Onnellinen seksi-elämä

AVIOLIITOSSA


SEKSI YKSI OLEELLINEN PERUSTARVE AVIOLIITOSSA

Snl.5:18-19 Olkoon sinun lähteesi siunattu, ja iloitse nuoruutesi vaimosta. Armas peura, suloinen vuorikauris - hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautuos alati hänen rakkaudestaan.

Nyky-yhteiskunnassa seksille ollaan annettu liian suuri merkitys ja taas toisaalta (ironista kyllä) seksin merkitystä vähätellään eniten juuri kristillisissä avioliitoissa. Todellisuudessa seksi on vain yksi osa Avioliittoa, tosin hyvin oleellinen ja tärkeä sellainen…

Seksin asemaa avioliitossa voimme ehkä paremmin hahmotella kun tutkimme Raamatun ilmoitusta siitä, kuinka tärkeä tekijä seksi todellisuudessa on. Jeesuksen mukaan seksuaalinen kanssakäyminen muun kuin aviopuolison kanssa on aviorikos JOKA OIKEUTTAA AVIOEROON ja erään tulkinnan mukaan uuteen Avioliittoon (mikäli loukattu ei tahdo antaa kumppanilleen anteeksi). Koska Jeesus asettaa seksielämän näin tärkeään asemaan Avioliitossa, täytyy meidänkin niin tehdä…

Mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi vasta oltuaan seksisuhteessa toisensa kanssa ja tämän voimme päätellä siitä, koska käsitellessään yhtymistä porttoon Paavali kirjoittaa seuraavasti: 1 Kor.6:16 “Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." . Tässä Paavali selvästi vetoaa Avioliiton asetussanoihin: Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi…

Jo pelkästään biologiset tekijät (lukuun ottamatta kieroutuneita homo-suhteita) osoittavat kiistattomasti sen, että miehen ja vaimon välinen suhde perustuu sukupuoliseen erilaisuuteen jonka tavoitteena (kuten koko eläinkunnassa) on lisääntyminen. Lisääntyminen taas ei voi mitenkään onnistua ilman seksuaalista kanssakäymistä (eläinten tapauksessa “parittelua”). Kärjistäen voimme siis olettaa parisuhteen perustuvan lisääntymiseen ja tämänhän tekee mahdolliseksi vain seksuaalinen kanssakäyminen! Katsommepa asiaa miltä puolelta tahansa, joudumme myöntämään seksin olevan elintärkeä perustekijä koskien koko luomakuntaa johon oleellisena osana kuuluu ihmisten välinen lisääntyminen, jonka Jumalan on tarkoittanut tapahtuvaksi vain ja ainoastaan Avioliitossa…

Seksi kuuluu yhteen perustarpeeseen koskien Avioliittoa! Niin miehellä kuin naisellakin ovat nämä tarpeet ja mikäli jostakin syystä tämä tarve Avioliitossa jää täyttymättä saattaa se johtaa osapuolet erilleen toisistaan etsimään tarpeelleen tyydytystä jostakin muualta ja siksi Raamattu selvästi kehottaa Avioliitossa puolisoita tyydyttämään toistensa seksuaaliset tarpeet: 1 Kor.7:2-3 “haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.”

SIELUNVIHOLLINEN VÄÄRISTÄNYT SEKSIN MERKITYKSEN

Kun Jumala loi seksin miehen ja vaimon välille, ei Hän luonut mitään epäpyhää tai saastaista! Pyhän Jumalan asettamana on miehellä seksuaalinen halu vaimoonsa ja vaimolla mieheensä: 1 Moos.1:27-28 “Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää “ ( Kts. 1 Moos.3:16)

Pyhässä Avioliitossa miehen ja vaimon välinen seksi on Pyhää ja täten luonnollista, sillä sukuvietti Avioliitossa on Jumalan lahja (Snl.5:18-19 / 1 Tess.4:3-5). Jumala ei luonut seksiä miehen ja vaimon välille ainoastaan lisääntymistä varten, vaan myöskin syventämään parisuhteen merkitystä: 1 Kor.7:3-4 “Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. “ Pyhässä Avioliitossa seksi miehen ja vaimon välillä syventää parisuhdetta ja molemmat tuntevat kuuluvansa toisilleen: Kor.V.1:16 “Rakkaani on minun ja minä hänen”…

