Raamattu: LUOTETTAVA kartta Jumalan yhteyteen!

Tiedät, että Jumala on! Mistä tiedät? Tiedät, että Jeesus kuoli syntiemme edestä Golgatan keskimmäisellä ristillä! Mistä tiedät? Mitä tiedät Jumalasta? Tiedätkö mitään? Jos tiedät, niin tiedätkö miksi tiedät?

Osaatko vastata näihin kysymyksiin? Jos paneudut siihen, että mistä lähteestä pieni ihminen voi tietää suuresta Jumalasta, niin vastaus on; Raamatusta, vain ja yksin Raamatusta! Me, sinä ja minä emme tietäisi mitään Jumalan olemassaolosta saatikka Kristuksesta Jeesuksesta, jos ei Jumala olisi antanut meille Sanaansa, Raamattua. Vain Raamatun lehtiä lukiessamme saamme tietää Hänestä.

Jos sanot, että olen kuullut eräältä pastorilta Jumalasta, niin oletko miettinyt mistä hän on kuullut? Joko ymmärrät, että vain ja yksin Raamattu on Jumalan matkamiehen ja naisen kompassi ja kartta! Jos sanot, että Jumalan Pyhä Henki ilmoitti minulle Jumalasta, niin mistä tiedät, että se oli Pyhä Henki? Mistä ylipäätänsä tiedät Pyhän Hengen olemassaolosta? Mistä tiedät Pyhän Hengen nimen?

Sanotko ehkä, että Jumalan voi nähdä luonnossa. Mistä tiedät, että Hänet voi nähdä luonnossa? Etkö juuri siitä, että Raamattu sanoo niin! Mistä tiedät kasteesta, armolahjoista, parannuksesta, jollet juuri Raamatusta. Joko ymmärrät, mitä tarkoitan? Jos aiomme uskossa olla, niin ainut keinomme on lukea Raamattua ja ojentautua sen mukaan! Uskomme tiennäyttäjä on Raamattu. Uskomme perusta on Jeesus Kristus! Raamatun tehtävä on opettaa meidät tuntemaan Jeesus Kristus, syntiemme sovittaja! Raamattu ei saa olla uskovaisen "itsetarkoitus", vaan sen tehtävä on johdattaa meidät "taivaallisille laitumille". Eihän rukouskaan ole Jeesuksen opetuslapsen itsetarkoitus, niinkuin toki jotkut valheellisesti luulevat, vaan kanava, jota kautta saamme elävän yhteyden elävään Jumalaan! Raamattu on siis vain välikappale Hänen tuntemiseensa!

Sinä voit tuntea Raamatun kannesta kanteen, etkä silti välttämättä tunne Raamatun alullepanijaa, Aabrahamin ja Iisakin Jumalaa, kaikkeuden Luojaa, meidän Isäämme! Jumala on lähestulkoon aina halunnut käyttää ihmistä tahtonsa toteuttamisessa. Niin myöskin Raamatun tekemisessä! Raamatussa on 66 kirjaa jotka ovat syntyneet 1500 vuoden aikana. Tässä työssä Jumala käytti n.40:tä kirjoittajaa.

Ihmisillä on aina ollut valtava halu lisätä tai ottaa pois jotakin Raamatun sanomasta. Silloin, kun on vaikea alistua Jumalan tahdon alle, joka aina ilmenee Hänen Sanastaan, ovat ihmiset sortuneet muokkailemaan sanomaa niin, ettei tarvitsisi tehdä parannusta! Näin on aina ollut ja tulee valitettavasti aina olemaan niiden keskuudessa, jotka väärinkäyttävät Raamattua vain hyötyäkseen jostakin...

Tämän päivän valhekristillisyys on säälimättömästi kumonnut Raamatun arvovallan Jumalan ilmoituksena. Väärät Raamatun tulkinnat ovat johtaneet monia ihmisiä pois Kristus tieltä! "Kuinka se on mahdollista"; saattaisit sanoa minulle, jos olisimme kasvotusten. "Onhan Jeesus luvannut pitää omistaan huolen, niistä, jotka rakastavat Häntä"! Vastaisin sinulle, niinkuin vastaan jo nyt: "Aivan...mutta jos rakastaa Jeesusta, niin eikö silloin halua myöskin mahdollisimman paljon tietää Hänestä"?

Elämme ajassa, jossa ihmiset hakevat tunne-elämyksiä ja nautintoja. Myös valitettavan monet todelliset Jumalan lapset ovat vaarassa joutua tuon saatanallisen aatteen valtaan. Monet ovat jo joutuneet.... Monet ihmiset eivät enää kauniissa Suomen maassammekaan tiedä, mitä tarkoittaa olla Jeesuksen opetuslapsi! Sen sijaan he kyllä tuntuvat tietävän omasta mielestään, mitä on olla uskovainen, kristitty! Harva, vain todella pieni joukko tietää mitä MIELTÄ JUMALA ON SIITÄ, MILLAINEN ON JEESUKSEN OPETUSLAPSI! Selvää käsitystä Hänen opetuslapseudestaan ei ole enää edes monilla Hänen omillaan! Onko sinulla? Tiedätkö, mitä merkitsee Jeesuksen opetuslapseus? Tiedätkö Jumalan tahdon tässä asiassa?

Paljon on ihmisiä jotka juoksentelevat hengellisistä tilaisuuksista toiseen hakemassa sanaa Herralta. Miksi? Eikö Raamatusta löydykään koko totuutta, kun pitää haalia lisää jostakin muualta? Kuinka paljon sinä käytät aikaasi Raamattusi tutkimiseen? Kiinnostaako sinua edes tutkia Jumalan Sanaa? Jos ei, niin miksi? Monet Jumalan lapset odottavat yhä, että Jumala käskisi heitä evankelioimaan ja kuitenkin evankelioimiskäsky on selvästi Raamatussa. Liian monet odottavat sanaa Herralta, jotta voisivat lähteä rohkaisemaan veljeänsä ja auttamaan puutteenalaisia ja kuitenkin Raamattu on täynnä ohjeita ja käskyjä auttaa vähäosaisia. Kristikunta on hyljännyt Raamatun, ja siksi elämme ajassa, jossa on kaikennäköisiä villityksiä ja vääriä Kristuksia!

Tänä päivänä, niinkuin aina ennenkin, Jumala kuuluttaa kansalleen käskyn! Se käsky ei ole uskomattomille, vaan Hänen omilleen ; Aam.5:4"Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle: Etsikää minua, niin te saatte elää."

Raamattu kertoo meille monista ihmisistä, jotka, vaikka tiesivätkin selvästi Jumalan tahdon, sortuivat kuitenkin kyseenalaistamaan sen. Yksi tällainen oli Bileam. Hän, Jumalan profeetta, tiesi, ettei Israelia saanut kirota, sillä Israel oli Jumalan kansa. Baalak, Moabin kuningas lähetti palvelijoitaan Bileamin luokse ja tarjosi palkkiota, jos Israelin profeetta kiroaisi oman kansansa ja toimisi näin vasten Jumalan selvää tahtoa.

Alussa profeetta kieltäytyi, mutta palkkio kalvoi niin hänen mieltään, että hän sortui kyselemään Jumalalta, saisiko kirota Israelin. Kun Bileam riittävän kauan kiusasi Jumalaa, salli Jumala hänen lähteä sanansaattajien mukaan. Mitä sitten tapahtui: 4 Moos. 22:22-32"Mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha, ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä, hänen ratsastaessaan aasintammallaan, kaksi palvelijaa mukanansa. Kun aasintamma näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä, niin se poikkesi tieltä ja meni peltoon. Mutta Bileam löi aasintammaa palauttaaksensa sen tielle. Sitten Herran enkeli asettui solaan viinitarhojen välille, jossa oli kiviaita kummallakin puolella. Kun aasintamma näki Herran enkelin, niin se painautui aitaan ja likisti Bileamin jalkaa aitaa vasten. Ja hän löi sitä vielä kerran. Silloin Herran enkeli taas meni edemmäs ja asettui ahtaaseen paikkaan, jossa ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. Kun aasintamma näki Herran enkelin, laskeutui se maahan Bileamin alla. Silloin Bileamin viha syttyi, ja hän löi aasintammaa sauvalla.Niin Herra avasi aasintamman suun, ja se sanoi Bileamille: "Mitä minä olen sinulle tehnyt, koska lyöt minua jo kolmannen kerran?" Bileam vastasi aasintammalle: "Sinä olet pitänyt minua pilkkanasi. Olisipa minulla miekka kädessäni, niin nyt minä sinut tappaisin." Mutta aasintamma sanoi Bileamille: "Enkö minä ole sinun aasintammasi, jolla olet ratsastanut kaiken aikasi tähän päivään asti? Onko minun ollut tapana tehdä sinulle näin?" Hän vastasi: "Ei." Niin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä. Silloin hän kumartui ja heittäytyi kasvoilleen. Niin Herran enkeli sanoi hänelle: "Minkä tähden olet lyönyt aasintammaasi jo kolme kertaa? Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtoani.

Oletko sinä, vaikka olet selvästi tiennyt Jumalan tahdon, kuitenkin sortunut väärän vaikuttimen johdosta, niinkuin Bileam, kyselemään Herran vastausta ja näin kiusannut Herraa? Oletko pyytänyt Herralta jotakin sellaista, minkä tiesit jo olevan vastoin Hänen tahtoaan? Vai oletko niin pimennossa, ettet tiedä edes Hänen tahtoansa? Jos olet, niin silloin häpeä! Juoksetko tilaisuuksista toiseen metsästämässä sanaa Herralta ja kuitenkin laiminlyöt Raamatun tutkimisen? Tiedätkö, näin sinä kiusaat Herraa, sinun Jumalaasi! Ehkä olet nytkin matkalla jonnekin, ja ehkä minä olen tuo aasi? Ehkä Jumala nyt minun kautta, aasin kautta, puhuu sinun sydämellesi? Niin...tiedä häntä?

Siksi, mieti sydämessäsi, mitä Jumalalla on minun kauttani sinulle tämän kirjan kautta sanottavaa! PYSÄHDY! Samoin kuin Bileamille olisi käynyt, jos ei Herra olisi avannut hänen silmiään, voi käydä sinullekin: 4 Moos.22:33" Mutta aasintamma näki minut ja on väistynyt minun edestäni jo kolme kertaa. Ja jos se ei olisi väistynyt minun edestäni, niin minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen elämään."

Älä aliarvioi minua, sillä vaikka minä olenkin tällainen monesti langennut koiranraato ja vain köyhän kalastajan köyhä poika, niin jos Jumala on käyttänyt aasiakin, niin miksei sitten minua? 2 Piet.2:16"mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden."

Tiedätkö sinä Jumalan tahdon? Voihan olla, ettet voi sortua samaan kuin Bileam, siitä yksinkertaisesta syystä, ettet edes tiedä Jumalan tahtoa? Mikä sitten on Jumalan tahto? Sinä pääset tietämään Jumalan tahdon elämässäsi vain lukemalla ahkerasti Hänen Sanaansa, Raamattua; Snl.2;1-5"Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. "

Sinun tulee rakastaa Hänen Sanaansa, Raamattua, jos rakastat Häntä, joka kuoli puolestasi tuskallisen kuoleman Golgatan keskimmäisellä ristillä; 1 Piet.2:2" halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä."

Moni ihminen oli Jeesuksen aikana eksynyt, niin kuin tänäänkin! Samoin kun hän silloin sanoi eksyneille, niille, jotka luulivat olevansa Jumalan palvelijoita, Hän sanoo tänäänkin;Matt.22:29"Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. " Vain ja yksin Raamattu voi pitää meidät, Hänen omansa Hänen yhteydessään! Kaikki sellainen opetus, jossa Raamattua vähätellään ja hengen ilmiöitä korostetaan ovat saatanasta, perkeleestä, joka on ollut valehtelija alusta asti!

Monet saarnamiehet ja julistajat kehuskelevat Pyhällä Hengellä ja aliarvioivat Jumalan Sanaa. Syy on selvä! Jos ihmiset tutkisivat Raamattua, he saisivat selville, että nuo julistajat ovat usein vain saatanan lapsia tekeytyneenä susina lammasten vaatteisiin. Todellinen Jumalan Pyhä Henki korottaa aina Jumalan Sanaa ja Jeesusta Kristusta. Jeesus maanpäällisen vaelluksensa aikana vetosi aina kirjoituksiin (Matt.4:4-11), kuitenkin tämän päivän monet saarnamiehet tekevät usein jotakin muuta, vetoavat näkyihin ja ilmestyksiin? Tekevät kirjoja matkoista milloin minnekin. Välillä helvetissä ja välillä taivaassa ja välillä ties missä...

Raamattu varoittaa meitä kuitenkin tällaisista ihmisistä. Niin kuin huomaamme taas, jos ei ole lukenut Raamattua, ei voi tietää tästäkään varoituksestakaan mitään! Jos Jumalan kansa lukisi Jumalan Sanaa enemmän, eikä metsästelisi kaikenlaisia profetioita, olisi moni harhaoppi kitketty pois jo ajat sitten. Kol.2:18" Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään"

Moni ihminen on täysin vakuuttunut unistaan ja näyistään. He eivät useinkaan valehtele, vaikka monet niin luulevat. He eivät valehtele, koska he ovat todellakin nähneet nuo unet ja näyt. Mutta ne eivät aina ole tulleet Jumalan maailmasta. Jokainen uni ja jokainen näky tulee tarkastella Raamatulla. Ihmisen tunne elämä heittelee ja me jokainen tiedämme kokemuksesta kuinka todentuntuisia unet voivat olla.

Monet itseään Jumalan lapsina pitävät, luulevat, vastoin Raamatun selkeää opetusta, ettei Jumala voisi antaa "vääriä unia" tai tarkemmin sanottuna "sallia" saatanallisia unia, joidenka tehtävänä on vain viedä niin unennäkijä kuin ne, joille unta selitetään Jumalan ilmoituksena, harhaan. Aina silloin, kun ihminen on hyljännyt Jumalan Sanan tutkimisen ja enemmän kiinnostunut Pyhän Hengen ilmiöistä, on hän vaarassa joutua eksytykseen: 2 Tess.2:11-12" Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Monet luulevat, että jos he rukoilevat Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa antamaan heille esim. näyn ihmisistä, jotka ovat "tällä hetkellä" helvetin lieskoissa (koko tällainen oppi on saatanasta) tai jostakin heille rakkaasta vainajasta, joka tällä hetkellä eläisi jossakin, ettei unet, jos he niitä näkevät, voisi olla muualta kuin Jumalasta. Asia ei kuitenkaan ole niin! Raamattu opettaa meille, että meidän tulee rukoilla Hänen tahtonsa mukaisia asioita. Se tarkoittaa sitä, että tiedämme Hänen tahtonsa myös edellä mainituissa asioissa.

Jumala kyllä aina ilmoittaa jokaiselle Hänen omalleen tahtonsa, tavalla tai toisella, mutta monesti ihmiset haluavat esiintyä profeettoina ja unennäkijöinä vain pelkästään saadakseen ihmisiltä hyväksyntää ja arvostusta sellaisissa piireissä, joissa Jumalan Sanan tutkiminen on jäänyt taka-alalle. Jumala ei anna vääriä unia kenellekään niille, jotka vilpittömästi haluavat tietää totuuden. Sen sijaan niille, jotka, vaikka Jumala heille puhuukin, sulkevat sydämensä, joutuu Jumala sallimaan useinkin unia ja näkyjä, jotka ovat vain saatanan aikaansaannosta.

Jos olet todellinen Jumalan lapsi ja turvaat Jeesukseen Kristukseen, niin älä peljästy! Hän on aina varjeleva mielesi ja ajatuksesi itsessään. Sinulla ei ole mitään pelättävää. Kyllä Jumala tänä päivänä näyttää todellisille palvelijoilleen unia ja näkyjä. Mutta jos näet unia tai näkyjä, niin tarkasta ne viipymättä Jumalan Sanalla ja rukoile johdatusta. Hän on varjeleva sinua; Fil.4:6-7"Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa."

Monet sydämensä paaduttaneet ihmiset eivät tunnu ymmärtävän, ettei Jeesuksen tai Jumalan nimi pelkästään lausuttuna takaa vielä mitään. Vain sydämen uskolla on merkitystä. Vaikka huutaisit tuhat kertaa Herran nimeä, niin silti voit saada unen tai näyn saatanan maailmasta ( Luuk.6:46-49). Siksi, varo veljeni ja sisareni ihmisiä, jotka pöyhkeilevät näyistään ja unistaan ja vähättelevät Raamattua. Todellisia Jumalalta saatuja ilmoituksia on vähän, sitä vastoin vääriä profeettoja ja ennustajia on ajassa, jossa elämme hyvin paljon; Jer.14:4"Mutta Herra sanoi minulle: "Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille."

Sanoma, jonka Jumala antoi Jeremiaan kautta kansalle, Hän antaa tänäkin päivänä Hänen omilleen, sinulle ja minulle. Jumala varoittaa meitä kuuntelemasta julistajia ja ihmisiä, jotka laiminlyövät Kirjoituksien tutkimista, elävät jumalatonta elämää ja silti ennustavat Herran nimessä: Jer.23:15-25"Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: Katso, minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä; sillä Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan. Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni: 'Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!' Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: 'Ei teitä kohtaa onnettomuus.' Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?" Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään. "Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra; enkö ole Jumala myöskin kaukaa? Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe? sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo Herra. Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen: 'Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta.'

Paljon on kristikansan keskuudessa itseänsä profeetoiksi kutsuvia. Paljon on vääriä ennustuksia esitetty, jotka eivät ole toteutuneet. Suuria herätyksen miehiä ja naisia eivät ihmiset kuitenkaan uskalla arvostella saatikka heidän valheellisia näkyjään ja ennustuksiaan. Kristikansasta vain pieni osa on silmät ja korvat auki ajassa jossa elämme.

Toteutumattomat ennustukset ovat aina merkki siitä, että tuo ennustaja on ollut vain susi lammasten vaatteissa haalien itselleen mammonaa ja valtaa: 5 Moos.18:21-22"Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin huomaa: kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä.""

"Tunnen erään ihmisen, joka esiintyy profeettana. Hän ei ole sortunut vääriin ennustuksiin kovinkaan useasti. Hänellä on toisenlainen menetelmä saadakseen ihmisiltä hyväksyntää. Hän ei ennusta etukäteen vaan jälkikäteen. Kun jokin asia on tapahtunut, hän selittää olleensa tietoinen, mutta ei vain uskaltanut etukäteen sanoa mitä tulisi tapahtumaan. Hän luulee näin pääsevänsä kuin koira veräjästä ja onkin totta, että vain harvoin häntä pääsee arvostelemaan hänen vääristä profetioistaan. Uskokaa tai älkää, monet uskovat häneen ja kaikkein eniten hän itse....Voi hullua maailmaa, jossa elämme...

Väärät ennustukset, profetiat ja ylipäätänsä kaikki armolahjat, jotta ne esiintyisivät ajassamme raittiina Jumalan ilmiönä, tulisi aina tarkastaa Raamatulla. Kaikki tulisi tarkastaa Jumalan Sanalla. Raamattua tutkimalla saamme selvyyden kasteen merkityksestä, lain ja armon suhteesta toisiinsa ja ylipäätänsä kaiken tarvittavan. Raamatussa on kaikki oleellinen tieto, mitä me Jumalan lapsina tarvitsemme. Me emme tarvitse psykologeja, emme opetusta maailman luomisesta, emme visioita tulevaisuudesta, emme opetusta parisuhteesta. Kaikki nämä ja paljon muuta löytyy Jumalan Sanasta; Ps.119:160"Sinun sanasi on kokonansa totuus,"

Sinä joka sanot olevasi Jumalan lapsi, haluatko eksyä? Haluatko, että sinulle syötetään pajunköyttä ja valheellista tietoa? Jos haluat, niin älä ikinä vilkaisekaan Raamattuun...

Tiedätkö kuinka paljon Jumala rakastaa sinua? Tiedätkö Hänen kaikki sinulle antamansa lupaukset? Tiedätkö kuinka paljon Hän voi varjella sinua? Oletko masentunut? Tiedätkö, että Hän haluaa viedä sinut viherjäisille niityille? Tiedätkö, että Hän pystyy viemään sinut sinne? Mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Missä ovat kuolleet omaisesi? Näetkö heitä enää koskaan? Oletko ehkä sairas? Sairastatko syöpää, sydänvikaa vai oletko mielenterveydellisesti sairas? Tiesitkö, että Jeesus voi parantaa myös ruumiisi?

Jumalan lapsilla on paljon kysymyksiä Herralleen. Miksi he eivät kysy Jumalaltaan vaan ihmisiltä. Miten ihminen voisi tietää Jumalan tahdon? Kysy Jumalalta, Hän kyllä vastaa sinulle! Hän vastaa sinulle Sanansa kautta ja lisävalaistusta asioihin Pyhän Henkensä kautta. Nyt jos koskaan on aika sinunkin alkaa tutkimaan, mitä Jumala haluaa sinulta ja mitä Hän voi sinulle tarjota! Tulet hämmästymään, sillä Jumalamme on todella suuri ja mahtava....