkertaisesta syystä, koska tänä päivänä on paljon sairautta ja kautta koko maailman ihmiset, jotka sanovat olevansa Jeesuksen opetuslapsia, rukoilevat Jumalaa parantamaan sairaita ja herättämään kuolleita. Miksi Jeesuksen opetuslapset rukoilevat Jumalaa parantamaan sairaita ja herättämään kuolleita? Tai miksi heidän pitäisi näin tehdä? Miksi ihmeitä tapahtuu niin vähän, vaikka kautta koko maailman kristityt rukoilevat Jumalaa tekemään ihmeitä? Niin...miksi?

Jeesus käski opetuslapsiaan, siis myös sinua ja minua julistamaan evankeliumia! Hän käski julistamaan 100 %:sta tietoa siitä, että Hän on Jumalan Karitsa, joka tuli ottamaan pois maailman synnit ja tätä kautta sairaudet, ja että jokainen, joka uskoisi tämän tosiasian, voisi tulla Jumalan lapseksi ja tätä kautta myöskin ruumiillisesti terveeksi.

Jeesus antoi opetuslapsilleen vallan / käskyn parantaa Hänen nimissään sairaita ja herättää kuolleita. Hän sanoi, että tämä olisi merkki kaikkien niiden kohdalla, jotka todella uskovat Häneen. Ihmeet ja merkit tulisivat olemaan ihmisille todistus siitä, että Hän on meidät lähettänyt, Mark.16:17-18"Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." / Matt.10:8" Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia".

Eivätkö tämän päivän monet saarnamiehet sitten usko Jeesukseen, koska heidän käsiensä kautta sairaat eivät parane saatikka kuolleet herää? Eivät! Jos he todella uskoisivat, niin kuin he väittävät uskovansa, sairaat paranisivat ja kuolleet heräisivät ja ihmeitä Jeesuksen nimessä tapahtuisi!

100 % evankeliumi! SITÄ JEESUS KÄSKI MEIDÄT JULISTAMAAN. Meille ei ole annettu mitään valtaa julistaa tai tehdä muuta kuin mitä Jeesus käski meidät tekemään! Saarnatkaa evankeliumia, parantakaa sairaita ja herättäkää kuolleita on käsky, jota meidän tulee Jumalan lapsina totella. Se on käsky ja sellaisena se tulee säilymään aina siihen päivään asti, kunnes Herramme Jeesus Kristus tulee noutamaan omiansa Häntä vastaan yläilmoihin.

Jokaisen todellisen saarnamiehen ja naisen, jokaisen todellisen Jeesuksen opetuslapsen tulee julistaa 100 %:sta Raamatullista totuutta, täydellistä evankeliumia, mitään siihen lisäämättä tai mitään siitä pois ottamatta! Jos tänä päivänä saarnamiehet julistaisivat Raamatun 100 %:sta sanomaa, olisi varmaa, että herätys olisi täällä, sillä ihmeet ja merkit tulisivat silloin olemaan osoitus tälle pimeälle ajalle jossa elämme, että Jumala on olemassa, eikä Hän ole unohtanut ihmiskuntaa omaan kurjuuteensa. Ihmeet ovat merkki siitä, että Jumala Jeesuksessa Kristuksessa on meidän sanomamme takana...

Ihmeet ja merkit saivat ihmiset kiinnostumaan aikoinaan Jeesuksesta ja sitä kautta Hänen sanomastaan sekä saivat monet nöyrät ihmiset uskomaan, että Jumala oli todellakin lähettänyt Jeesuksen, koska juuri ihmeillä Jumala todisti Pojastaan, ( Matt.21:15 / 24:24 / Mark.13:22 ), Apt.2:22"Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte".

Jumalan todelliset lapset ovat aina saaneet olla välikappaleina Hänen ihmeissään ja se on ollut todistus ihmisille TODELLISESTA USKOSTA, Hebr.2:4" kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

Apostoli Paavali kerskaa kirjeessään Roomalaisille, että Jumala on ollut hänen kanssaan, koska on tapahtunut ihmeitä, Room.15:17-19"Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa; sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla".

Jumalan tekemät ihmeet ovat aina kuuluneet todellisten Jumalan palvelijoiden elämään ( Apt.2:43 / 4:16 / 22; / 5:12 / 14:3 / 15:12 / 6:8 / 2 Kor.12:12 jne). Jos ne ovat kuuluneet menneisyydessä, niin miksi ei nyt, koska emmekö juuri nyt elä Pyhän Hengen "aikakautta". Pyhä Henki vuodatettiin helluntaipäivänä aina lopun aikoihin asti! On vain yksi Hengen vuodatuksen aika ja se on Kristuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välillä ELI NYT! Vai onko Jeesus jo tullut...

Silloin kun Jumalan Pyhä Henki otetaan maan päältä pois, on kenenkään enää turha saarnata evankeliumia saatikka parantumista Jeesuksen nimessä. Selvä osoitus siitä, että elämme vielä Pyhän Hengen aikakautta on se, että ihmiset tulevat synnintuntoon ja tätä kautta elävään uskoon. Vain onko niin, että kaikki suuret herätykset ajassa jossa elämme ovatkin vain valhetta? Onko niin, että jokainen, joka väittää olevansa uudestisyntynyt ajassa jossa elämme, on vain näyttelijä matkalla helvettiin...

Ne, jotka saarnaavat, että ihmeet eivät kuulu tähän aikaan, voisivat lopettaa saarnaamisensa kokonaan, koska jos emme nyt elä enää Pyhän Hengen vuodatuksen aikaa, niin yksikään saarna ei ole tarpeellinen, jokainen "Missio" on vain turhuutta sekä jokainen hengellinen tilaisuus vain hehkuttelua helvetin liekeissä...

Ilman Jumalan Pyhän Hengen vaikutusta ei kukaan voi tulla uskoon eli- uudestisyntyä Jumalan lapseksi (Joh.16:7-11) ja siksi uskoon tulleiden määrä ajassamme on selvin osoitus siitä, että Pyhän Hengen vuodatus ei ole ohi! Taivaallinen Isämme tarkoitti tämän ajan, jossa me nyt elämme, olevan kaikista aikakausista ihmeellisin, koska tämä on Pyhän Hengen toiminta-aikaa. Elämme nyt aikaa, jossa Pyhä Henki on vuodatettu kaiken lihan päälle. Elämme aikaa, jossa Hengen yhdeksän lahjaa - mukaan lukien uskon, parantamisen ja ihmeitten tekemisen lahjat - jaetaan Pyhän Hengen ohjaamina Jeesukseen uskoville, Apt.2:17"Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle".

Jumala on rakastava Isä kaikkia lapsiaan kohtaan ja siksi Hän haluaa usein ihmeittensä kautta lievittää maailman hätää ja tuskaa ja tätä kautta olla johdattamassa ihmisiä Hänen yhteyteensä. Jeesus Kristus, Jumalan Poika noustuaan taivaisiin Isänsä tykö, lähetti Puolustajan, Pyhän Hengen juuri tähän aikaan, jotta me saisimme kokea tuulahduksia taivaasta. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa tänä päivänä lohduttaen ja ohjaten meitä matkallamme kohti luvattua maata. IHMEET KUULUVAT TÄHÄN AIKAAN, sillä Jumala tietää, kuinka me ihmisinä kaipaamme Hänen ihmeitään ja juuri siksi Jeesus lähtiessään Isän luokse taivaaseen lupasi lähettää opetuslapsilleen (meille) Puolustajan, Pyhän Hengen, Luuk.13:12-17"Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi", ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä." Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?" Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki".

Jeesus paransi "lihansa päivinä" kaikki, jotka tulivat Hänen luoksensa pyytäen paranemista. Hän teki ihmeitä! Jeesus kuitenkin sanoi, että me Hänen opetuslapsinaan tekisimme vielä suurempia ihmeitä kuin Hän oli tehnyt lihansa päivinä. Jeesus sanoi myöskin, että meille on hyväksi, että Hän menee Isän tykö, koska Hän lähettäisi Pyhän Hengen meidän kanssamme vaikuttamaan meissä todellista uskoa saarnata VOITOKASTA EVANKELIUMIA, jonka seurauksena sairaat tulisivat paranemaan ja kuolleet heräämään (Joh.16:7). Jos ihmeet kuuluivat vain Jeesuksen aikaan, niin miksi Jeesus sitten sanoi, että Hänen opetuslapsilleen (kaikille uudestisyntyneille) oli hyväksi, että Hän menee Isän tykö? Mitä hyvää siinä olisi voinut olla, että ihmeet olisivat loppuneet?

Jeesuksen puhe opetuslapsilleen on SELVIN RAAMATUN OSOITUS SIITÄ, ETTÄ IHMEET KUULUVAT TÄHÄN PYHÄN HENGEN VUODATUKSEN AIKAAN, Joh.14:12-17 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva".

