Evoluutio-teoriassa aukko!

Evoluutioteoriassa suuri "musta aukko"!

Vallalla oleva tieteellinen käsitys maailman synnystä pohjautuu evoluutioteoriaan, joka selittää, että ihminen on vuosimiljoonien aikana jalostunut tällaiseksi kuin me nyt olemme. Tuo teoria sulkee pois armottomasti kuvan armollisesta maailman Luojasta lajien Luojana sekä täten pyrkii kitkemään pois ihmisen perimässä olevan "uskonnollisuuden" siinä kuitenkaan onnistumatta…

Jos ihminen on jalostunut vuosimiljoonien aikana, eikä täten Raamatun ilmoitus lajien synnystä pidä paikkaansa, niin miten on selitettävissä ihmislajille tyypillinen "halu uskoa johonkin korkeampaan"? Miten on selitettävissä ihmislajille tyypillinen uskonnollisuus? Miksi se on säilynyt niin voimallisena aina näihin päiviin asti ellei sillä olisi mitään merkitystä?

Puhuttaessa eläimistä evoluutio selittää niiden tekemiset vaistonvaraisiksi, jotka ovat jalostuneet ajan saatossa palvelemaan juuri kyseistä lajia niiden kamppaillessa eloonjäämisestä. Heikot lajit ovat täten joutuneet väistymään vahvempien tieltä ja ne lajit jotka ovat säilyneet aina näihin päiviin asti ovat jalostuneet vahvoiksi juuri perimänsä tähden…

Entä ihmislajin perimä? Jos uskonnollisuus (halu uskoa johonkin korkeampaan) olisi ollut heikko ominaisuus ihmisillä, olisi se varmasti evoluutioteorian käsityksen mukaan jalostunut pois vuosituhansien saatossa. Näin ei ole kuitenkaan käynyt ja sopiikin kysyä evoluutioteorian kannattajilta syytä moiseen! Ehkä uskonnollisuus, halu uskoa maailmankaikkeuden Luojaan kaiken alkulähteenä, sittenkin on juuri se voimavara joka on auttanut ihmislajia selviytymään vuosituhansien saatossa aina näihin päiviin asti, vaikka evoluutioteorian kannattajat ovat tarkoituksella jättäneet sen vähemmälle huomiolle. Vähemmälle huomiolle siksi, koska se sotii itse evoluutioteoriaa vastaan…

Kaikkialla maailmassa ihmislajille tyypillinen "perimä"; uskonnollisuus, nostaa päätänsä ja säätelee ihmiskunnan elämää. Miksi ihmiskunnalla on perimänä halu uskoa johonkin korkeampaan, jollei sillä olisi mitään tarkoitusperää? Vai onko kysymyksessä sittenkin eräänlainen vaisto jonka tarkoituksena on kertoa ihmiskunnalle se, että maailmaa hallitsevat sittenkin "korkeammat voimat" sekä täten antaa vastaus elämän peruskysymyksiin kuten; Miksi olemme täällä ja minne olemme menossa?

Raamattu antaa vastauksen ihmislajin syntyyn, sen olemassaoloon ja tarkoitukseen sekä se antaa myös vastauksen siihen, miksi ihmislajilla on taipumuksena halu uskoa johonkin korkeampaan. Se antaa tyydyttävän vastauksen ihmislajille tyypilliseen uskonnollisuuteen selittäen, että Jumala on laittanut iankaikkisuuskaipuun jokaisen luotunsa sydämeen, että he etsivät Jumalaa (Saarn.3:11 / Apt.17:26-27).

Toisin kuin Raamattu, evoluutioteoria ei voi antaa vastausta siihen, miksi me ihmislajina asutamme maapalloa eikä se voi antaa vastausta siihen, onko kuolemanjälkeistä elämää vai ei! Meidän tulee edellä mainittuihin kysymyksiin siis etsiä vastauksia Raamatusta, tuosta yliluonnollisesta Jumalan ilmoituksesta ihmiskunnalle, mikäli tahdomme niihin vastauksen saada. Jos siis luotamme sydämen ääneen, tuohon uskonnollisuuden sisäiseen hälytyskelloon joka vahvana sykkii perimässämme, niin voimme lailla muuttolintujen vaiston ohjaamina löytää määränpäämme, jonne olemme matkalla. Silloin ymmärrämme, että tämä ajallinen elämä on sittenkin vain läpikulkuportti iankaikkiseen elämään ja tällöin usko maailman Luojaan ei olekaan enää heikkous, vaan se voimavara joka kantaa meitä aina kuoleman porteille asti…