Tämän päivän Kristillisyyden suurin ongelma…

Maassamme järjestetään vuosittain valtavasti erilaisia ns. Kristillisiä tilaisuuksia joten Suomen kansa on totisesti saanut kristillistä opetusta sekä evankelioitu täten jo "moneen kertaan". Kuitenkin, vaikka olemme kristillinen maa, on maassamme vain vähemmistönä niitä, jotka tahtovat elää Raamatun opetusten mukaisesti. Miksi?

Varmasti syitä on monia! Kristillinen opetus ei ole vallalla olevassa kristillisyydessä kaikilta osin Raamatun mukaista ja sama valitettava ilmiö on myöskin suhteessa evankeliumiin. Voisi hyvin sanoa, että maamme on kyllästetty väärällä opetuksella sekä ANTIEVANKELIUMILLA, joka toisaalta sisältää Raamatullista sanastoa, mutta joka ei kuitenkaan ole 100% Raamatullista ilosanomaa eli ei Evankeliumia ollenkaan…

Toisinsanoen: Suomen kansan vallalla oleva pakanallisuus (Jumalan vastaisuus) on siis vain seurausta pappien ja saarnamiesten julistuksesta. Jumala kun on luvannut vastata VAIN OMASTA SANASTAAN…

Edellä mainittu tosiasia ei kuitenkaan anna tyhjentävää vastausta siihen, mikä on tämän päivän Kristillisyyden SUURIN ONGELMA, sillä emme voi laittaa maassamme rehottavaa ateistista ajattelutapaa yksin pappien ja saarnamiesten syyksi, sillä varmasti myöskin oikeaa opetusta on ollut saatavilla? Vastaus on yllättävän yksinkertainen, niin yksinkertainen, että antaa Raamatun itsensä vastata siihen:

Jaak.1:22-25 "Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.