Opetuslapseus: ITSENSÄ KIELTÄMISEN TIE!


Tänä päivänä suosiota kristittyjen keskuudessa on valitettavasti saanut ns. vapaamielinen opetus, joka on valitettavasti syrjäyttänyt selkeän Raamatullisen opetuksen siitä, miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi pyrkiä elämään. Tämän päivän saarnamiehet tarjoavat Jeesusta syntiin kuolleille ihmisille kaiken pelastajana, tahtovat siis synnyttää lapsen Jumalan valtakuntaan, eivätkä kuitenkaan tahdo olla ruokkimassa ja kasvattamassa heitä todelliseen Jeesuksen opetuslapseuteen opettamalla heitä pitämään kaikkea sitä, minkä Jeesus oli käskenyt opetuslapsiensa pitää (Matt.28:20)! Tänä päivänä vallalla olevat saarnamiehet eivät opeta Raamatullista tosi-asiaa siitä, että JEESUKSEN OPETUSLAPSEUDEN TIE ON KIELTÄYMYKSIEN JA UHRAUKSIEN TIE! Pyritään siis synnyttämään lapsia, muttei kuitenkaan anneta heille hengellisen elämän eväitä! Tällaiset lapset syntyvät todelliseen hengelliseen kuivaan erämaahan! Todellista rakkauttako, tuskin…

Jotkut saarnamiehistä menevät jopa niin pitkälle mielettömyydessään, että sanovat, ettei Jumalan kymmenen rakkaudellista käskyä (ohjeet uskoville) kuulu meille ollenkaan! Mitä mielettömyyttä, sillä Jeesus sanoo Raamatun lehdillä selkeästi: Matt.5:17-19 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa" / Luuk.17:1-2 "Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat! Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä"

Tällaisten saarnaajien opetusten tulos on totisesti nähtävissä: tänä päivänä monet kutsuvat itseään Jeesuksen opetuslapsiksi, eivätkä kuitenkaan ole halukkaita seuraamaan Mestarinsa jalanjälkiä kieltäymyksien tiellä; 1 Joh.2:6 "Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niin kuin hän vaelsi". Vallalla oleva kristillisyys elää julkijumalattomasti ja kuitenkin samanaikaisesti valheellisesti julistaa olevansa todellista kristillisyyttä! Juopottelut, huoraamiset, tappelut, ahneus, kieroudet sekä panettelut puhumattakaan rahanahneudesta ovat valitettavaa arkipäivää niiden keskuudessa, jotka väittävät olevansa Jeesuksen opetuslapsia. Tämä on hyvin valitettava tosiasia, jota kukaan aikaansa seuraava ei voi kieltää valheeksi…

Kun saarnamiehet laiminlyövät opetuksen totuudellisuuden, monet vastauskoontulleet pettyvät huomatessaan, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapseus on kärsimyksien sekä itsensäkieltämisen tie, sen sijaan, että se olisi helppoa elämää niin kuin valheellisesti monet saarnamiehet ovat julistaneet! Koska siis vastauskoontulleille ei oltu annettu oikeita "elämän eväitä" he sortuvat helposti luulemaan, etteivät ole uskossa ollenkaan, koska taistelu omien himojen ja halujen kanssa on niin kovaa! Tästä syystä niin monet lankeavat syvälle jumalattomuuteen takaisin, valitettavasti…

ENSIN GETSEMANE, GOLGATA JA SITTEN VASTA HELLUNTAI…

Raamattu opettaa selkeästi, että Jeesuksen opetuslapsen tulee seurata Mestarinsa jalanjälkiä ja se onnistuu vain siten, että hylkää maailmalliset himot: Kol.3:5-17 "Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa."

Jokainen, joka väittää olevansa Jeesuksen opetuslapsi ja samanaikaisesti rakastaa maailmaa, on vain näyttelijä matkalla helvettiin. Tällainen ihmispoloinen ei ole ymmärtänyt Jeesuksen opetuslapseudesta mitään: Joh.12:24-25 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään"

Todellinen Jeesuksen opetuslapseus on sitä, että hylkää jumalattomuuden sekä maailmalliset himot! Se on sitä, että pyritään elämään siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa: Tiit.2:11-12"Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa"

Kaikki tämän päivän saarnamiehet, jotka väittävät, että Jeesuksen opetuslapseus ei ole ITSENSÄ KIELTÄMISEN TIE, ovat valheprofeettoja, jotka pyrkivät saamaan saarnoillaan itselleen joko rahallista hyötyä tai valtaa. Tällaisia opettajia tulee jokaisen todellisen Jeesuksen opetuslapsen karttaa: 2 Piet.2:1-6 "Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, ASETTAEN NE VAROITUKSEKSI NIILLE, JOTKA VASTEDES JUMALATTOMASTI ELÄVÄT" / 2 Piet.2:18-22"18. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja VIEKOITTELEVAT LIHAN HIMOISSA IRSTAUKSILLA, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."

Ilosanoma Jeesuksesta tulee julistaa niin kuin Apostoli Paavali sen teki: Apt.24:24-25 "Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja ITSENSÄHILLITSEMISESTÄ ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas." Paavali siis julisti evankeliumia Jeesuksesta selittäen, MITÄ JEESUKSEN OPETUSLAPSEUS KÄYTÄNNÖSSÄ MERKITSEE (itsensähillitseminen > kieltäymyksien tie)!

Ja lopuksi: Ihminen käy jatkuvasti taistelua "kahden luonnon välillä". Elämä on jatkuvaa valintaa: Joko Jumalan tahdon mukainen elämä tai jumalaton elämä! Usko Jeesukseen Kristukseen ei ole vain "huulten löpinää", vaan se on elämää KÄYTÄNNÖN TASOLLA: Matt.7:21"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon"

Kehotukseni teille Rakkaat sisaret ja veljet Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa: Matt.7:13-14"Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät"