Avioliitto: Hyvän ja pahan taistelu!


Siir.36:27

…missä ei vaimoa ole, siinä harhaillaan ja huokaillaan.

Siir.25:23

Vaipuneet kädet ja rauenneet polvet saa aikaan vaimo, joka ei tee miestänsä onnelliseksi

Maailmankaikkeudessa käydään suurta taistelua ihmissieluista! Jokainen pelastettu sielu on Jumalalle arvokas ja siksi Hän antoi oman Rakkaan Poikansa, ettei yksikään joka Häneen uskoo hukkuisi vaan saisi Iankaikkisen Elämän! Koska syntiinlankeemuksen tähden tätä maailmaa hallitsee sielujen armoton vihollinen (Joh.12.31) niiden keskuudessa jotka eivät kuulu Jumalan Valtakunnan perillisiin, lienee sanomattakin selvää, että tuo sama langennut enkeli, joka paratiisissa houkutteli Evan syömään kiellettyä hedelmää yrittää tehdä kaikkensa tuhotakseen Jumalan hyvän ja rakkaudellisen suunnitelman ihmisten suhteen. Yksi sielunvihollisen ovelista keinoista (hän on ollut valehtelija alusta asti Joh.8:44) saada ihminen onnettomaksi ja täten haavoittuvaksi on armoton hyökkäys Jumalan asettamaa Pyhää Avioliittoa vastaan. Onnistuessaan tuhoamaan kahden ihmisen välisen rakkaudellisen Avioliiton sielunvihollinen valitettavan usein onnistuu tuhoamaan sen seurauksena miehen sekä naisen luottamuksen ja tätä kautta uskon Rakkaudelliseen Jumalaan. Kun Avioliitto hajoaa johtaa se melkein poikkeuksetta miehen sekä naisen langenneeseen tilaan ja maailman sikakaukaloille hakemaan tyydytystä sydämen tuskaan sekä toisaalta etsimään itselleen uutta kumppania ja täten ihminen syyllistyy aviorikokseen eli toisin sanoen tekemään syntiä Pyhää Jumalaa vastaan…

Ilm.12:12

Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

Mitä lähemmäksi tulemme aikaa, jolloin Jeesus Kristus tulee takaisin hakemaan omansa taivaan kotiin, sitä ankarammaksi käy sielunvihollisen hyökkäys Jumalan asettamaa Pyhää Avioliittoa kohtaan. Sielunvihollinen tietää, että sen aika on käymässä vähiin ja siksi se raivoisasti pyrkii mitätöimään Jumalan asettaman Pyhän Avioliiton sekä sen merkityksen ja tässä se on valitettavan hyvin onnistutkin. Katselemalla nousevia avioerokäyriä tilastoista voi jokainen sen todeta olevan valitettavaa todellisuutta ajassa jossa elämme…

Siir.26:1-2

Onnellinen on hyvän vaimon mies ja hänen päiviensä luku tulee kaksinkertaiseksi. Kelpo vaimo ilahduttaa miehensä ja tämä viettää kaikki vuotensa rauhassa

Jumala on asettanut Pyhän Avioliiton jo Paratiisissa, koska Hän huomasi ettei ihmisen ole hyvä olla yksin vaan tämä tarvitsi itselleen elinikäisen kumppanin kulkemaan rinnalla ja antamaan lohtua. Jumala tietää siis kuinka yksinäisiä me olemme…

Kaikkivaltias Jumala tiesi asettaessaan Avioliiton, että me ihmisinä tarvitsemme itsellemme kumppanin elämämme myrskyissä. Hän tiesi, että me tarvitsemme lohtua, rohkaisua ja rinnalla kulkemista! Hän tiesi, että yksin emme olisi onnellisia ja vaikka ympärillämme on kaunis luomakunta (tosin syntiin langennut sellainen), tiesi Jumala ettei se riittänyt vaan MIES OLLAKSEEN ONNELLINEN TARVITSI RINNALLEEN NAISEN: 1 Moos.2:18-22 “Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva." Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.”

Lienee siis sanomattakin selvää, että mies on täydellisesti onnellinen vain vaimon yhteydessä ja tämä yhteys on mahdollista saavuttaa täyteyteensä tietenkin vain Jumalan yhteydessä. Tällainen kolminaisuus (mies, vaimo ja Jumala) on siis Paratiisista asti asetettu ja täten ymmärrämme, että Rakkauden jalot pilarit on asetettu Jumalan toimesta suojelemaan ihmisen onnellisuutta! Jumala siis tahtoo ihmisen olevan onnellinen…

Jumalan asettaman Pyhän Avioliiton tarkoitus on myös suojella miestä sekä vaimoa! Kun mies ja nainen lupautuvat toisilleen eliniäksi ja täten antautuvat palvelemaan toinen toistansa Rakkaudessa lienee sanomattakin selvää, että se luo turvallisen ympäristön molemmille elää täällä joskus niin kylmässä ja karussa maailmassa. Yhdessä mies ja vaimo muodostavat perheen jossa he voivat toinen toistansa tukien säilyttää onnellisuutensa myöskin pahoina päivinä. Kun pahat päivät tulevat ja jokaiselle ne joskus tulevat, silloin on turvallista tietää lähellä olevan jonkun, joka välittää ja rakastaa…

Tällainen “Rakkauden keidas” on kuin punainen vaate sielujenviholliselle! Turvallinen koti josta ei puutu hellyyttä ja rakkautta on tuhoamisen arvoinen asia sielunviholliselle, joka yrittää tehdä ihmiset onnettomiksi ja katkeriksi yrittäen johdattaa tätä kautta luotu kauemmas Luojastaan. Sielunvihollinen vihaa Jumalaa ja siksi myöskin kaikkia Jumalan asettamia Pyhiä sakramentteja! Taistelua Avioliiton Pyhyydestä ei siis käydä vain ihmisten keskuudessa, vaan ennen kaikkea kysymyksessä on taistelu hyvän ja pahan välillä! Taistelu Pyhän Jumalan ja langenneen enkelin välillä…

Ihmisellä on tiettyjä tarpeita joita vain Jumalan asettama Pyhä Avioliitto voi tarjota. Me jokainen kaipaamme Rakkautta, romantiikkaa unohtamatta seksuaalista viettiämme. Me tarvitsemme turvallisuutta, ymmärtämystä sekä olkapäätä johon nojata silloin, kun elämässämme myrskyt kohtaavat. Me kaipaamme huolenpitoa ja hellyyttä! Jumala asetti Pyhän Avioliiton tarjoamaan meille kaikki nämä tarpeet siten, että ne tulevat täydellisesti tyydytetyiksi. Mies ja vaimo on luotu tyydyttämään toistensa tarpeet kaikilla elämän osa-alueilla ja se onnistuu parhaiten (muuten se ei täydellisesti voi onnistuakaan) heidän turvatessaan Avioliiton asettajaan; Jumalaan! Voimme siis hyvällä syyllä sanoa tässäkin asiassa, että Onnellisuus löytyy vain Rakastavasta Jumalasta. Ja tätähän ei tietenkään sielunvihollinen halua, luonnollisestikaan…

Jos ihminen ei saa tarpeitaan tyydytetyksi Avioliitossa, hän lähtee etsimään tarpeilleen tyydytystä jostakin muualta. Jos ihminen ei edes tahdo sitoutua Avioliiton kautta vastakkaiseen sukupuoleen, silloin hän on tiellä, joka johtaa pois Jumalan suojelevan ja varjelevan käden alta. Silloin hän on matkalla lankeemuksesta toiseen ja tätähän sielunvihollinen haluaa, luonnollisesti…