Miksi tänä päivänä sitten tapahtuu niin vähän ihmeitä, jos ihmeet kuuluvat todellisen Jumalan lapsen elämään, kysyy moni epäuskoinen ihminen ihmetellen? Suurin syy on ollut Raamatun väärä opetus! Jos saarnamiehet, sen sijaan, että kehottavat ihmisiä vain sokeasti uskomaan ja näin ollen sortuvat vain pumppaamaan inhimillisin keinoin uskoa kuulijoihinsa, joka ei voi koskaan onnistua, opettaisivat Raamatun selkeää oppia siitä, että Jeesus kuollessaan ristillä kantoi myös ruumiilliset sairautemme, ja että Pyhä Henki vuodatettiin ihmeitä tekeväksi voimaksi tähän aikaan, niin sairaita kyllä paranisi ja ihmeitä tapahtuisi. Raamattu opettaa meille, että vain Jumalan Sana / Raamattu ja sen kautta ojentautuminen voi vaikuttaa kuulijassa (Raamatun lukijassa) todellista uskoa, Room.10:13-17" Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?" Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta".

Maailma on täynnä saarnamiehiä, jotka julistavat Jumalan ihmeitä. Paljon järjestetään vuosittain maassamme tilaisuuksia, jonne ihmiset tulevat kokemaan parantumisen jostakin / joistakin sairauksista. On hurmoksellisuutta ja jos jonkin näköistä toimintaa hengellisissä tilaisuuksissa, mutta vain harvoin todellista sairaiden parantumista tapahtuu.

Nuo julistajat, jotka kehuvat itsellään olevan "parantamisen armolahjan" käyttävät saarnoissaan usein mielivaltaisesti korkeintaan muutamaa Raamatun jaetta perustelemaan heidän käsitystään Jumalasta, joka tekee ihmeitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tällainen julistus saa harvoin kuulijoita vakuuttuneeksi Jumalan ihmeitä tekevästä voimasta ja siksi VALTAOSA kuulijoista lähtee tällaisista tilaisuuksista pois entistä pettyneempänä. Sen sijaan, että nämä julistajat olisivat pystyneet auttamaan ketään, he ovat vain lisänneet taakkaa jo valmiiksi taakoitettujen hennoille harteille...

Jos he olisivat todellisia opettajia, todellisia Jumalan valtakunnan uutisten julistajia, he uhraisivat jokaisessa pitämässään evankelioimis / parantumiskokouksessa aikaa opettamiseen ja perustelisivat Raamatulla sen tosiasian, että Jeesuksen nimessä sairaiden parantuminen on todellisuutta, ja silloin ihmeitä varmasti tapahtuisi. Jumalan Sana, jota tällöin julistettaisiin, vaikuttaisi kuulijoissa todellista uskoa ja saisi ihmiset näin ollen vastaanottamaan parantumisen, jota ei voi kukaan saavuttaa, jos ei usko Jeesuksen Golgatan työhön, jossa Hän kantoi syntimme ja sairautemme ristinpuulle. Sen sijaan, nämä tällaiset naurettavat saarnamiehet, joilla ei useinkaan ole todellista tietoa Raamatusta, ja jotka eivät usein itsekään usko siihen mitä julistavat, sortuvat kaikkeen naurettavaan hurmoksellisuuteen, joka ei voi ketään auttaa, saatikka parantaa. Tällaiset saarnamiehet ja naiset ovat suurin vastustus Jumalan tahdon toteutumiselle eli Pyhän Hengen vaikutukselle ajassa jossa elämme. Parantamisenlahjoilla varustetut (näin he ainakin itse usein kehuskelevat itseään) saarnamiehet ja naiset julistaessaan sairaiden parantumista, ei Raamatun opetuksen perusteella vaan itse keksimillään naurettavilla legendoilla, ovat todellisuudessa suurimpia syyllisiä siihen, miksi niin vähän sairaita paranee! Jos he olisivat hiljaa eivätkä tyrkyttäisi itseänsä joka tilaisuuteen, olisivat he silloin varmasti enemmän Jumalan tahdossa kuin nyt...

Itseänsä täynnä olevat, ahneet sudet lammasten vaatteissa esiintyvät puhujankorokkeilla vaatien kansaa uskomaan Jumalan ihmeisiin, vaikka eivät itsekään niin tee. Näiden julistajien Raamatun tuntemus on usein lähes nolla-asteella ja julistustaan he pystyvät harvoin Raamatulla perustelemaan. Aikansa nämä tällaiset naurettavat huijarit viettävät jossakin muualla, kuin Raamattuansa tutkien ja se valitettavasti näkyy ja kuuluu...

Vain Jumalan Sanan kuuleminen ja sanoman vastaanottaminen voi synnyttää todellista uskoa! Sitä ei voi pumpata inhimillisin keinoin, vaikka sitä niin paljon ajassa jossa nyt elämme, yritetäänkin tehdä. VAIN JUMALAN SANA VOI SYNNYTTÄÄ ELÄVÄÄ USKOA! Siksi sitä tulee julistaa ja sitä tulee jokaisen saarnamiehen ja naisen ahkerasti tutkia. Vain tietämällä, että Jumala lupaa ja tahtoo parantaa kaikki sairaat voi epävarmuus poistua ja tilalle astua elävä usko! Vasta silloin, kun tiedämme, että Jumala tahtoo ja pystyy parantamaan meidät voimme todella uskoa!

Jeesus sanoi, Joh.8:32"..te tulette tuntemaan Totuuden, ja Totuus on tekevä teidät vapaiksi" . Vain tietämällä, että Raamatussa Jumala lupaa parantaa meidät, voimme todellakin kokea todeksi sairaiden parantumisen, emme koskaan sitä ennen! Vain tietämällä totuuden, joka löytyy Raamatusta, voimme tulla vapaiksi. Vapaiksi kaikista sairauksistamme ja vaivoistamme! Emme koskaan sitä ennen...

Vain Sanan tutkiminen ja sen vastaanottaminen voi synnyttää elävää uskoa! Jumalan Sana synnyttää elävää uskoa kaikkialla siellä missä sitä julistetaan. Missä Jumalan Sanaa julistetaan puhtaasti, puhdistettuna kaikesta ihmisopetuksesta, voi Sanan kautta Jumala parantaa sairaita ja herättää kuolleita, Ps.107:20"Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta".

Vain siellä, missä katsotaan uskossa Jeesukseen Kristukseen voi sairaiden parantuminen ja kuolleiden herääminen olla ihanaa arkipäivää. Vain katsomalla Kristukseen, niin kuin aikoinaan Israelin kansa katsomalla käärmeeseen parantui ( 4 Moos.21:9 / Joh.3:14), voimme me, lailla Israelin kansan kokea tuulahduksen Jumalan taivaasta. Mutta me emme koskaan katso Kristukseen, jollei Jumalan Sanan ihanat lupaukset ole täyttäneet sydäntämme, sillä vain Jumalan Sana synnyttää elävää uskoa...

Vasta silloin, kun rukoillaan sairaiden puolesta ja lisätään loppuun; "se on Sinun tahtosi", voimme kokea Jumalan ihmeitä. Liian moni lisää rukouksensa perään; "jos se on Sinun tahtosi", eikä ymmärrä, että se on aivan sama kuin maanviljelijä odottaisi satoa sieltä, minne ei ole kylvänyt. Usko kylvää siemenen ja tuloksena siitä ovat aina Jumalan ihmeet! Ilman uskoa on mahdotonta odottaa mitään ja usko tulee vain Jumalan Sanasta, Hebr.11:6"Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät".

Tämän päivän saarnamiesten tulisi ottaa mallia apostoleista, jotka ymmärsivät Kirjoitusten tutkimisen tärkeyden ja sen julistamisen. Ei mikään saa viedä katsettamme, jos Jumala on meidät valinnut saarnaajiksi ja evankelistoiksi, pois Raamatusta. Sitä enemmän meidän tulee tutkia Kirjoituksia, mitä enemmän joudumme olemaan esillä! Sitä enemmän meidän tulee pystyä perustelemaan julistuksemme Jumalan Sanalla (Raamatulla) mitä enemmän joudumme julistamaan. Mitä enemmän Jumala meitä käyttää, sitä innokkaammin meidän tulee uhrata aikaamme Hänen Sanansa perinpohjaiseen tutkimiseen, Apt.6:2-4"Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa".

Uskotko sinä, että Jeesuksen nimessä sairaat paranevat ja kuolleet heräävät? Jos et usko, niin luettuasi tämän luvun uskot! Uskot siitä yksinkertaisesta syystä, että tulen näyttämään sinulle Raamatusta selkeän opetuksen siitä, että Jeesus kantoi syntimme lisäksi myöskin sairautemme. En pumppaa sinuun uskoa jota en voi Raamatulla perustella. Näytän sinulle vain Raamatun paikkoja ja Jumalan Sana tulee vaikuttamaan sinussa uskoa Häneen, joka voi ja haluaa parantaa sinut kaikista sairauksistasi!

Onko sinulla syöpä? Onko lääkäri antanut sinulle ennusteessaan vain vähän elinaikaa? Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Jos olet, niin sinä parannut, jos otat vain uskossa vastaan Jumalan Sanan lupaukset! Tämän luvun luettuasi SINÄ KYLLÄ USKOT!

Oletko saarnamies / evankelista? Haluaisitko, että Jumala Jeesuksessa Kristuksessa parantaisi kauttasi sairaita ja herättäisi kuolleita? Jos haluat, niin lue mitä minulla on sinulle kerrottavaa! LUE JA YMMÄRRÄT, ETTÄ VAIN JUMALAN JULISTETTU SANA VOI VAIKUTTAA ELÄVÄÄ USKOA! Ethän siis koskaan enää sorru itse tekemään jotakin sellaista, mihin vain Jumala Sanansa kautta pystyy...

On merkille pantavaa, että Raamatussa mainitsemat todelliset Jumalan pyhät eivät useinkaan kuolleet mihinkään sairauteen, vaan vanhuuteen! Tai sitten nämä edesmenneet Jumalan pyhät yksinkertaisesti tapettiin. Esim. Mooses, joka kuoli vanhana, ei kärsinyt mistään vakavasta sairaudesta, vaan yksinkertaisesti nukahti pois, 5 Moos.34:7"Ja Mooses oli kuollessaan sadan kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut". ( kts.poikkeustapaukset, joissa sairaus johti kuolemaan: 1 Moos.48:1 / 2 Kun.13:14 / 20 / Apt.9:36-37).

Raamattu kertoo meille myöskin ihmisistä, jotka eivät palvelleet Israelin Jumalaa ja mitä he joutuivat kokemaan usein kuolinvuoteellaan. Esim. kuningas Jooas joutui kärsimään sairauksista ennen kuin hänet tapettiin, 2 Aik.24:25"Kun he sitten lähtivät häntä ahdistamasta - ja hän jäi heidän lähtiessään hyvin sairaaksi - tekivät hänen palvelijansa salaliiton häntä vastaan pappi Joojadan pojan murhan tähden ja tappoivat hänet hänen vuoteeseensa; ja niin hän kuoli. Ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin; kuitenkaan ei häntä haudattu kuningasten hautoihin". (kts. myös: 1 Kun.14:1-18 / 2 Aik.21:5-6 / 12-15 / 18-19 / Ps.106:14-15 / Val.1:3-5 / 12-13 / 5:16-17 / Apt.12:20-24 ).

Voimme lukea Vanhasta Testamentista, että Jumala antoi ihmiselle valinnanmahdollisuuden, palvella joko Häntä tai sitten elää itsekkäästi unohtaen Hänen olemassaolonsa. Seuraukset Jumalan tahdon vastustamisesta, tulisivat näkymään jo täällä ajallisessa ajassa, 5 Moos.28:1-68""Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä.

Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla.

Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat.

Siunattu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi.

Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi....

Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut.

Kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu olet kedolla.

Kirottu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi.

Kirottu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä, kirotut sinun raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. Kirottu olet tullessasi ja kirottu olet lähtiessäsi. Herra lähettää sinun sekaasi kirousta, hämminkiä ja uhkaa, mihin tahansa ryhdyt, kunnes äkisti tuhoudut ja hukut töittesi pahuuden tähden, kun olet minut hyljännyt. Herra antaa ruttotaudin tarttua sinuun, kunnes se sukupuuttoon hävittää sinut siitä maasta, jota menet ottamaan omaksesi. Herra lyö sinua hivutustaudilla, kuumeella, poltteella ja tulehduksella, kuivuudella, nokitähkillä ja viljan ruosteella, ja ne vainoavat sinua, kunnes menehdyt... Herra lyö sinua Egyptin paiseilla ja ajoksilla, ihottumalla ja ruvella, joista et parannu.

Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella.

...Ja sinä tulet hulluksi siitä, mitä sinun silmäsi näkevät.

Herra lyö sinuun, sinun polviisi ja pohkeisiisi, pahoja paiseita, joista et parannu, kantapäästä kiireeseen asti....Kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi, vainoavat sinua ja saavuttavat sinut, kunnes tuhoudut, koska et kuullut Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä noudattanut hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka hän on sinulle antanut....Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi,

niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun.

Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut... ...Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot: 'Jospa olisi ilta!' ja illalla sanot: 'Jospa olisi aamu!' - sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi...".

Jumala on aina luvannut pitää omistaan huolen. Hän on aina luvannut varjella omiansa...myöskin sairauksilta. Syöpä tai mikä muu tahansa vakava kuolemaan johtava sairaus ei kuulu Jumalan lapselle. Jumala ei lyö lapsiaan sairauksilla, jumalattomia kylläkin (ja silloinkin sen tekee saatana). Raamatullinen tosiasia on, että sairaudet jotka johtavat kuolemaan, eivät kuulu Jumalan kansalle!

Uudessa Testamentissa Paavali kirjoittaa Korintolaisille mitä tapahtuu, kun laiminlyö Jumalan tahtoa. Paavali kirjoittaa heille, miksi heidän keskuudessaan oli niin paljon sairautta. Tällä kertaa syynä oli monien kohdalla se, että monet Korintolaiset nauttivat väärin Jeesuksen asettamaa ehtoollista, 1 Kor.11:30 "..Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois".

Jokainen, joka on Jumalan lapsi voi vapautua sairaudesta joka johtaa kuolemaan. Yksikään sairaus ei ole Jumalan lapsen kohdalla Jumalan lähettämä koettelemus, niin kuin jotkut harhaanjohtavasti väittävät ja opettavat. Jos sairaus Jumalan lapsen kohdalla olisi Jumalan lähettämä koettelemus, miksi uskovaiset sitten haluavat päästä siitä eroon?

Jotkut opettavat, että sairaus Jumalan lapsen kohdalla on vain Jumalan keino pitää lapsensa nöyränä ja täten varjella hänet pysymään "kaidalla tiellä". Jos asia on näin, niin miksi kaikki haluavat päästä tästä Jumalan "siunauksesta" irti. Jos kerta sairaus on Jumalan lähettävä keino pitää lapsensa erossa synnistä, niin eikö Jumalan kansan silloin tulisi rukoilla enemmän sairauksia eikä suinkaan sairauksista paranemista?

Jotkut opettavat, että Jumala on sairauden aiheuttaja ja että Hän haluaa joidenkin palvelijoidensa olevan sairaita. Jos Jumala todella tahtoisi, että Hänen palvelijansa olisivat sairaita, niin silloin jokainen lääkäri on lainrikkoja, jokainen sairaanhoitaja uhmaa Kaikkivaltiasta ja jokainen sairaala on kapinan pesä sen sijaan, että olisi armon paikka. Jos Jumala haluaa jonkun olevan sairas, niin silloin on synti, että tämä edes tahtoo tulla terveeksi, koska meidän tulee rakastaa Jumalan tahtoa, mikä tahansa se sitten onkin.

Jotkut opettavat, että ihminen voi kirkastaa Jumalaa enemmän pysymällä sairaana. Jos näin olisi, niin silloin itse Jumalan Poika Jeesus Kristus olisi riistänyt Isältään tuon kunnian, sillä Hän paransi kaikki hänen luoksensa tulleet. Samoin tekivät apostoli Paavali, Pietari ja Stefanus, puhumattakaan muista Jumalan pyhistä.

Jumala ei halua, että Hänen lapsensa olisi sairas! Raamattu ei opeta meitä, että voisimme kirkastaa Jumalaamme sairauksillamme, vaan päinvastoin. Raamattu opettaa meille, että Jumala on rakkaus, eikä hän halua kenellekään mitään pahaa, vähiten omille lapsilleen. Syy Jumalan lapsen kohdalla koskien sairautta on usein tietämättömyys Jumalan tahdosta. Jumala ei halua kenenkään Hänen omansa kärsivän sairaudesta siitä yksinkertaisesta syystä, että Hän rakastaa meitä ja haluaa parastamme!

Kuolemaan johtava sairaus on usein synnin syytä, sillä suurin synti on olla erossa Jumalasta ja Hänen tahdostaan! Kyllä, luit aivan oikein! Annathan minun hieman valaista sinulle näkemystäni. Raamattu opettaa meille, että meidän tulee etsiä Jumalaa kaikesta sydämestämme ( 5 Moos.4:29 / Matt.6:33). Jos me laiminlyömme Jumalan Sanan tutkimisen, niin voimmeko väittää silloin, että etsimme Jumalaa kaikesta sydämestämme?

Sairaus on usein synnin syytä, sillä suurin synti on olla erossa Jumalasta ja Hänen tahdostaan! Raamattu pitää erossa synnistä ja synti pitää erossa Raamatusta! Jokainen, joka on todellinen Jeesuksen opetuslapsi haluaa tietää enemmän Jumalasta. Jokainen, joka on todellisesti uudestisyntynyt haluaa viettää aikaansa Mestarinsa jalkojen juuressa kuunnellen Hänen opetuksiaan. Hänen opetuksistansa voimme lukea vain Raamatusta! Ei kukaan, joka ei halua tietää Jumalan täydellistä tahtoa voi olla Hänen todellinen palvelijansa!

Jos me emme Jumalan kansana tiedä, että Jumala tahtoo ja pystyy parantamaan meidät sairauksistamme, on se usein osoitus synnistä, eli siitä, että emme halua elää Jumalan yhteydessä tutkimalla Hänen Kirjoituksiaan. Sillä suurin synti on olla erossa Jumalasta. On syytä tässä yhteydessä jälleen muistaa, että Jumalan yhteydessä voimme elää vain vain ottamalla selvää Hänen tahdostaan. Hänen tahdostaan tiedämme vain lukemalla ahkerasti Raamattua.

Tutkimalla ahkerasti Raamattua parannumme sairauksistamme, (me kyllä kuolemme joskus, jos ei Jeesus tule sitä ennen, enkä siis väitä, että voisimme elää "tässä ruumiissamme" ikuisesti) koska löydämme kaikki ne ihanat lupaukset, jotka koskevat meitä, Hänen kansaansa, joissa Jumala lupaa parantaa meidät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tutkimalla ahkerasti Raamattua ymmärrämme, että Jeesus Kristus kantoi syntiemme lisäksi myöskin sairautemme. Tutkimalla Raamattua me parannumme Hänen nimessään, koska Jumalan Sana vaikuttaa todellisen uskon ja tätä kautta olemme myös väkeviä aseita 100 %:sen evankeliumin eteenpäin viemisessä parantaen sairaita ja herättäen kuolleita Hänen nimessään.

Jos me kärsimme monista sairauksista, on se usein (ei aina) osoitus vain siitä, ettei meitä kiinnosta tietää Jumalan tahtoa, eli emme halua elää Jumalan tahdossa ja siksi elämme synnissä, sillä synti pitää meidät erossa Raamatusta ja tätä kautta todellisesta tiedosta koskien sairaiden parantumista ja muitakin Jumalan ihmeitä (välinpitämättömyys Jumalan Sanaa kohtaan on synti, sillä meidän tulee rakastaa Jumalaamme kaikesta sydämestämme ja sielustamme 5 Moos.6:5).

Raamattu kehottaa meitä etsimään alati Jumalan Pyhiä kasvoja ja tätä kautta tulemme vapaiksi, niin synnistä kuin sairauksistammekin, Snl.2:1-11"Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon - niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta,silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville, niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien. Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden - hyvyyden tien kaiken; sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi, taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut".

Jos me tiedämme, että Jumala tahtoo ja pystyy parantamaan meidät Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, emmekä kuitenkaan parane sairaudesta joka johtaa kuolemaan, on se usein osoitus epäuskon synnistä. Epäusko Jumalan lupauksiin on syntiä (Hebr.11:6), sillä ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle! ( Aina ei kuitenkaan ole kysymys epäuskosta, vaan yksinkertaisesti siitä, että Jumala sairauden kautta on päättänyt lopettaa vaelluksemme täällä ajallisessa ajassa, sillä kuolihan Jaakobkin sairauteen, samoin Elisa ja Tabita, kts. 1 Moos.48:1 / 2 Kun.13:14 / 20 / Apt.9:36-37 ).

Raamattu kertoo meille tapahtumasta, jossa sokea mies oli erään portin pielessä ja opetuslapset kysyivät Jeesukselta, oliko tuo mies tehnyt syntiä. Jeesus vastasi kieltävästi. Monet perustelevat tuolla Raamatunpaikalla, ettei synti (Jumalan tahdon vastainen elämäntapa) ole syynä sairauksiin. On tässä yhteydessä kuitenkin muistettava, että tuo mies oli syntynyt sokeana, eikä siis näin ollen voida puhua sairaudesta, vaan enemminkin "syntymä-viasta".

Nämä tällaiset Sanan vääristäjät eivät ymmärrä, että syntiä on myöskin olla tietämätön Hänen tahdostaan, sillä sanoihan Jeesus, että jokainen etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan (Matt.7:8). Jos joku ei ole tullut tietoiseksi siitä, että Jumala Jeesuksen kautta haluaa parantaa sairautemme, on se osoitus usein siitä, ettei tällainen ihminen ole todellisuudessa edes halunnut etsiä Jumalan kasvoja ja sitä kautta on syntinen. Raamattu kehottaa meitä etsimään Jumalan kasvoja ja Hänen tahtoaan, jos emme näin tee, olemme Jumalan vastustajia eli- syntisiä...

On toki paljon nöyriä, Jumalalle otollisia ihmisiä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta tietää Hänen täydellistä tahtoaan Hänen Sanastaan (kuten luultavasti sokea mies Jeesuksen aikana portinpielessä, sillä sokeana hän ei pystynyt lukemaan Tooraa ja nähtävästi hänelle ei kukaan sitä lukenut. On merkille pantava se seikka, että "tuohon aikaan" sokeana syntynyttä pidettiin syntisenä, eikä syntisten kanssa ollut juutalaisten lupa viettää aikaa).

Joko tällaiset ihmiset ovat äskettäin tulleet uskoon tai sitten heillä ei ole ollut yksinkertaisesti mahdollisuutta tutkia Raamattua. Jumala on kuitenkin rakkaus ja tekee mahdottomasta mahdollisen. Kaikkein niiden kohdalla, jotka rakastavat Jeesusta Kristusta syntiensä sovittajana koko sydämestään eikä heillä kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta tutkia Raamattua perinpohjaisesti, tekee Jumala ihmeitään. Jumala ei vaadi keneltäkään mitään sellaista, mihin ei olisi ollut mahdollisuutta!

Meillä suomalaisilla on kuitenkin mahdollisuus tutkia Raamattua, toisin kuin monilla muilla. Jos me emme pitkään uskossa olleina tiedä Jumalan täydellistä tahtoa, on se meidän kohdalla osoitus vain laiskuudesta ja välinpitämättömyydestä ja ennen kaikkea siitä, ettemme oikeasti rakasta Jumalaa, Hebr.5:12-14"Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta".

Ne, joille on annettu mahdollisuus tutkia Raamattua, niiltä myös vaaditaan sitä, että he tietävät Jumalan tahdosta enemmän kuin ne, joille samaa mahdollisuutta ei olla annettu (Luuk.12:48). Me ymmärrämme tämän tosiasian, kun seuraamme herätyksen aaltoja maapallollamme, esim. monissa kommunisti / muslimi-maissa, missä Jeesuksen evankeliumin saarnaaminen / Raamattu on julistettu pannaan, ja missä samanaikaisesti Jumalan seurakunnan kasvu on valtavaa. Tällaisissa maissa tapahtuu valtavia ihmeitä Jeesuksen Pyhässä nimessä! Sairaita paranee ja kuolleita herätetään!

Myöskin merkille pantavaa on, että usein juuri uskoon tulleiden keskuudessa, myöskin kauniissa suomen maassamme, tapahtuu eniten sairauksista paranemista ja muita Jumalan ihmeitä. Aina ei siis ihmeiden puute johdu tiedon puutteesta vaan valhetiedosta! Tämän päivän papit ja saarnamiehet kun vievät monelta viimeisenkin uskonrippeen ihmeitä tekevään Jumalaan...

Palatkaamme kuitenkin tapaukseen, jossa opetuslapset kysyivät Jeesukselta, oliko sokea mies portinkulmassa tehnyt syntiä vai hänen vanhempansa. Jeesus vastasi, että sokea oli tuossa asemassa vain siksi, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Sairaus ei siis aina ole synnin syytä (syntiinlankeemuksen syytä kuitenkin), usein se toki sitä valitettavasti kuitenkin on. Jumalan antama tieto Raamatussa Hänen kyvystään ja halustaan parantaa sairaita kun ei kaikkia tunnu kiinnostavan. Ei edes kaikkia Hänen omiaan...

Jumala ei kuitenkaan halunnut, että sokea olisi pysynyt sokeana, niin kuin Hän ei halua, että sinäkään Jumalan lapsena pysyisit sairaana! Jumala haluaa ja pystyy poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta parantamaan kaikki sairaat, jotka paranemista Häneltä pyytävät. Jumala lähetti Jeesuksen tuon sokean miehen luokse, niin kuin Hän tekee sinunkin tapauksessasi. Jeesus paransi tuon sokean, niin kuin Hän tulee parantamaan sinutkin jos olet sairas, jos vain uskot Häneen ja jos ei Jumala ole sinulle erikseen ilmoittanut, että sinun aikasi maan päällä on ohitse, Joh.9:1-7"Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?" Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus." Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa" - se on käännettynä: lähetetty. - Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä".

Missään kohdin Raamatussa ei opeteta, että Jumalan lapsen tulisi olla sairas, saatikka pysyä sairaana, vaan päinvastoin, Ps.103:2-3"Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi".

Yhä uudestaan ja uudestaan voimme lukea Raamatusta, että Jumala paransi kaikki sairaat, jotka tulivat Hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen luokse. Raamattu ei tunne yhtään tapausta, jossa Jeesus ei olisi parantanut sairasta hänen sairaudestaan tämän pyytäessä paranemista! EI YHTÄÄN TAPAUSTA!

On tapauksia, joissa Jeesuksen kätten kautta sairaita parani ja tällöin Jeesus kielsi tekemästä enää syntiä ( Joh.5:14). Jotta ymmärtäisimme sairauden olemusta paremmin, luokaamme katseemme siihen, miten sairaus tuli maailmaan!

Sairaus tuli ihmisten osaksi paratiisissa, kun Jumalan luomat ensimmäiset ihmiset (Adam ja Eeva) lankesivat syntiin ( 1 Moos.3:1-24 / Ilm.12:9). Sairaus tuli ihmiskuntaan siis syntiinlankeemuksen kautta! Tapahtui syntiinlankeemus, jonka seurauksena kirous, kuolema ja sairaus tulivat ihmisen ja koko luomakunnan osaksi ja ihminen karkotettiin ulos paratiisista.

Sairaus Jumalan lasten kohdalla on usein seurausta tietämättömyydestä (valitettavan usein välinpitämättömyydestä / laiskuudesta). Sairaudet koko ihmiskunnan keskuudessa ovat seurausta syntiinlankeemuksesta ja sitä kautta synnistä ( Miika 6:13 / 2 Moos.20:5-6 / Jer.16:1-4 / 10-12 / Jes.10:15-18 / Ps.106:14-15 / Jes.17:10-11 / Ilm.2:20-22).

Kuka sitten lähettää sairaudet ihmiseen, kenen aikaansaannosta ne ovat? Raamattu kertoo, että Jumala lyö sairauksilla, jos emme tottele Häntä. Jumala ei kuitenkaan varsinaisesti lähetä ihmisiin sairauksia, vaan Hän on ikään kuin pakotettu "luomiensa lakien" alaisuuteen. Jos ihmiset kieltäytyvät elämästä Hänen rakkaudellisessa tahdossaan, jossa Jumala on osoittanut ihmisille pyrkimyksensä varjella luotujansa,(Jumalan tahto on luettavissa Raamatusta) niin ihmiset ennen pitkää itse vetävät yllensä sairaudet ja kaikki ne kiroukset, jotka ovat seurausta tottelemattomuudesta ( 5 Moos.28:15-22 / 27-28 / 35 / 58-51/ 2 Aik.21:5-6 / 12-15 / 18-19 / Ps.106:14-15 / Val.1:3-5 / 12-13 / 5:16:17). Vaikka Raamattu kertoo meille, että Jumala lyö sairauksilla, niin se ei sulje pois sitä tosiasiaa, etteikö edellä mainituissa Raamatun paikoissa Jumala vain yksinkertaisesti sallinut saatanan toimeenpanna ihmisen ruumiissa sairaustiloja. Sillä Jumala on rakkaus, eikä Hän itse lyö ketään sairaudella. Saatana Jumalan "rakkikoirana" sitä vastoin kylläkin...

Jotta ymmärtäisit paremmin, mitä tarkoitan, niin anna minun selittää. Ajatellaanpa, että Jumalalla on aitaus, jonka sisäpuolelle Hän haluaa jokaisen luotunsa, jotta voisi varjella heitä. Jumala on antanut selvät ohjeet siitä, kuinka Hänen aitaukseensa pääsee ja kuinka siellä pysyä, nämä ohjeet löydämme Raamatusta. Ulkopuolella aitauksen on raatelevia susia (saatana demoneineen), jotka hyökkäävät säälimättömästi niiden kimppuun, jotka ovat aitauksen ulkopuolella. Kun ihminen haluaa pysytellä aitauksen ulkopuolella tai haluaa elää Jumalan tahdon vastaisesti siten, että ajautuu omaa hölmöyttään aitauksen ulkopuolelle, niin silloin Jumala yksinkertaisesti joutuu sallimaan sen, että nuo raakalaismaiset sudet repivät ihmisen riekaleiksi. Joko ymmärrät, että EI JUMALA TEE KENELLEKÄÄN PAHAA! Ei Jumala revi ketään riekaleiksi, vaan nuo sudet. Tuntuu ihmeelliseltä, että joku ihminen haluaa elää ulkopuolella aitauksen ja kuitenkin samanaikaisesti syyttää Jumalaa kurjuudestaan.

Jumala tahtoo pitää kaikista luoduistaan huolta, (Ps.91:1-10), Matt.23:37"Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet".

Saatana, jota myös perkeleeksi kutsutaan on ainut "yliluonnollinen voima" joka Jumalan sallimana lyö sairauksilla, vaikka kysymyksessä olisikin vilpitön Jumalan lapsi, kuten esimerkiksi Jobin tapaus osoittaa ( Job.2:1-8). On kuitenkin tässä yhteydessä muistettava, että vaikka Jumala sallikin saatanan lyödä Jobiin paiseita, ei Job kuitenkaan kuollut paiseisiin, Jumala ei jättänyt häntä sairaaseen tilaan, vaan Kaikkivaltias pelasti palvelijansa paiseista ja siunasi nöyrää palvelijaansa monin verroin enemmän, kuin aikaisemmin oli tehnyt, Job.42:12"Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua...".

Saatana rusikoi ihmisen ruumista erilaisilla sairauksilla. Jos emme halua elää Jumalan tahdossa, ei Jumala voi meitä suojella sairauksilta ja tällöin olemme sielujemme vihollisen armoilla, ja toisin kuin rakastava taivaallinen Isämme, saatana ei ole armollinen kenellekään, (Luuk.9:37-43 / 13:10-17 / 7:21 / Apt.10:38 ).

Riippumatta siitä, kuka sairaudet ihmisruumiiseen lähettää, Raamatullinen opetus on, että sairaudet ovat usein (Jobin tapauksen kaltaisia tapauksia lukuun ottamatta) tottelemattomuuden tai tietämättömyyden (jos ei tiedä Raamatun ilmoitusta, että Jumala on halukas ja voimallinen parantamaan Jeesuksessa Kristuksessa) seurausta. Tässä yhteydessä tulee myöskin muistaa, että Jumala voi korjata palvelijansa täältä ajallisesta ajasta myöskin jonkin sairauden kautta, kuten esim. Jaakobin, Elisa ja Tabitan, (1 Moos.48:1 / 2 Kun.13:14 / 20 / Apt.9:36-37 ). Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta voimme Raamatun perusteella ymmärtää, että kaikki sairaudet ovat seurausta syntiinlankeemuksesta, jossa Adamin tähden kirous ja sairaudet tulivat ihmiskunnan osaksi ja ihminen täten karkotettiin paratiisista.

Jeesus kuitenkin tuli n.2000 vuotta sitten poistamaan synnin kirouksen ja tekemään tyhjäksi Adamin syntiinlankeemuksen seuraukset! Jeesus, Jumalan aino- syntyinen Poika, tuli maailmaan katkaisemaan syntiinlankeemuksessa aiheutuneen kirouksen, joka oli tullut koko ihmiskunnan ylle. Kaiken sen vahingon, minkä Adam sai paratiisissa langettuaan syntiin aikaiseksi, tuli Jeesus poistamaan ristinkuolemallaan, 1 Kor.15:22"Sillä niin kuin kaikki kuolevat Adamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa". / Room.5:12-21"Sentähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet - sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. - Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta".

Jeesuksen työhön ja tehtävään kuului kantaa syntiemme lisäksi myöskin meidän sairautemme, 1 Piet.2:24"... joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja Hänen "haavainsa kautta te olette paratut". / Jes.53:4-5"Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut".

Jotkut harhaopettajat opettavat, että Jeesus kantaessaan sairautemme, kantoi vain "synnin sairauden / sielun sairauden", ei fyysisiä sairauksia. Tämä tällainen opetus on todellista harhaa ja suurta mielettömyyttä! JEESUS KANTOI GOLGATAN RISTILLÄ SYNTIEMME LISÄKSI MYÖS RUUMIIMME SAIRAUDET!

Vanhan liiton Kirjoituksissa oltiin ennustettu, että Jumalan Karitsa tulisi ja sovittaisi vajavaisen ihmisen täydellisen Jumalan kanssa ( Jes.53:4-5). Kun Jeesus tuli "omiensa keskuuteen" niin kuin Raamattu kertoo (Joh.1:11), Hän alkoi suorittamaan n.30 vuoden iässä saarnaamistyötään johon kuuluivat myös ihmeiden tekemiset. Kun Jumala Jeesuksen kätten kautta paransi sairaita, niin se oli osoitus siitä, että Kirjoitukset olivat käymässä toteen. Kun sairaita parani oli se selvä osoitus siitä, että Jeesuksen työ käsitti myös ruumiin parantumisen, ei ainoastaan syntiemme sovitusta, Matt.8:16-17" ja kaikki sairaat Hän paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".

Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme ei voi tarkoittaa sielumme parantumista, koska edellä mainitussa Matteuksen Evankeliumin kohdassa puhutaan nimen omaan ihmisistä, jotka paranivat fyysisesti! Monet väittävät Jeesuksen ottaneen päällensä sairautemme siinä mielessä, että kysymys olisi ollut "sielullisesta sairaudesta", mutta Raamattu ei näin opeta.

Jeesuksen kätten kautta tapahtuneet sairaiden paranemiset olivat Jumalan todistusta siitä, että Jeesus oli tuo kauan Israelin kansan keskuudessa kaivattu Messias. JEESUS KANTOI SYNTIMME GOLGATALLA JA SAMALLA MYÖS TAUTIMME ELI SAIRAUTEMME ja täten täytti kaikki Tooran profetiat koskien Messiasta. Jeesus kumosi kirouksen, joka oli tullut ihmiskunnan ylle syntiinlankeemuksessa. Tämä on todellisuutta, joka ilmenee erittäin selkeästi Raamatun lehdiltä. Vain hullu voi väittää, ettei Jeesuksen sovitustyö sisältänyt myöskin ruumiimme parantumista.

Ei ole oikein ottaa Raamatun jakeita sieltä sun täältä ja erottaa niitä toisistaan. Raamattu opettaa selkeästi, että Jeesus kantoi syntimme ristinpuulla. Raamattu opettaa myös, että Jeesus kantoi sairautemme samaisella ristinpuulla. Ei kenelläkään ole oikeutta väittää, että vain syntimme sovitettiin ja samalla unohtaa Raamatun selkeä opetus ruumiimme lunastuksesta! JEESUS KANTOI SEKÄ SYNTIMME ETTÄ SAIRAUTEMME! Hän lunasti sekä "sisäisen ihmisemme" että ruumiimme!

Selvin todiste siitä, että Jeesus kantoi syntiemme lisäksi myös sairautemme ristinpuulla löytyy Jumalan seitsemästä lunastajanimestä. Nämä seitsemän lunastajanimeä johdattavat meidät Golgatalle, missä Jumalan Poika Jeesus Kristus lunasti meidät lain kirouksesta Jumalan yhteyteen.

Jahve-sham`mah>>HERRA ON TÄÄLLÄ / LÄSNÄ>>. Kun turvaamme syntiemme sovittajaan Jeesuksen Kristukseen, saamme kokea Jumalan läsnäoloa ja saamme nauttia Hänen rakkaudestaan ja läheisyydestään jo täällä ajallisessa ajassa, puhumattakaan taivasten valtakunnasta, jossa Jumalan maja on ihmisten keskellä ( Ilm.21:3-4). Jeesus Kristus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä hitaan ja tuskallisen kuoleman, jotta me uskomalla Häneen pääsisimme elävään yhteyteen Jumalan kanssa, Ps.14:5" Jumala on läsnä vanhurskasten sukukunnassa". Tunnetko sinä Jumalan läsnäolon ja Hänen rakkautensa läheisyyden? Tunnetko Hänen hellät kätensä, jotka kantavat sinua kohti luvattua maata? Oi, ystäväni, Hän on kanssasi, jos vain uskot syntiesi sovittajaan Jeesukseen Kristukseen, koska Hän on luvannut olla kanssasi. Tiedätkö, Jumala ei valehtele...

Jahve-sha`lom>>HERRA ON RAUHA>>. Kun turvaamme syntiemme sovittajaan Jeesuksen Kristukseen, saamme sisimpäämme Jumalan antaman rauhan (Fil.4:7). Jumala tulee silloin Jeesuksessa Kristuksessa asumaan sydämiimme Pyhässä Hengessään. Jeesus sanoi, Joh.14:27"Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille". Jeesuksessa Kristuksessa voimme omistaa rauhan, koska Raamattu kertoo meille, Jes.53:5"Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi". Kun siis turvaamme Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön saamme kokea Jumalan antamaa rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi.

Jahve-ro`i>>HERRA ON MINUN PAIMENENI>>.Kun turvaamme syntiemme sovittajaan Jeesuksen Kristukseen, saamme kokea kuinka Jumala johdattaa meitä Hänen Poikansa kautta, Joh.10:27-30"Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä".

Jahve-ji`reh>>HERRA ON MINUN LIPPUNI / KAPTEENI / VOITTAJA>>. Kun turvaamme syntiemme sovittajaan Jeesuksen Kristukseen, saamme päivittäin kokea voittoja Hänen nimessään, Ps.20:6-8"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä".

Jahve-tsid`kenu>>HERRA MEIDÄN VANHURSKAUTEMME>>. Kun turvaamme syntiemme sovittajaan Jeesuksen Kristukseen, meidät puetaan vanhurskauden vaatteisiin, eli meidät julistetaan syyttömiksi, Jer.33:15-16" Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: 'Herra, meidän vanhurskautemme".

Jahve-refe`ka>>MINÄ OLEN HERRA SINUN PARANTAJASI / MINÄ OLEN HERRA JOKA PARANNAN SINUT>>. Kun turvaamme syntiemme sovittajaan Jeesuksen Kristukseen saamme vastaanottaa ihmeellisen parantumisen ruumiimme vaivoista, sillä Raamattu sanoo, Jes.53:4-5"Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut".

Uskotko, että Jumala on läsnä kaikkialla siellä, missä tunnustetaan Jeesuksen sovitustyö? Tottakai uskot, olet varmasti kokenutkin sen niin monesti! Uskotko, että Jumala antaa meille rauhan sisimpäämme, kun turvaamme Golgatan työhön? Tottakai uskot, olet uudestisyntyneenä varmasti kokenut senkin! Uskot myöskin, että Herra on meidän paimenemme, sillä olet varmasti kokenut Hänen johdatustaan elämässäsi! Myöskään sitä, että Herra olisi lippumme, et epäile, vaan monet voitot elämässäsi olet ehkä saanut kokea julistamalla Jumalan kunniaa. Olet uudestisyntyneenä puettu vanhurskauden vaatteisiin ja siksi et voisi mitenkään epäillä, etteikö Herra olisi myöskin vanhurskautemme. Miksi sitten epäilisit sitä, että Herra on parantajamme? Kuka on antanut sinulle oikeuden riistää Jumalalta pois yhden Hänen lunastajanimestään? VASTAA...

Luokaamme vielä hetkeksi katseemme tapahtumiin, joissa sairaita tuli Jeesuksen luokse, Matt.4:23-24"Ja Hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine Hänestä levisi koko Syyriaan, ja Hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja Hän paransi heidät". / Matt.8:16-17"Mutta illan tultua tuotiin Hänen tykönsä monta riivattua. Ja Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat Hän paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme". / Matt.9:35"Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta". / Matt.12:15"Ja monet seurasivat Häntä, ja Hän paransi heidät kaikki". / Matt.12:22"22. Silloin tuotiin Hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja Hän paransi hänet, niin että mykkä puhui ja näki". TÄTÄ LISTAA VOISI JATKAA LOPUTTOMIIN, SILLÄ JEESUS PARANSI KAIKKI, JOTKA TULIVAT HÄNEN LUOKSENSA APUA PYYTTÄMÄÄN!

Miksi Hän ei siis parantaisi sinua, jos olet sairas? Kerro yksikin hyvä syy, miksi sinä et parantuisi vaivastasi, jos vain haluat Hänen parantavan sinut? Sillä kai tiedät, että ei Jeesus ainoastaan kuollut syntiemme ja sairauksiemme tähden, vaan myös nousi ylös taivaisiin Isän oikealle puolelle? HÄN SIIS ELÄÄ TÄNÄÄNKIN JA HALUAA TEHDÄ SAMOJA TEKOJA, KUIN n. 2000 VUOTTA SITTEN!

Luuletko, että ihmeet kuuluivat vain Jeesuksen aikaan? Jos luulet, niin olet erehtynyt! Lue, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja ymmärrä, että Jeesus astuessaan taivaaseen ja lähettäessään Pyhän Hengen teki mahdolliseksi sen, että Hänen sovitustyönsä kautta ihmeet tulisivat tapahtumaan suuremmassa mittakaavassa kuin Hänen lihansa päivinä. Kun Jeesus oli maanpäällä, Hän oli vain yhdessä paikassa kerrallaan. NYT HÄN ON KAIKKIALLA, KOSKA PYHÄ HENKI EI OLE SIDOTTU MIHINKÄÄN PAIKKAAN! Jeesus on kaikkialla ja siksi ihmeitä tulee tapahtua kaikkialla. Sinun ei tarvitse matkustaa 2000 vuotta ajassa taaksepäin Jerusalemin kaduille, sillä Jeesus elää Pyhän Hengen kautta kaikkialla ja aika jota nyt elämme, ON TODELLISTA IHMEIDEN AIKAA, Joh.14:12-13"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa".

Ei Jumala ole muuttunut mihinkään! Jumala on samanlainen kuin Jeesuksen lihan päivinä. Jumala antoi Poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä, herätti Hänet kuolleista ja tekee tänäkin päivänä samoja ihmeitä Poikansa nimen kautta kuin n.2000 vuotta sitten. Jumala on muuttumaton, Jeesus on muuttumaton. Jos Jeesuksen kautta parani sairaita Hänen lihansa päivinä, tulee niitä parantua tänäänkin, sillä Jeesus on muuttumaton, Hebr.13:8"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti".

Ei Jumala halua, että sinä olisit sairas. Hän haluaa tehdä sinulle laupeuden, sillä Hän rakastaa sinua (2 Moos.20:6). Jumala antoi oman rakkaan Poikansa puolestasi (Joh.3:16), miksi Hän ei siis parantaisi sinua, jos olet sairas? VASTAA!

Jumala antoi oman rakkaan Poikansa, miksi Hän ei antaisi myöskin ruumiillesi terveyttä, sillä kantoihan Jeesus myös sairautesi ristinpuulla, Room.8:32"Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka Hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa"? Joko nyt uskot, että sovitustyö Golgatalla käsitti myös ruumiisi parantumisen? Joko nyt uskot, että Jumala rakastaa sinua ja että tuo rakkaus ilmeni Golgatalla? Oletko kuitenkin sairas ja haluaisit parantua vaivastasi? TEE SIIS TOTINEN PARANNUS!

Jumala ei voi auttaa meitä, saatikka parantaa meitä Jeesuksen sovitustyön tähden, jos meillä on vääryys sydämessämme, Ps.66:18"Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi". Jumala ei ole luvannut missään kohdin Raamatussa tuhota saatanan tekoja ruumiissamme, jos emme luovu sen teoista sielussamme, Snl.28:13"Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon". / Jaak.5:16" Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte".

Onko sydämessäsi anteeksiantamattomuutta jotakin lähimmäistäsi kohtaan? Anna hänelle anteeksi ja silloin sinullekin annetaan anteeksi Golgatan työn tähden ja siinä samassa koko JEESUKSEN SOVITUSTYÖN MERKITYS ( Jeesus kantoi Golgatalla syntimme ja sairautemme) ASTUU ELÄMÄÄSI, Matt.6:14-15"Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne".

Oletko sairas ja haluat parantua? Uskot nyt, että Jeesus kantoi syntiesi lisäksi myöskin sairautesi ristinpuulla, ja että Hän haluaa tehdä samoja tekoja tänään, kuin Hän teki n.2000 vuotta sitten lihansa päivinä. Mutta mitä muuta uskot?

Uskotko enemmän kirkkokuntasi opettajia, kuin Jumalan Sanaa? Kuinka paljon tutkit Raamattuasi, vai tutkitko ollenkaan? MITÄ SINULLE MERKITSEE RAAMATTU, JUMALAN ILMOITUS IHMISILLE?

Tiesitkö, että Jumala palkitsee vain ne, jotka Häntä etsivät täydestä sydämestä? Kuinka voit pyytää Jumalalta ruumiisi parantumista vedoten Kirjoituksiin, jos samanaikaisesti laiminlyöt muun Raamatun tutkimisen ja uskot sokeasti ihmisiin vain sen tähden, ettei sinulla ole halua / rohkeutta julistaa Jumalan Sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu Raamattuun? Kuinka voit pyytää Jumalalta ruumiisi parantumista jos et ole valmis uhraamaan itseäsi "uskonpuhdistuksen alttarilla"? Kuinka voit pyytää Jumalalta ruumiisi parantumista ja samanaikaisesti pitää pilkkanasi Raamatun ilmoitusta eläen kirkkokuntasi määräämissä, ihmisten keksimissä traditioissa? MUISTA, JUMALA PALKITSEE VAIN NE, JOTKA HÄNTÄ KOKO SYDÄMISESTI ETSIVÄT, Hebr.11:6"...Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät".

IHMISEN ELÄMÄ ON KUIN SHAKKIPELI! Jumala odottaa sinun siirtoasi ja vasta sitten tekee oman siirtonsa. Sinun tulee laittaa kaikki syrjään, mikä sydäntäsi painaa. Sinun tulee mennä Golgatalle synteinesi, ei huolettomana, vaan katuvana. Sinun tulee tehdä elämässäsi todellinen kääntymys ja hyljätä kaikki entinen. Tämä on sinun siirtosi, vasta sen jälkeen Jumala Jeesuksessa Kristuksessa tekee oman siirtonsa! Ja Hän kyllä tekee...

USKO JUMALAN SANAN LUPAUKSIIN! USKO, ETTÄ JEESUS KANTOI SYNTISI JA SAIRAUTESI RISTINPUULLA JA SAAT SYNTISI ANTEEKSI JA RUUMIISI PARANTUU! USKO, VAIKKA ET VIELÄ NÄKISIKÄÄN IHMEITÄ. USKO OTTAA AINA ENSIMMÄISEN ASKELEEN!

Ei Raamattu opeta, että ihme tapahtuu "silmänräpäyksessä". Raamattu kertoo meille, että moni ihminen sai vastaanottaa parantumisen ja kuitenkin parantuminen tapahtui vähitellen, Joh.9:6-7"Tämän sanottuaan Hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa" - se on käännettynä: lähetetty. - Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä". / Joh.4:50-52"Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun poikasi elää." Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli.Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle: "Eilen seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä".

LUOTA JUMALAN SANAN LUPAUKSIIN JA JUMALA ON TEKEVÄ SINULLE IHMEEN. OTA USKOSSA ENSIMMÄINEN ASKEL ÄLÄKÄ KATSO INHIMILLISIIN TEKIJÖIHIN. KATSO VAIN KRISTUKSEEN, Luuk.17:12-14"Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi Häntä kymmenen pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi; ja he korottivat äänensä ja sanoivat: "Jeesus, mestari, armahda meitä!" Ja heidät nähdessään Hän sanoi heille: "Menkää ja näyttäkää itsenne papeille." Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat".

Niin kuin nuo pitaliset miehet, tee sinäkin samoin. Eivät pitaliset puhdistuneet Jeesuksen kasvojen edessä heti, vaan vasta matkalla pappien luokse. Kun käännyt uskossa Jeesuksen Kristuksen puoleen pyytäen häneltä syntejäsi anteeksi ja ruumiisi paranemista, niin älä ikinä katso inhimillisiin tekijöihin, vaan ota uskossa vastaan parantuminen ja syntiesi sovitus. Tiedä se, että sillä hetkellä, kun otat uskossa vastaan Jeesuksen Kristuksen Golgatan työn, on syntisi annettu anteeksi ja ruumiisi parannettu. Jumalan voima on langennut yllesi ja ihme kohdallasi on todellisuutta, siitäkin huolimatta, ettei sairauden oireet ole vielä ruumiistasi poistuneet. Eihän puukaan kaadu heti, vaikka juuret oltaisiin katkaistu...

USKO ON OJENTAUTUMISTA JA LUOTTAMISTA SIIHEN, MIKÄ EI NÄY ( Hebr.11:1)! Todellinen usko ei odota muurien sortumista, vaan todellinen usko murtaa muurit! Jeesus käskee meidän uskoa saaneemme sen, mitä rukouksissamme olemme pyytäneet odottamatta sen näkemistä tai kokemista, Mark.11:24"Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva".

Jeesus kantoi ristillä syntimme ja sairautemme. Ei kukaan uudestisyntynyt epäile sitä, etteikö Jeesus olisi kantanut syntiämme. Meitä kehotetaan vain uskomaan syntiemme sovitukseen. Kaikki uudestisyntyneet tietävät, että Jumalan antama rauha on usein laskeutunut sieluumme usein sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet pelastuksen. Miksi meidän tulisi toimia toisin, kun kysymyksessä on sairautemme?

Meidän tulee luottaa Jumalan Sanan lupauksiin ja tulemme huomaamaan, että ne ovat totta. Jos sinä olet rikkaan miehen testamentin nautintaoikeuden haltija, sinusta tulee rikas sillä hetkellä kun mies kuolee, vaikka et olisi vielä nähnyt rahoja tai muutakaan omaisuutta. Aivan samoin on laita Uuden- Testamentin suhteen, jossa Jumala on testamentannut kaikki meille Hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kristus on kuollut ja ylösnoussut ja kaikki lupaukset, jotka on kirjoitettu Raamattuun koskien Kristuksen sovituskuolemaa kuuluvat siis meille, vaikka emme olisikaan vielä nähneet lupausten täyttymistä. Siksi voimme uskoa kohdallemme kaikki nuo ihanat lupaukset...

Oletko sairas ja rukoillut ennenkin Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa parantamaan vaivasi, etkä ole kuitenkaan parantunut? Miksi siis parantuisit nyt? SIKSI, KOSKA NYT TIEDÄT, ETTÄ JEESUKSEN SOVITUSTYÖ TODELLAKIN SISÄLSI MYÖS RUUMIISI PARANTUMISEN! Miljoonat ihmiset ovat kokeneet todeksi sen, että Jeesus kantoi syntimme ristinpuulla. Miksi nämä ihmiset eivät tulleet vuotta aikaisemmin uskoon? Koska he eivät ottaneet aikaisemmin pelastusta vastaan! Syy ei ollut siis Jumalan, vaan heidän. Samoin on laita parantumisen suhteen. Monet ovat kokeneet parantumisen. Miksi he eivät parantuneet aikaisemmin? Koska eivät ottaneet aikaisemmin parantumista vastaan. Syy ei ole siis Jumalan, vaan vastaanottajan...

Jos sinä saat ilmoituksen, että pankkitilillesi on tullut rahaa, niin sinä uskot siihen, vaikka et ole nähnyt rahoja. Kirjoittelet shekkejä vaikka et ole nähnytkään rahaa. Tee samoin suhteessa siihen, mitä Jeesus teki puolestasi Golgatan keskimmäisellä ristillä! OTA SHEKILLÄ TERVEYTTÄ JA VOIMAA JUMALAN PANKISTA!

Jos joku ystäväsi tallettaisi tilillesi 10 000 euroa ja toisi sinulle "tositteen", niin et varmasti tutkisi tyhjää lompakkoasi nähdäksesi, kuinka paljon rahaa sinulla on, vaan sinä katsoisit "tositetta" ja tulisit tietoiseksi siitä, että olet 10 000 euroa rikkaampi. Raamattu on uskovan pankkitili. Jumala on tallettanut tilillesi kaiken Kristuksessa, mitä sinä tarvitset. Myös ruumiisi parantumisen. Sinun tulee vain pikkuhiljaa oppia käyttämään tilisi rajattomia varoja...

Usko Jeesuksen täydelliseen sovitustyöhön. Luota Jumalan Sanan ilmoitukseen, jossa kerrotaan, että Jeesus kantoi syntimme ja sairautemme. Ota yksinkertaisesti parantuminen vastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja luota siihen, että Pyhän Hengen miekka on leikannut ruumiistasi syövän, sydänvian tai minkä tahansa muun sairauden. Ota parantuminen vastaan, vaikka sairauden oireet eivät vielä olisikaan poistuneet. Jeesus kirosi viikunapuun ja vasta myöhemmin opetuslapset huomasivat, että puu oli kuivettunut (Mark.11:12-21).

Usko ennenkuin näet ja olet oleva autuas, Joh.20:29" Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat"! Ethän sinä ollut nähnyt todeksi syntiesi sovitustakaan ja kuitenkin uskoit. TOIMI SAMOIN SUHTEESSA RUUMIISI PARANTUMISEEN!

Oletko rukoillut sairautesi puolesta ja onko epäusko vallannut sydämesi siksi, etteivät monet muutkaan ole parantuneet vaivoistaan? Uskot kuitenkin, että Jeesus kuoli syntiesi edestä Golgatalla, miksi et uskoisi myös siihen Raamatun tosiasiaan, että Jeesus kantoi syntiemme lisäksi sairautemme. Ethän menetä uskoasi Häneen syntiesi sovittajanakaan siitä syystä, etteivät monet muut usko. Älä siis katso ympärilläsi olevia ihmisiä sairauksineen vaan luota sinä TÄYDELLISEEN GOLGATAN TYÖHÖN ja sinun kohdallasi sairaus väistyy...

Raamattu kertoo meille uskonsankareista. Aabrahamista, Saarasta jne. Yhteistä näille kaikille oli se, että he uskoivat, ennen kuin näkivät ja siksi heidän kohdallaan tapahtui ihme. Tee sinä samoin. Luokaamme katseemme Hebrealais- kirjeeseen ja vaikuttakoon Jumalan Pyhä Henki meissä uskoa Jumalan Sanan lupauksiin, Hebr.11:4-33"Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti... Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen", sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa. Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot".

Olet ehkä sananjulistaja, evankelista tai saarnaaja ja haluaisit olla välikappaleena Hänen ihmeissään. Usko siis Jeesukseen Kristukseen ja KOKO SIIHEN TYÖHÖN, minkä Hän teki ristillä (kantoi syntimme ja sairautemme) ja ihmeet tulevat tapahtumaan kättesi kautta, Joh.6:28-29""Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?" Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

Tiedä myöskin se, että Jeesuksen kätten kautta heräsi kuolleita! Jeesus sanoi, että me, hänen opetuslapsensa tekisimme suurempia tekoja, kuin Hän teki. Jos siis Hänen käsiensä kautta heräsi kuolleita, niin miksei meidän kättemme kautta, Joh.5:21"Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo".

Mikään ihme, joka kirkastaa Jumalaa, ei ole pois suljettu Jumalan lasten kohdalla. EI MIKÄÄN OLE MAHDOTONTA JUMALAN LAPSELLE, Mark.9:23" Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo" . ÄLÄ SIIS ENÄÄ IKINÄ EPÄILE JUMALAN MAHDOLLISUUKSIA!

Oletko vanhemmistoveli ja haluaisit nähdä ihmeitä Jeesuksen Kristuksen nimessä? Voitele öljyllä kaikki, jotka luoksesi tulevat pyytämään parantumista Jeesuksen sovitustyön tähden. Älä kuitenkaan voitele vain öljyllä, vaan osoita Jumalan Sanalla se tosiasia, että Jeesus kantoi syntiemme lisäksi myöskin sairautemme ja tulet näkemään, kuinka Jumalan Sana vaikuttaa uskoa! Voitele siis öljyn lisäksi uskolla...

Oletko vanhemmistoveli ja hoidatko työsi tunnollisesti? Tutkitko ahkerasti Raamattua ja pyrit elämään sen opetuksen mukaisesti? Oletko esikuva lähimmäisillesi? Vai oletko vain surkea näyttelijä matkalla helvettiin...

Jos vanhemmistoveljenä et pysty perustelemaan Raamatulla käsityksiäsi, silloin olet valehtelija, etkä kuuluisi sille paikalle, jolle ihmiset ovat sinut asettaneet. Jos olisit Jumalan asettama, tutkisit kyllä Hänen Sanaansa ja sitä kautta olisit esikuvana laumallesi, 2 Tim.2:24"Mutta Herran palvelijan...tulee...kyetä opettamaan".

TEE TOTINEN PARANNUS, VOITELE ÖLJYLLÄ LAUMASI SAIRAAT JA PERUSTELE RAAMATULLA JEESUKSEN SOVITUSTYÖN SUURUUS JA TULET NÄKEMÄÄN IHMEITÄ, Jaak.5:14-16"Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras".

Elämme lopunaikaa, sen tiedämme jokainen katsoessamme ympärillemme. Lopunajan apostolisessa Kristuksen Ruumiissa, Jumalan seurakunnassa tapahtuu puhdistus (Sak.13:8-9 / 1 Piet.4:17). Saatana astuu näyttämölle mahtavampana kuin koskaan aikaisemmin ja monet seuraavat valitettavasti häntä, näin Raamattu meille opettaa (Luuk.18:8). Kun saatana astuu lopunajan suurelle näyttämölle, joutuvat todelliset Jumalan lapset ahtaalle. Turha on silloin Jeesuksen todellisen opetuslapsen mennä lääkäriin, koska häntä ei sinne yksinkertaisesti päästetä. Vaino kohtaa silloin koko Jumalan seurakuntaa... (kts.luku 16).

Jumala ei ole kuitenkaan koskaan jättänyt kansaansa yksin! Lopunajan suuressa taistelussa tulevat ihmeet olemaan arkipäivää Hänen omiensa keskuudessa siitä yksinkertaisesta syystä, ettei kukaan maallinen taho halua auttaa todellisia uskovia. Kun uudestisyntynyt ei voi mennä lääkäriin, tulee taivaallinen Lääkärimme pitämään huolen omistaan. Sairaat tulevat parantumaan ja kuolleet heräämään. Mitä synkempi yö, sen kirkkaammin taivaallinen valo loistaa...

Lopunajan suuressa taistelussa tulevat ihmiset huomaamaan, että Jeesus kantoi syntimme lisäksi myöskin sairautemme. Mutta tarvitseeko sinun odottaa parantumistasi? Usko nyt Häneen, joka kuoli puolestasi Golgatan keskimmäisellä ristillä kantaen syntisi ja sairautesi ja koet ihmeen, mistä monet vain puhuvat...

Tiedätkö, Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa antanut meille kaiken mitä tarvitsemme! Jeesuksessa saamme syntimme anteeksi ja ruumiimme terveyden, mutta myös paljon muuta. Tiedätkö sinä ylipäätänsä, mitä kaikkea Hänessä me omistamme? Avatkoon seuraava luku silmäsi näkemään omaisuutesi arvon, joka on sinulle lahjaksi annettu Golgatan työn tähden. Muista, että saat omistaa tuon kaiken vain siksi, että Jeesus vuodatti kalliin verensä Golgatan kummulla sinun tähtesi! Saakoon tämä tieto vallata sydämesi niin, että silmäsi vuotavat kyyneleitä yhtä runsaasti, kuin Hänen haavansa vuosivat verta Hänen kärsiessään viattomana vuoksesi Golgatan ristillä...