Raamattu:

 


Suurimpia virheitä Raamatun tutkimisessa

OMATAAN VALMIITA NÄKÖKANTOJA

Valitettavan monet lukevat Raamattua omaten jo valmiit näkökannat, joihin useasti on vaikuttanut joko perhetausta tai sitten jonkin kirkkokunnan opetus (joka toisaalta on heijastunut melkein poikkeuksetta vanhempien käsitykseen suhteessa Raamatun tulkintaan). Niin kauan kuin ihminen lukee Raamattua yrittäen pitää sitkeästi kiinni omista näkemyksistään on hän vaarassa ottaa Raamatun kokonaisvaltaisesta opetuksesta vain sen, mikä "pönkittää" omaa ajattelutapaa ja täten hänelle ei Sanan lukemisesta ole paljoakaan hyötyä! Miten Jumalan Sana voisikaan muokata lukijan käsityksiä saatikka arvomaailmaa, jos lukija on mielestään jo valmiiksi viisas: Snl.4:7 " Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä."

EI YMMÄRRETÄ RAAMATUN OLEVAN VAIN VÄLIKAPPALE JUMALAN TUNTEMISEEN

Jotkut luulevat uskonelämässä välikappaleita itsetarkoituksiksi! Rukous ei saa olla itsetarkoitus, vaan välikappale Jumalan kanssa keskusteluun. Seurakunnassa käynti ei saa olla itsetarkoitus vaan välikappale Jumalan elävän Yhteyden kokemiseen ja yhteiselämän rikkauteen! Raamatun lukeminen ei saa olla päätarkoitus, sillä se on vain Pyhä Kirja jonka VÄLITYKSELLÄ saamme kokea ELÄVÄÄ YHTEYTTÄ JUMALAAN Kristuksessa Jeesuksessa: Joh.5:39- 40" Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

Päätarkoitus ei ole yrittää noudattaa ORJAMAISESTI Raamatun opetuksia ikään kuin niissä olisi iankaikkinen elämä (tämä on lainalaisuutta), vaan SANAA NOUDATTAMALLA SAADA KOKEA KRISTUKSEN TÄYTEYS, eli ymmärtää se tosiasia, että Sanan noudattamisen KAUTTA saadaan ELÄVÄ YHTEYS ELÄVÄÄN JUMALAAN Joh.14:23 "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Pelkkä OPETUS Kristuksesta ei riitä, vaan tulee uudistua Hengellä: Ef.4:20-24 "Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä"

YRITETÄÄN SELITELLÄ RAAMATTUA VAIN INHIMILLISELLÄ JÄRJELLÄ

Lukemattomat ihmiset pyrkivät selittelemään Raamattua VAIN inhimillisellä järjellä ymmärtämättä laisinkaan, että se on mahdotonta mikäli aikoo saada Elävän Yhteyden Elävään Jumalaan! Ei Jumala ole järjellä selitettävissä saatikka hänen asetuksensa ja neuvonsa: 2 Piet.1:20-21 "Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."

OLLAAN SANAN KUULIJOITA, MUTTA EI SEN TEKIJÖITÄ

Raamattu on maailmassa oletettavasti eniten tutkittu kirjakokoelma ja kuitenkin vain hyvin harvat saavat kosketuksen Elävään Jumalaan. Pelkkä Raamatun tutkiminen ei voi ketään auttaa, sillä onhan se vain kirjaimia kirjainten joukossa! Kirjaimet muuttuvat eläviksi vain silloin, kun TAHDOTAAN OJENTAUTUA Raamatun ohjeiden mukaan ja Jumala tulee ELÄVÄKSI vain kun tahdotaan olla Sanan lukemisen lisäksi myöskin Sanan tekijöitä: Jaak.1:22-24 "Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. "

JUMALA ON LÖYDETTÄVISSÄ RAAMATUN KAUTTA

Raamattu on välikappale Jumalan tuntemiseen! Raamatun kautta ihminen voi löytää Elävän Jumalan jos sydämestään Häntä etsii! Joh.7:17 "Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. " / Luuk.11:9-10 " Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan."

ELÄVÄ YHTEYS ELÄVÄÄN JUMALAAN VAIN PYHÄN HENGEN KAUTTA

Vain Jumalan Henki voi vaikuttaa ihmisessä synnintuntoa ja johdattaa Kristuksen luokse! Ihminen ei voi uudestisyntyä ns. järkipäätöksellä (vaikka tietäisi kaiken Raamatusta), vaan ihmisen täytyy syntyä Hengestä! Raamattua lukemalla nämä tosiasiat valaistuvat ja johdattavat ihmisen Kristuksen yhteyteen kuitenkin vain Pyhän Hengen työn kautta, edellyttäen tietenkin, että lukija itse vilpittömästi tahtoo antautua Jumalan työlle: Joh.6:44 "Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä" / Joh.3:3 "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa"