JUMALAN SEURAKUNTA - IMATRA


 

Matt.3:2-3
“Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” “Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.”

 

 


Apostolinen Jumalan Seurakunta järjestäytyi Imatralla keväällä 2011. Toiminta alkoi Heikinkatu 43:ssa (yksityistilojen alakerran rukoushuoneessa), mutta siirtyi pian "pitääkseen yllä Raamatullista linjaansa" Tuoppikuja 1 as 9 kuukausittaiseen kotikokoukseen / Raamattupiiriin ja keväällä (kts. valikko: tilaisuudet Imatralla).  Tilaisuuksien lisäksi joita järjestämme Imatralla - kierrämme myös ympäri Suomea lauluryhmän kanssa pitämässä Evankelioimis / herätyskokouksia; tarvittaessa myös opetustilaisuuksia.


Toimimme yhteistyössä alla olevien Seurakuntien kanssa:

 

 

 


 

SEURAKUNTA ON JUMALAN - HÄN OMISTAA SEURAKUNTANSA:
                  - siitä nimi JUMALAN SEURAKUNTA
(Seurakunta on Hengellinen Temppeli - Jeesukseen uskovien Pyhien joukko.
Se ei ole jokin kirkkokunta tai herätysliike, kuten monet virheellisesti luulevat)


 


MIKÄ ON JUMALAN SEURAKUNTA - MITÄ RAAMATTU SIITÄ OPETTAA:

1 / JUMALAN SEURAKUNTA KOOSTUU YKSILÖISTÄ JOTKA OVAT UUDESTISYNTYNEET

Jumalan Seurakunta koostuu uudestisyntyneistä Jumalan lapsista, jotka turvautuvat Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön - ja pyrkivät Pyhän Hengen voimassa elämään Raamatullisten arvojen mukaisesti. Jumalan Seurakunnassa tulee jäsenten välillä vallita aito lähimmäisen rakkaus, aivan kuten Jeesus opetti: "Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." (Joh.13:35). Rakkauden tulee ilmetä käytännössä, aivan kuten Apostoli Paavali on kirjoittanut: " jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa." ( 1 Kor.12:26).

2/ JUMALAN SEURAKUNNAN TULEE OLLA PUHDAS

Jumalan Seurakunta ei saa suvaita minkäänlaista vääryyttä keskuudessaan, siitä kirjoitti Apostoli Paavali seuraavaa: "Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha." (1 Kor.5:9-13)

3/ JUMALAN SEURAKUNNAN JOHTAJIEN TÄYTETTÄVÄ SEURAAVAT KRITEERIT

Jumalan Seurakuntaa voivat johtaa vain sellaiset veljet, jotka täyttävät Apostoli Paavalin asettamat kriteerit: "Seurakuntapalvelija olkoon YHDEN VAIMON MIES, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva." (1 Tim.3:12), "seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, OIKEAMIELINEN, pyhä, itsensähillitseväinen; hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, ETTÄ OLISI KYKENEVÄ sekä neuvomaan terveellä opilla että KUMOAMAAN vastaansanojain väitteet." (Tiit.1:7-9), "Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, YHDEN VAIMON MIES, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, TAITAVA OPETTAMAAN, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, EI RIITAISA, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä JOS JOKU EI OSAA HALLITA OMAA KOTIANSA, KUINKA HÄN VOI PITÄÄ HUOLTA JUMALAN SEURAKUNNASTA?" (1 Tim.3:2-5)

4/ JUMALAN SEURAKUNNAN TOIMINTAA TULEE SÄÄDELLÄ VAIN RAAMATTU

Jumalan Seurakunnan toimintaa tulee säädellä yksin Raamatun kokonaisvaltainen ilmoitus, aivan kuten Apostoli Paavali on kirjoittanut:""Ei yli sen, mikä kirjoitettu on" ( 1Kor.4:6). Seurakunnan johtajat ovat tässä asemassa erittäin tärkeässä roolissa, aivan kuten Apostoli Paavalin seuraava teksti osoittaa: "seurakunnan kaitsijan...tulee pysyä kiinni OPINMUKAISESSA, luotettavassa SANASSA, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaan sanojain väitteet." ( Tit.1:7).

MITÄ JUMALAN SEURAKUNTA EI OLE (tämä kannattaa lukea ajatuksella)

Jos yhteisössä ei jäsenten välillä toimi aito rakkaus (jos yhteisössä on katkeruutta, vihaa sekä panettelua - jos yhteisössä suvaitaan syntiä (esim. huoruus, ahneus jne.) - jos yhteisön johtajat eivät täytä Raamatullisia kriteerejä (esim. ovat avioituneet monta kertaa vaikka puolisot vielä elävät) - jos yhteisössä toimintaa ei säätele puhtaasti Raamatun kokonaisvaltainen oppi - jos yhteisön johtajat eivät ole kykeneviä opettamaan taitavasti Jumalan Sanaa eivätkä pysty kumoamaan vastaan sanojien väitteitä Raamatun teksteillä: TÄLLÖIN KYSYMYKSESSÄ ON LAHKO, joka harhaanjohtavasti väittää olevansa jotakin muuta kuin todellisuudessa on. Edellä mainitut ilmiöt eivät kuulu aidolle Jumalan Seurakunnalle.

Ps. Jokainen tutkiskelkoon sydämessään millaiseen yhteisöön hän kuuluu. Kannattaa muistaa olla rehellinen Pyhän Jumalan edessä - Hän näkee sydämen.

Kristuksen rakkaudella, Armon vuonna 2011 - marraskuu
Jumalan Seurakunnan Saarnaaja - Imatra

Katso video:
JUMALA EI SIUNAA VÄÄRÄMIELISYYTTÄ (Marko Lind + lauluryhmä, Rääkkylä - marraskuu 2011)
http://www.youtube.com/watch?v=MMERXAzey0Y
 


VÄÄRÄMIELISYYS HERÄTYKSEN ESTEENÄ

Paljon puhutaan niiden keskuudessa, jotka kutsuvat itseään uskoviksi herätyksestä - odotetaan Jumalan vuodattavan herätyksen aallon maahamme - ja kuitenkin samanaikaisesti liian usein eletään vastoin selvää Jumalan tahtoa. Valon lapset, Jeesuksen lampaat ovat hengellisessä sodankäynnissä pahuutta vastaan - mutta liian usein unohdetaan, että Jumala ei voi siunata vääryyttä joka lailla syövän on pesiytynyt ihmisten keskuuteen! Väärämielisyys, valehteleminen, huoruus sekä ulkokultaisuus ovat asioita joista Jumalan kansan tulee tehdä totinen parannus - ja vasta sitten voi Jumala vuodattaa voimansa palvelijoidensa ylle saaden aikaiseksi herätystä maassamme. Ei sitä ennen - sillä Jumala vihaa vääryyttä!

Raamattu kertoo Joosuan kirjassa, kuinka Israelilaiset kokivat raskaan tappion sodankäynnissä sen takia, että yksi mies, nimeltään Aakan - joka oli Juudan sukukuntaa, otti itselleen tuhon omaksi vihittyä ja näin teki vastoin Jumalan tahtoa. Korkein ilmoitti Joosualle seuraavaa: "Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt; he ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, he ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon. Sentähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse ovat vihityt tuhon omiksi. En minä enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä." (Joos.7:11-12). Lisäksi Jumala antoi Joosualle selvän käskyn: "Sinun keskuudessasi, Israel, on jotakin tuhon omaksi vihittyä; sinä et voi kestää vihollistesi edessä, ennenkuin olette poistaneet keskuudestanne tuhon omaksi vihityn." (Joos.7:13). Joosua teki kuten Herra oli käskenyt - ja sen jälkeen siunaus palasi Israelilaisten ylle. Tämä Raamatunkohta osoittaa selvästi, että Jumalan kansan pitää tehdä totinen parannus - vasta sen jälkeen voi Jumala vuodattaa kansansa ylle siunauksensa; EI SITÄ ENNEN! Tämä Raamatun kohta osoittaa kiistattomasti sen, että yksikin väärämielinen ihminen Jumalan kansan joukossa voi olla esteenä sodankäynnissä; siksi Jumalan kansan tulee olla hyvin tarkka siitä, millaisia ihmisiä se antaa keskuudessaan olla. Apostoli Paavalin sanoin: "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha." ( 1 Kor.5:13).

IHMISTEN VÄÄRÄMIELISYYS on usein puettuna lampaan villoihin - esiinnytään ulkonaisesti hurskaina vaikka sisäisesti tehdään Jumalan tahdon vastaisia tekoja. Keskuudessamme moni ihminen esiintyy Jumalan palvelijana, vaikka todellisuudessa kantaa sisällään hirvittävää syyllisyyden taakkaa sotiessaan muiden katseilta salassa Pyhän Jumalan tahtoa vastaan. Raamattu kertoo Kuningas Daavidista, joka tyydyttääkseen himojansa otti itselleen vieraan miehen vaimon sekä tapatti salakavalasti tämän oikean aviomiehen. Jumala kuitenkin lähetti tämän langenneen Kuninkaan luokse palvelijansa nuhtelemaan tätä tämän väärämielisestä teosta ja siitä kertoo Raamattu seuraavaa: "Herra lähetti Naatanin Daavidin tykö. Kun hän tuli hänen tykönsä, sanoi hän hänelle: "Kaksi miestä oli samassa kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä. Rikkaalla oli lampaita ja raavaita hyvin paljon. Mutta köyhällä ei ollut muuta kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti sitä, ja se kasvoi hänen luonansa yhdessä hänen lastensa kanssa: se söi hänen leipäpalastansa, joi hänen maljastansa, makasi hänen sylissään ja oli hänelle niinkuin tytär. Niin rikkaalle miehelle tuli vieras. Mutta hän ei raskinut ottaa omia lampaitansa eikä raavaitansa valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luoksensa; vaan hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen miehelle, joka oli tullut hänen luoksensa." Niin Daavid vihastui kovin siihen mieheen ja sanoi Naatanille: "Niin totta kuin Herra elää: mies, joka tämän on tehnyt, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki näin ja koska hän ei sääliä tuntenut." Mutta Naatan sanoi Daavidille: "SINÄ OLET SE MIES" (2 Sam.12:1-7). Tästä Raamatun kertomuksesta huomaamme, kuinka syntiä tehnyt ihminen on aina valmis tuomitsemaan muut peittääkseen oman syyllisyytensä. Mutta Jumala näkee sydämen - eikä kukaan voi peittää Häneltä sisintään! Raamattu kertoo kuinka Daavid teki todellisen parannuksen - kuten myös jokaisen ihmisen tulee tehdä mikäli aikoo saada elämäänsä siunauksen. PARANNUSTA ON TEHTÄVÄ JOS TAHTOO OLLA JUMALAN KÄYTÖSSÄ!

KESKUUDESSAMME ELÄÄ IHMISIÄ - jotka esiintyvät ulkonaisesti hyvinä ihmisinä - ja kuitenkin sisältä ovat täynnä kuolleitten luita. Raamattu kertoo väärämielisestä naisesta joka tahtoi itselleen toisen naisen lapsen - nämä kaksi naista tulivat viisaan Kuningas Salomonin eteen: Kirjoitukset kertovat seuraavaa: "toinen nainen sanoi: "Oi herrani, minä ja tämä nainen asumme samassa huoneessa. Ja minä synnytin hänen luonansa siinä huoneessa. Ja kolmantena päivänä sen jälkeen, kuin minä olin synnyttänyt, synnytti myös tämä nainen. Me olimme yhdessä, eikä ketään vierasta ollut meidän kanssamme huoneessa; ainoastaan me kahden olimme huoneessa. Mutta tämän naisen poika kuoli yöllä, sillä hän oli maannut sen. Niin hän nousi keskellä yötä ja otti minun poikani vierestäni palvelijattaresi nukkuessa ja pani sen povellensa, mutta oman kuolleen poikansa hän pani minun povelleni. Kun minä aamulla nousin imettämään poikaani, niin katso, se oli kuollut. Mutta kun minä tarkastin sitä aamulla, niin katso, se ei ollutkaan minun poikani, jonka minä olin synnyttänyt." Niin toinen nainen sanoi: "Ei ole niin; vaan tuo elossa oleva on minun poikani, ja tämä kuollut on sinun poikasi." Mutta edellinen vastasi: "Ei ole niin; tuo kuollut on sinun poikasi, ja tämä elossa oleva on minun poikani." Näin HE RIITELIVÄT KUNINKAAN EDESSÄ. Niin kuningas sanoi: "Toinen sanoo: 'Elossa oleva on minun poikani, ja kuollut on sinun poikasi.' Ja toinen sanoo: 'Ei ole niin; vaan kuollut on sinun poikasi, ja elossa oleva on minun poikani.'" Sitten kuningas sanoi: "Antakaa minulle miekka." Ja kuninkaan eteen tuotiin miekka. Ja kuningas sanoi: "Viiltäkää elossa oleva lapsi kahtia, ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen puoli toiselle." Mutta silloin sanoi kuninkaalle se nainen, jonka oma elossa oleva poika oli, sillä hänen sydämensä tuli liikutetuksi hänen poikansa tähden - hän sanoi: "Oi herrani, antakaa tuolle elossa oleva lapsi; älkää surmatko sitä." Mutta toinen sanoi: "Ei minulle eikä sinulle; viiltäkää!" Niin kuningas vastasi ja sanoi: "Antakaa tälle elossa oleva lapsi; älkää surmatko sitä. Hän on sen äiti." Ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut, ja he pelkäsivät kuningasta; sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen." ( 1 Kun.3:17-28)

* Tästä Raamatun kertomuksesta huomaamme, kuinka paha sekä paatunut ihmissydän voi olla - väärämielinen nainen olisi ollut valmis kuninkaan käden kautta tappamaan viattoman lapsen; tällaisia väärämielisiä valehtelijoita on valitettavan paljon keskuudessamme, jotka tahtovat lähimmäiselleen vain pahaa. He vetoavat oikeuksiinsa - ovat valmiita taistelemaan oikeuksistaan muiden ihmisten edessä ja kuitenkin heidän ainoa motiivinsa on saada lähimmäisilleen vain pahaa oloa aikaiseksi. Tällaisia väärämielisiä valehtelijoita on myös Jumalan kansan keskuudessa - TÄNÄ PÄIVÄNÄ TARVITAAN KORKEIMMAN ANTAMAA VIISAUTTA EROTTAA JUMALAN KANSASTA VÄÄRÄMIELISET JA SAADA AIKAISEKSI SE, ETTÄ JUMALAN KANSA TEKEE TODELLISEN PARANNUKSEN - ILMAN PARANNUKSEN TEKOA EI JUMALA VOI SIUNATA KANSAANSA; ILMAN TODELLISTA PARANNUSTA EI HERÄTYS VOI IKINÄ TULLA MAAHAMME!

Ja vielä yksi esimerkki Raamatusta, kuinka ihminen voi ulkonaisesti esiintyä hurskaana ja kuitenkin sisältäpäin olla täynnä PETOSTA. Juudas kavalsi suudelmalla Vapahtajamme - toimi ulkonaisesti hurskaalla tavalla vaikka sisäisesti oli täynnä vääryyttä. Raamattu kertoo Jeesuksen sanoneen tälle petturille saatuan suudelman seuraavaa: "Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan kavallat?" (Luuk.22:48). Tällaisia Juudaksi - jotka ulkonaisesti näyttelevät hurskasta on joukossamme enemmän kuin luulemmekaan! Tällaisia Juudaksia, jotka väittävät olevansa Jeesuksen puolella mutta kuitenkin sisimmässään sotivat Häntä vastaan on liian paljon ajassa jossa elämme. Jumalan todellisen kansan tulee olla hyvin tarkka siitä, millaisia ihmisiä keskuudessaan sallii - nyt jos koskaan tarvitsemme samaa Jumalan antamaa viisautta kuin Hän antoi Kuningas Salomonille. Tarvitsemme viisautta puhdistaa Jumalan kansan rivit Juudaksista, sillä tuomio alkaa Jumalan huoneesta. JUMALAN KANSANA ME VOIMME VOITTAA SODANKÄYNNIN VAIN KUN TEEMME TODELLISTA PARANNUSTA JA POISTAMME KESKUUDESTAMME SEN JOKA ON VÄÄRÄMIELINEN. JOS EMME NÄIN TEE - NIIN HERÄTYS EI VOI TULLA MAAHAMME SILLÄ JUMALA EI HYVÄKSY MINKÄÄNLAISTA VÄÄRÄMIELISYYTTÄ.


OLEMME RÄÄKKYLÄSSÄ 20.11 PITÄMÄSSÄ HERÄTYSKOKOUSTA:
Katso mainos: http://www.sanansaattaja.com/MAINOSRAAKKYLA.jpg
TULE JA TUO YSTÄVÄSIKIN!

Katso VIDEO tilaisuudesta, jonka pidimme Kiteellä 30.10.2011
http://www.youtube.com/watch?v=SzJcjt7-3JA&feature=channel_video_title


LUE HUOLELLA SEKÄ AJATUKSELLA ALLA OLEVISTA LINKEISTÄ RAAMATULLINEN TOTUUS:

Klikkaa vasemmalla olevaa valokuvaa ja pääset lukemaan opetusta, joka perustuu Raamatun kokonaisvaltaiseen ilmoitukseen.

Evankelista, Muusikko, Saarnaaja Marko Lind on tutkinut Raamattua kokonaisvaltaisesti yli 20 vuotta. Hän on julkaissut useita kirjoja sekä lukemattomia artikkeleita koskien Raamatun opetuksia.

Marko Lindin viimeinen kirjallinen teos: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT tilattavissa ilmaiseksi puhelimella: (tekstaa yhteystietosi)
Gsm: 046 6590565

Kirja luettavissa ilmaiseksi myös internetissä:
http://www.sanansaattaja.com/kirjanalkusanat.htm


 


Jumalan Seurakunta, Imatra - Tuoppikuja 1 as 9 
Saarnaajan yhteystiedot: Marko Lind
Gsm: 046 6590565
Email: lindmarko (at) gmail.com


Jumalan Seurakunta, Imatra - Tuoppikuja 1 as 9  / Saarnaajan yhteystiedot: Marko Lind, Gsm: 046 6590565, Email: lindmarko (at) gmail.com