Miehen ja vaimon välinen seksi on rakkauden huipentuma, jossa molemmat osapuolet saavat kokea toistensa läheisyyden ja hellyyden sanoinkuvaamattomalla tavalla ja siksi seksin “harrastaminen” syventää parisuhteen merkitystä ollen erittäin suurena tekijänä Avioliiton onnellisuuden kannalta! Jumalan asettama seksuaalinen halu kuuluu siis luonnollisena osana Onnelliseen Avioliittoon eikä sen merkitystä voi väheksyä, sillä terve ja luonnollinen Rakkaus saa tuntemaan halua rakastettuaan kohtaan: Kork.V. 6.10: “Minä olen Rakkaani oma ja MINUUN ON HÄNEN HALUNSA”…

Seksi kuuluu Avioliittoon eikä sen harjoittamisessa ole mitään väärää saatikka epäpuhdasta! Kuitenkin sielujen vihollinen on vuosituhansien aikana vääristänyt seksin merkityksen niin, että monilla jo usein pelkästään sana >seksi> tuo mieleen jotakin likaista ja vääristynyttä. Jotakin väärää ja epäpyhää sen sijaan, että he ymmärtäisivät sen alkuperäisen merkityksen suhteessa Avioliittoon…

Ajassa jossa elämme on seksi saanut pitkälti vääristyneen kuvan tiedotusvälineiden kautta sekä pornoteollisuuden eläessä viihteessä voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Sielunvihollinen on yrittänyt tehdä seksistä jotakin likaista ja saastaista. Siinä se on valitettavan hyvin onnistunutkin niiden kohdalla, jotka eivät tunne Raamatun selkää opetusta seksin alkuperästä koskien vain Avioliittoa (seksi kuuluu vain Avioliittoon)…

ENITEN LAIMINLYÖTY OSA-ALUE AVIOLIITOSSA

Eniten laiminlyöty osa-alue Avioliitossa on seksi, tai tarkemmin sanottuna sen puuttuminen. Kristillisissä piireissä sitä vähätellään sekä joissakin tapauksissa vääristellään jopa niin, ettei Aviopuolisoiden tulisi harrastaa seksiä kuin ainoastaan lisääntyäkseen (mm. laestadiolaisuus). Tämä on heidän kohdallaan puhdasta tietämättömyyttä joka on valitettavan monet puolisot ajanut etsimään sukuvietilleen tyydytystä Avioliiton ulkopuolelta ja näin ovat monet perheet tuhoutuneet sielunvihollisen kavalan suunnitelman mukaisesti (sielunvihollinen vihaa Avioliittoja ja kaikkea Jumalan asetuksia)…

Toisaalta seksin puuttuminen ei useinkaan ole Avioliitoissa mikään syy, vaan oire jostakin! Jos Aviopuolisoiden välit ovat tulehtuneet tai muuten puolisot eivät huomioi riittävästi toisiaan heijastuu se automaattisesti myöskin seksielämään. Avioliitossa parisuhde on kuin palapeli: Jos jokin osa puuttuu, niin kuva ei voi mitenkään olla ehjä ja täydellinen…

Kohti parempaa seksiä Avioliitossa...

(Jos ongelmia seksin osa-alueella)

ANNA TOISEN TUNTEA ITSENSÄ HALUTTAVAKSI

Usein Avioliitoissa monien vuosien jälkeen sorrutaan pitämään puolisoa ikään kuin itsestään selvyytenä ja tästä heijastuksena ei anneta toiselle osapuolelle riittävästi ihailua kuten usein suhteen alkuaikoina tehtiin. Kun puolisoiden välillä ihailu ja kunnioitus toista kohtaan häviää, eikä täten puolisot tunne itseään halutuksi toisen osapuolen silmissä, lienee sanomattakin selvää, että sillä on myöskin hyvin ikävät seuraukset Avioliiton seksielämään. Jos et tunne itseäsi halutuksi, ei seksikään kiinnosta…

TEE ITSESTÄSI HALUKAS TOISEN SILMISSÄ

Monet yhdessä eletyt vuodet Avioliitossa saattavat vaikuttaa siten, ettei puolisot koe enää tarvetta ehostaa itseänsä, vaan liian monet ajattelevat puolison olevan niin itsestään selvyys, ettei sitä varten tarvitse laittautua kauniiksi. Suomalaisten miesten “lökäpöksyt” kaljamahoineen ja taas toisaalta suomalaisten naisten pukeutuminen lähes samaan tyyliin ovat karua todellisuutta liian monissa Avioliitoissa. Tukka sekaisin ja eripari kengät tyyliin on turha odottaa puolisolta seksuaalista kiinnostusta, ellei tämä sitten erityisesti jostakin kumman syystä kiihotu juuri tällaisesta…

HYGIENIA: PIDÄ ITSESI PUHTAANA

Puhtaus on puoli ruokaa, pätee myöskin Avioliitossa harrastettavaan seksiin (eihän seksiä muutoin tule harrastaakaan kuin Avioliitossa)! Hikinen ja muutoinkin pahalta haiseva puoliso tuskin jaksaa nostattaa toisessa osapuolessa seksuaalisia kiinnostuksen haluja puhumattakaan jos hengitys haisee kilometrien päähän! Tarvitsee olla jotenkin seksuaalisesti kieroutunut, mikäli hygienian puute saa seksuaalisen perusvietin puhkeamaan kukkaansa. Toki tällaisiakin varmasti on...

ÄLÄ VAADI MITÄÄN VAAN ANNA KAIKKESI

Joskus huonot kokemukset seksissä vaikuttavat siten, että halu harrastaa seksiä puolisoiden välillä katoaa lähes olemattomiin. Jos huonot kokemukset puolison kanssa pohjautuvat toisen itsekkyyteen eikä tämän tähden toinen saa lähestulkoon ikinä seksissä täyttymystä (orgasmia), ei liene ihme ettei tällainen seksi paljon voi kiinnostaa. Aviovuode, niin kuin koko Avioelämä, pitäisi olla toisen palvelemista ja siksi osapuolien pitää huomioida toistensa tarpeet ja halut myöskin Aviovuoteessa. Kun puolisot huomioivat toistensa mieltymykset silloin myös seksi sujuu paremmin. Mitä parempia kokemuksia puolisoiden välillä seksistä tulee, sitä useammin he haluavat sitä harrastaa…

UNOHDA USKONNOLLISET TABUT

Valitettavan monissa kristillisissä Avioliitoissa uskonnolliset tabut ja myytit luovat varjon Aviovuoteen ylle! Raamattu ei erottele mitä vaimo ja mies Aviovuoteessa saavat toisilleen tehdä KUNHAN SE TEHDÄÄN RAKKAUDESTA: Room.14:14 “Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.”

RAKKAUS NÄKEE KAIKEN UUSIN SILMIN

Valitettavan monissa Avioliitoissa seksin puute on todellisuutta! Tästä kärsivät niin miehet kuin vaimotkin! Pohjimmainen syy tähän valitettavaan tosiasiaan on se, että aviopuolisot ovat jostakin syystä menettäneet rakkautensa puolisoaan kohtaan ja siksi lääke parempaan seksiin on yllättävän yksinkertainen: Mark.12:31 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”. Kuka voisikaan olla lähempi ihminen kuin oma puoliso…

SEKSI EI TULE PAREMMAKSI VIPPASKONSTEILLA VAAN RAKKAUDELLA

Ei Rakkautta voi huijata vippaskonsteilla; se on mahdottomuus! Toisaalta; Rakkaus raivaa tieltään kaikki esteet, myöskin ongelmat puolisoiden keskinäisessä seksielämässä:

Kor.V. 8:6-7 Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin."