Yksin vai Avioliitto?

...vai Avioliitto?


1 Kor.7: 7-17

Soisin kaikkien ihmisten olevan niinkuin minäkin (huom. Paavali oli naimaton); mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen. Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin; mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa. Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään; mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa. Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö; samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi? Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa.

1 Kor.7:32-38

Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi; mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi, ja hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta; mutta naimisissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä. Tämän minä sanon teidän omaksi hyödyksenne, en pannakseni kytkyttä kaulaanne, vaan sitä varten, että eläisitte säädyllisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa. Mutta jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima-iässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, niinkuin tahtoo; ei hän syntiä tee: menkööt naimisiin. Joka taas pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin. Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin.


KUN LAPSESTA TULEE NUORI AIKUINEN

Kun lapsi kasvaa nuoruudesta aikuisuuteen, muuttuu hän myöskin biologisesti alkaen kiinnostumaan vastakkaisesta sukupuolesta. Tämä johtaa vääjäämättömästi tilanteisiin, jossa aikuistuva nuori joutuu syvällisesti miettimään tulevaisuuttaan suhteessa siihen, tahtooko hän itselleen aviopuolison sekä toisaalta miettimään yhteiselämän perusteita. Tämä on aikuisuuteen siirtyvälle nuorelle tärkeää aikaa; Onhan hän tekemässä yhtä elämänsä suurinta päätöstä…

PARISUHDEONGELMAT VÄÄRIEN VALINTOJEN TÄHDEN

Internetissä olevat keskustelupalstat on täynnä kirjoituksia siitä, kun useasti (ei tietenkään aina) parisuhteeseen ollaan menty liian heppoisin perustein. Toisaalta nuo samaiset keskustelupalstat kertovat omaa karua kieltään vastuuttomuudesta suhteessa parisuhteeseen, sillä lukemattomat kirjoittajat kehottavat parisuhteessa ongelmien kanssa kamppaileville avioeroa ja täten uuden puolison etsimistä (kts. http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=1000000000000005). Yhteiskuntamme parisuhderakenne on kärsinyt moraalisen tappion ja siksi on todella tärkeää kasvamassa olevan nuoren miettiä tarkoin parisuhteeseen liittyviä vastuutekijöitä sekä omaa suhtautumistaan Jumalan asettamaan Pyhään Avioliittoon sisäistäen sen Pyhyyden ja elinikäisyyden. Tuskin kukaan parisuhdetta suunnitteleva nuori tahtoo olla tulevaisuudessa kirjoittamassa kyseiselle keskustelupalstalle omista parisuhdeongelmistaan…

EI TULEVAN PARISUHTEEN TOIMIVUUTTA TESTATA SÄNGYSSÄ

Kasvamassa oleva sukupolvemme on ikään kuin rokotettu moralismia vastaan! Kouluissa seksivalistus on muuttunut siten, että kun ennen opetettiin Avioliiton Pyhyyttä, niin tänä päivänä jaetaan ehkäisyvälineitä eikä täten ensisijalla ole laisinkaan parisuhteen kokonaisuus vaan lähinnäkin nautintojen etsiminen joka ei rajoitu ainoastaan tänä humanistisena aikakautena vain vastakkaisten sukupuolten parisuhteeseen. Samaa sukupuolta harrastavien vapaat seksisuhteet eivät enää ole koululaitoksemme tuomittavina vaan ehkäisyvalistusta jaetaan myös tällä saralla. Koska siis seksivalistus on tänä päivänä hyvin kieroutunutta sen tarkoituksena vain pääasiassa estää sukupuolitaudit eikä suinkaan opettaa sen kuuluvan vain miehen ja naisen väliseen Pyhään Avioliittoon on se vaikuttanut kasvamassa olevaan sukupolveemme siten, ettei seksin koeta kuuluvan enää vain Avioliittoon, vaan siitä on tullut valitettavaa arkipäivää yhä nuorempien keskuudessa ja lähes kaikki tuntuu olevan tälle moraalittomalle ilmiölle kuin “vapaata riistaa”…

Yhä nuorempien keskuudessa ns. vapaat suhteet seksikokeiluineen ovat valitettavaa arkipäivää. On syntynyt ikään kuin ilmiö, jossa ensin tahdotaan ottaa kumppanista “kaikki irti” ja vasta sitten valmistaudutaan päätökseen kestävästä parisuhteesta. Partnerin etsimisessä ei enää ole tärkeintä tutustua tähän ihmisenä vaan ensisijaisesti vuoteessa. Seksuaaliset kyvyt miellyttää ollaan nostettu jalustalle ja ihmisen henkinen puoli ollaan täten poljettu armottomasti jalkoihin. Valitettavan yleisesti ajatellaan; Jos kaikki sujuu sängyssä sujuu se muuallakin…

Todellisuudessa seksi on vain yksi osatekijä kestävässä parisuhteessa, tosin tärkeä sellainen, mutta tätä todellisuutta koululaitoksissamme vallalla oleva opetus ei ole riittävästi korostanut saatikka media. Tulevan parisuhteen toimivuutta ei testata sängyssä vaan sillä valitettavan usein saadaan aikaan särkyneitä sydämiä jopa niin, että moni on rakastuttuaan toiseen ja tulleensa jätetyksi päättänyt lopettaa itse elämänsä. Tämä juontuu pitkälti siitä, että vaikka tänä päivänä pelin henkenä tuntuu olevan ensin sänkyyn ja sitten parisuhteeseen, niin aina tähän leikkiin eksyy sellaisia, jotka ottavat leikin “liian tosissaan”. Rakkaudella ei totisesti voi leikkiä, sillä Rakkaus ei ymmärrä leikkiä…

Seksi kuuluu Pyhään Avioliittoon eikä sitä tule harrastaa kuin vasta silloin, kun mies ja nainen ovat lupautuneet toisilleen! Tällöin Avioliitto saa Siunauksensa Jumalalta ja sillä on edellytykset säilyä onnellisena miehen ja naisen hautaan kestävänä liittona. Kun parisuhteen edellytykset ovat kunnossa, kun kaksi ihmistä on kaikessa rauhassa saanut tutustua toisensa henkiseen puoleen, ajatusmaailmaan ja täten kiintyen toisiinsa tahtoen elää yhdessä kuolemaan asti, on edellytykset Onneen olemassa. On nimittäin muistettava, että seksi ei ole vain kahden ihmisen fyysinen suoritus, vaan kahden toisiaan Rakastavan suurin Rakkauden osoitus toistansa kohtaan, todellinen Rakkauden huipentuma. Korostan vielä, ettei rakkautta testata sängyssä (vaikka tärkeä osa parisuhdetta onkin), sillä seksi tulee aina olla seurausta todellisesta rakkaudesta, eikä ikinä seksi saa olla se tekijä joka ikään kuin ajaa ihmiset parisuhteeseen. Jos näin käy, ovat tulokset usein katastrofaaliset, sillä kun seksin tuoma huuma loppuu ja mikäli täten koko parisuhde on rakennettu vain makuukammarin pehmeälle patjalle, silloin tuloksena on liian usein parisuhteen rikkoutuminen. Jos väärin rakennetut pilarit kaatuvat, niin onhan selvää ettei mikään rakennus voi tällöin pysyä pystyssä…

HYVIN SUUNNITELTU: PUOLIKSI TEHTY

Kun ihminen tahtoo löytää itselleen elinikäisen kumppanin niin tällöin tulee muistaa, että ollaan yhden elämää suuremman valinnan edessä. Kestäähän Avioliitto koko eliniän ja siksi on tärkeää ymmärtää tuon ratkaisun kauaskantoisuus! Toisaalta, juuri tämän ymmärtämättömyyden tähden tänä päivänä solmitaan enemmän avioliittoja kuin aikaisemmin, sillä kuten jo edellä on tullut ilmi, on vallalla oleva ajattelutapa seurustelusuhteesta kieroutunut puhtaasti omien mieltymyksien hakemisen tasolle eikä vastuuta tahdota ottaa ja tällä osin selittyy nykyiset suuret avioerotilastot. Jos Avioliittoa ei ymmärretä kahden ihmisen elinikäisenä liittona, niin kuin Avioliiton asettaja Jumala on sen tarkoittanut, silloin on itsestään selvää etteivät sitä suunnittelevat osaa eivätkä tahdo tehdä valintaa sen mukaisesti. Jos valinnan perusteet ovat väärät, niin koko Avioliiton suunnittelu vääristyy ja tällöin perustukset Avioliitolle ovat väärät. Jos talo rakennetaan hiekalle, niin ensimmäisen myrskyn jälkeen sitä ei yksinkertaisesti enää ole…

Hyvin suunniteltu on siis puoliksi tehty joka ei vielä takaa Avioliiton Onnellisuutta, mutta antaa toki hyvät edellytykset sen onnistumiselle. Onhan hyvin suunniteltu vasta PUOLIKSI tehty…

MITKÄ OVAT NE ARVOT, JOITA ITSE ARVOSTAN

Kun ihminen päättää etsiä itselleen elinikäistä elämänkumppania hän varmasti ajautuu tilanteeseen, jossa joutuu puntaroimaan omia elämänarvojaan sekä ajatusmaailmaansa yleensä. Ihmisellä on taipumus ajautua samalla tavalla ajattelevien seuraan, mutta jostakin syystä tämä ei päde parisuhteen suunnittelussa, niin ihmeelliseltä kuin se saattaa joistakin tuntuakin. Liian usein kun avioerojen kohdalla ihmisten selitykset usein ovat; Olimme niin erilaiset, kuin eri maailmasta…

Raamattu opettaa selkeästi, ettei uskovan ja ei uskovan tulisi solmia keskenään avioliittoa, koska nämä ajattelevat niin eri tavalla: 2 Kor.6:14-15 “Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? “

Tämä edellä mainittu tulisi huomioida niiden keskuudessa, jotka suunnittelevat Avioliittoa! Samanlainen ajatusmaailma, harrastukset ja arvot ovat varmasti tärkeitä rakennuspalikoita kestävään ja Onnelliseen parisuhteeseen. Se ei kuitenkaan vielä riitä, vaikka löytäisikin jostakin lähes kopion itsestään, sillä Avioliiton pohjana tulee kahden ihmisen välillä olla Rakkaus. Pelkästään siksi, että toinen ajattelee kuten minä ei saa koskaan olla ainoa syy tehdä kuolemaan asti kestävää liittoa, sillä mahdollisuudet sen onnistumiselle eivät ole kovin korkeat. Ovathan tätä jo niin monet tuhannet ennen meitä kokeilleet ja siinä surkeasti epäonnistuneet…

AUTTAAKO HYVÄ SUUNNITELMA

Hyvä suunnitelma on vasta puoliksi tehty, kuten vanha sananlaskukin sanoo ja siksi Avioliitto ei ole kuin jokin yrityslaitos, jossa puhtaasti ja tunteettomasti kirjataan paperille oletettavan (tulevan) kumppanin hyvät ja huonot puolet! Avioliitto ei vain toimi niin kuin yritysmaailma toimii, vaikka toisaalta puhuttaessa avioliiton suunnittelusta sillä tärkeä osa onkin. Tärkeää on myöskin se, mitkä ovat ne kriteerit joiden pohjalta Avioliittoa suunnitellaan…

Jokainen meistä kaipaa Elämää Suurempaa Rakkautta eikä kylmää yritysmaailman tapaista kahden ihmisen kulissiliittoa, jossa kyllä kaikki muu on mahdollista saada toimimaan, mutta jos siitä puuttuu Rakkaus, ei tällöin Avioliitto vai vastata Rakkauden kaipuuseemme ja mikäli parisuhteesta puuttuu Rakkaus, niin tällöin siitä puuttuu kaikki! Hyvä suunnitelma siis auttaa, mikäli kaiken pohjaksi on laittanut Rakkauden, mutta jos se ei saa olla tärkein tekijä kahden ihmisen välillä, niin tällöin ratkaisu elinikäisestä yhdessä olosta voi muodostua elinikäiseksi helvetiksi, jossa totisesti kumpikaan ei ole Onnellinen, vaikka pohjimmiltaan juuri siinä on kahden ihmisen kestävän Avioliiton salaisuus…

TÄYDENTÄVÄTKÖ ERILAISUUDET TOISIAAN VAI REPIVÄTKÖ HAJALLE

Suunniteltaessa avioliittoa tärkeimmäksi tekijäksi (kuten aikaisemmin on mainittu) ei saa muodostua itsensä täydellisen kopion etsiminen, sillä eikö yksi yhteiselämän tarkoitus ole saada rinnalleen elinikäinen kumppani, jolla on omia ajatuksia rikastuttamaan elämää! Jos vierellä hautaan asti kulkee vain kopio itsestä, ei se voi tyydyttää kenenkään Rakkauden nälkää, sillä tällöinhän olisi sama kuin jatkaisi elämäänsä yksin…

Osuvasti joku viisas on joskus sanonut, että “erilaisuudet täydentävät toisiaan”, mutta tässäkään ei piile koko totuus, sillä sanomattakin lienee selvää, että erilaisuus on myöskin rikkova tekijä mikäli yhteiselämä on jatkuvaa kinaamista ja erilaisuuden tähden aiheutuvaa jatkuvaa “yhteentörmäys-kurssia”. Eihän Avioliitto saa olla kahden ihmisen taistelua toisiansa vastaan, vaan yhteistä kumppanuutta ja rinnalla kulkemista YHTEISESSÄ RINTAMASSA elämän myrskyjä vastaan…

On myöskin muistettava tässä yhteydessä, ettei Jumala Paratiisissa luonut miehelle kumppaniksi tämän kopiota, vaan Hän loi naisen olemaan miehelle avuksi ja lohdutukseksi! Ei siis liene Jumalankaan tahto, että Avioliiton Pyhään satamaan purjehtijat olisivat toistensa kopioita…

RAKKAUS YHDISTÄÄ JA PITÄÄ PARISUHTEEN KASASSA

Vaikka ihminen kuinka miettisi inhimillisesti etsiessään itselleen sopivaa puolisoa, ei se ikinä ole tae siitä, että Avioliitto onnistuisi! Vaikka ihminen kiertäisi kaikki maailman meret ja kaupungit etsiessään itselleen elinikäistä kumppania kulkemaan rinnallaan elämän myrskyissä, hän voi toistumiseen epäonnistua etsinnässään: Kork.V: 8:6-7”Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin."

Kestävän Avioliiton salaisuus on Rakkauden salaisuus! Se joka ymmärtää Rakkauden salaisuuden, ymmärtää Onnellisen Avioliiton salaisuuden! Tätä Rakkauden salaisuutta ovat ihmiset vuosituhansien aikana etsineet ja vain harvat ovat sen löytäneet. Kuitenkin se on löydettävissä helpommin kuin moni uskoisikaan. Niin kuin kaikki suuret totuudet, myös Rakkaus on lähempänä kuin uskoisimmekaan…

Inhimillisesti ajatellen mahdollisuus löytää itselleen elinikäinen kumppani tuntuu lähes mahdottomalta, jos ei sitä peräti olekin! Onnellisen Avioliiton salaisuus on Rakkaus, tuo valtava tunne, joka on saanut kuninkaat luopumaan valtaistuimestaan, ihmiset matkustamaan maapallon toiselta puolelta jonnekin suureen tuntemattomaan sekä rikkaat luopumaan rahoistaan. Onnellisuuden salaisuus, niin yksinkertaiselta kuin se joistakin saattaakin tuntua, löytyy siis Rakkaudesta, joka on vuodatettu ihmisen sydämeen aikojen alkuajoista! Kun Jumala loi Paratiisissa miehen ja naisen elämään keskenään rikasta ja yltäkylläistä elämää…

Paras mahdollisuus löytää itselleen Onnellinen Avioelämä on kääntyä Avioliiton asettajan, Jumalan, puoleen. Vain ja yksin Hän voi vuodattaa Rakkauden sydämeen sekä vain Hän voi johdattaa elämääsi oikean kumppanin, sillä kuka muu olisi asiantuntija Rakkaudessa, jos ei Hän, joka on sen asettanutkin…

Lue seuraava teksti Raamatusta ja ymmärrät:

Luota Jumalaan ja Hän johdattaa Sinulle oikean puolison! 1 Moos.24:1-27:

“Ja Aabraham oli vanha ja iälliseksi tullut, ja Herra oli siunannut Aabrahamia kaikessa. Niin Aabraham sanoi palvelijallensa, talonsa vanhimmalle, joka hallitsi kaikkea, mitä hänellä oli: "Pane kätesi kupeeni alle. Minä vannotan sinua Herran, taivaan ja maan Jumalan, kautta, ettet ota pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun, vaan menet minun omaan maahani ja sukuni luo ja otat sieltä vaimon pojalleni Iisakille." Palvelija sanoi hänelle: "Entä jos tyttö ei tahdo seurata minua tähän maahan, onko minun silloin vietävä poikasi takaisin siihen maahan, josta olet lähtenyt?" Aabraham vastasi hänelle: "Varo, ettet vie poikaani takaisin sinne. Herra, taivaan Jumala, joka otti minut pois isäni kodista ja synnyinmaastani, hän, joka puhui minulle ja vannoi minulle sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan', hän lähettää enkelinsä sinun edelläsi, niin että saat sieltä vaimon pojalleni. Mutta jos tyttö ei tahdo seurata sinua, niin olet tästä valasta vapaa. Älä vain vie poikaani sinne takaisin." Niin palvelija pani kätensä herransa Aabrahamin kupeen alle ja lupasi sen hänelle valalla vannoen. Ja palvelija otti herransa kameleista kymmenen sekä kaikkinaisia kalleuksia herransa tavaroista; ja hän nousi ja lähti Mesopotamiaan, Naahorin kaupunkiin. Ja hän antoi kamelien asettua kaupungin ulkopuolelle vesikaivon ääreen lepäämään, illan suussa, jolloin naiset tulivat vettä ammentamaan. Ja hän sanoi: "Herra, minun herrani Aabrahamin Jumala, suo minulle tänään menestystä ja tee laupeus herralleni Aabrahamille. Katso, minä seison tässä lähteellä, ja kaupunkilaisten tyttäret tulevat ammentamaan vettä. Niin tapahtukoon, että se tyttö, jolle minä sanon: 'Kallista tänne vesiastiaasi juodakseni', ja joka vastaa: 'Juo, minä juotan kamelisikin', on juuri se, jonka sinä olet määrännyt palvelijallesi Iisakille; ja siitä minä tiedän, että olet tehnyt laupeuden herralleni." Tuskin hän oli lakannut puhumasta, niin tuli siihen Rebekka, joka oli Aabrahamin veljen Naahorin ja hänen vaimonsa Milkan pojan, Betuelin, tytär; ja hänellä oli vesiastia olallaan. Ja tyttö oli näöltään hyvin ihana, neitsyt, johon ei mies ollut koskenut. Ja hän astui alas lähteelle, täytti astiansa ja tuli ylös. Silloin palvelija riensi häntä vastaan ja sanoi: "Anna minun juoda vähän vettä astiastasi." Hän vastasi: "Juo, herrani." Ja hän laski nopeasti astiansa alas kädelleen ja antoi hänen juoda. Ja annettuaan hänen juoda hän sanoi: "Minä ammennan vettä myös sinun kameleillesi, kunnes ne ovat juoneet kyllikseen." Niin hän tyhjensi nopeasti astiansa kaukaloon ja riensi jälleen kaivolle ammentamaan vettä ja ammensi kaikille hänen kameleilleen. Ja mies katseli häntä ääneti saadakseen tietää, oliko Herra antanut hänen matkansa onnistua vai ei. Kun kamelit olivat juoneet, otti mies kultaisen nenärenkaan, joka painoi puolen sekeliä, ja hänen käsiinsä kaksi rannerengasta, jotka painoivat kymmenen kultasekeliä. Ja hän kysyi: "Kenenkä tytär olet? Sano minulle. Onko isäsi talossa tilaa yötä ollaksemme?" Hän vastasi hänelle: "Olen Betuelin, Naahorin ja Milkan pojan, tytär." Ja hän sanoi hänelle vielä: "Meillä on runsaasti olkia ja rehua; myöskin yösijaa on meillä antaa." Silloin mies kumartui maahan ja rukoili Herraa ja sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, minun herrani Aabrahamin Jumala, joka ei ole ottanut pois armoansa ja totuuttansa minun herraltani. Herra on johdattanut minut tätä tietä herrani veljen kotiin."

KESTÄVÄN JA ONNELLISEN AVIOLIITON PERUSPILARIT:

1 Kor.13:1-8

“Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä;”

OLETKO JO AVIOLIITOSSA

Jos olet jo Avioliitossa ja mietit sitä, oletko tehnyt oikean valinnan, niin tahdon Sinun tällöin tietävän: Vaikka olisit tehnyt elämässäsi ns. väärän valinnan, on Jumala Rakkaudessaan kuitenkin voimallinen PYHITTÄMÄÄN SINUN AVIOLIITTOSI ONNELLISEKSI. Käänny Jumalan puoleen ja Hän tulee tekemään Avioliitosta onnellisen ja tasapainoisen, sillä avioero ei ole koskaan vaihtoehto! Älä siis pakene ongelmia, mikäli niitä avioliitossasi on, vaan kohtaa ne yhdessä Rakkaasi kanssa…

Jumala vihaa avioeroja, sillä Hän on säätänyt Avioliiton kestämään aina hautaan asti! Koska Hän vihaa avioeroja tekee Hän vastapainoksi kaikkensa pyhittääkseen Avioliitot, jos vain Avioliitossa elävät kääntyvät Hänen puoleensa! Jumala voi ja tahtoo tehdä Rakkaudellisia ihmeitään…

Mal.2:13-14 “Ja toiseksi te olette tehneet tämän: olette saattaneet Herran alttarin peitetyksi kyynelillä ja itkulla ja huokauksilla, niin ettei hän enää käänny uhrilahjojen puoleen eikä mielisty ottamaan mitään teidän kädestänne. Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?" Sentähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.”

Matt.19:5-6 “Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

ENTÄ JOS ET TAHDOKAAN ITSELLESI PARISUHDETTA

Matt.19:12

“Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."

Ole siis Vapaa!